Решения на Работа с картинки

Към задачата

68 решения

Име Точки Изпълнение
Александър Наджарян Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Николай Лазаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 2
Светомир Стоименов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 47 Коментари: 1
Теодор Тошков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 2
Николай Желязков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 1
Алекс Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 1
Кристофър Митов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Десислава Цветкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 92 Коментари: 4
Иван Димитров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 68 Коментари: 1
Илия Жечев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 1
Тодор Димов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 1
Даниел Делчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 1
Николай Мантаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 1
Борис Алтънов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 1
Андрей Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 1
Виктор Маринов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 85 Коментари: 3
Димитър Керезов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 4
Георги Данков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 107 Коментари: 2
Мартин Стоев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 2
Александрина Ламбова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 3 Редове: 57 Коментари: 1
Димо Дрънгов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 3
Тина Накова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Бисер Кръстев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 3 Редове: 67 Коментари: 1
Кузман Белев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 36 Коментари: 2
Даниел Шушков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 4 Редове: 50 Коментари: 1
Любослава Димитрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 1
Божидар Карааргиров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 80 Коментари: 1
Александра Матева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 3
Мартин Терзийски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 1
Марианна Владимирова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 81 Коментари: 1
Йоан Динков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 5 Редове: 98 Коментари: 1
Христо Ралев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 43 Коментари: 2
Ивета Чампоева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 2
Славена Теодосиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 1
Денис Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 1
Емануил Антонов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 4 Редове: 62 Коментари: 1
Деница Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 1
Емил Илиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 101 Коментари: 0
Данислав Киров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 119 Коментари: 0
Георги Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 109 Коментари: 0
Николай Бабулков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 0
Петър Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 0
Ивелин Тодоров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 48 Коментари: 0
Деян Боиклиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Ивелина Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 5 Редове: 73 Коментари: 0
Кристина Христакиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 85 Коментари: 0
Иван Вичев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 77 Коментари: 0
Хризантема Станчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Атанас Василев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 73 Коментари: 0
Пламен Начев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 119 Коментари: 0
Веселин Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Антонио Илиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 68 Коментари: 0
Симеон Ролев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 74 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 29 Коментари: 0
Галин Ангелов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 3 Редове: 102 Коментари: 0
Марина Георгиева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 75 Коментари: 0
Ерол Хаджи Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 1 Редове: 60 Коментари: 0
Мюмюн Исмаил Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 67 Коментари: 0
Иван Камбуров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 65 Коментари: 0
Ирина Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 89 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 0
Явор Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 0
Яница Велевска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 0
Антон Пенов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 77 Коментари: 0
Ангел Новоселски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 1
Виктор Драганов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 95 Коментари: 0