Решения на Време е да помислите за проектите си!

Към задачата

74 решения

Име Точки Изпълнение
Харут Партамиан Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 5
Александра Павлова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 3
Сузана Петкова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 3
Антоан Ивайлов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 1
Александър Сариков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 118 Коментари: 1
Божидар Горанов Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 3
Таня Сейкова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Йоанна Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 82 Коментари: 1
Димитър Аврамов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 1
Алекс Божинов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 101 Коментари: 1
Велислава Крумова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 5
Йордан Глигоров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 3
Ивана Дончевска Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 3
Назифе Алиджик Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Евтим Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 1
Петър Тодоров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Адриана Атанасова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 6
Огнян Йончев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 3
Емилиан Спасов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 2
Цветелина Чакърова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 70 Коментари: 3
Минчо Христов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 2
Иван Досев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 4
Дуйгу Хасан Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 4
Симеон Йорданов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 3
Йоан Бабулков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 4
Теодора Петкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Кристиан Какалов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Виктор Боев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 2
Даниела Дишлянова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 1
Лиляна Белчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Роберт Борисов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 4
Кристияна Николова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Ива Гочева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 2
Румен Тошев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 1
Йоан Христов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Данаил Димитров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Боян Богданов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 3
Николай Натов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 2
Александър Томов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Георги Чобанов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 2
Клементина Картевска Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Александър Стоилов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 1
Стилиян Иванов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 3
Весела Петрова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 3
Веселина Велкова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 2
Дейвид Каменов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 1
Радостин Маринов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 3
Александра Радева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Марио Николов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 2
Георги Събев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Цветан Тошев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 3
Мария Марковска Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Николета Бейска Точки: 9 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 116 Коментари: 1
Илия Димов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Рая Симеонова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 1
Радослав Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 2
Валерия Стояновска Точки: 8 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 1
Кирил Кирилов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Йолина Вълчева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Тина Томова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Мария Кукова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 1
Айше Джинджи Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 1
Надежда Панделиева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 4
Никол Казанджиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 3
Тодор Добрев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 1
Кристиан Иванов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Мария Симеонова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 1
Лъчезар Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Ангел Марински Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Мариян Христов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 3
Никола Михайлов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 1
Иван Лаков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Стоян Михайлов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Пламена Кръстева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1