Задачи

Име Краен срок
Работа с картинки 14.03.2016 17:00
Аритметични изрази 21.03.2016 17:00
Социална мрежа 18.04.2016 17:00
Изберете си проект 30.04.2016 23:59
Статичен анализ на python код 18.05.2016 17:00
Milestone 1 26.05.2016 21:00