Решения на Навигация на Piet

Към задачата

79 решения

Име Точки Изпълнение
Виктор Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 2 Коментари: 0
Йордан Глигоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 2
Георги Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 0
Петър Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 4
Виктор Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 6
Дейвид Каменов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 3
Александра Павлова Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 2
Минчо Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 24 Коментари: 2
Георги Чобанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 3
Дуйгу Хасан Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 3
Сузана Петкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 4
Велислава Крумова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 2
Кристиан Какалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Николай Натов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 2
Петър Петров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 1
Харут Партамиан Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 59 Коментари: 1
Даниела Дишлянова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Гергана Гочева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 1
Александър Стоилов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 174 Коментари: 3
Иван Досев Точки: 10 (1 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 39 Коментари: 7
Виктор Боев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 1
Ивана Дончевска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 1
Цветелина Чакърова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 1
Марио Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 1
Александра Радева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Емилиан Спасов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 3
Йоан Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 2
Калоян Кателиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 1
Антоан Ивайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 3
Божидар Горанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 1
Ирина Антонова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 2
Никола Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Огнян Йончев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 5
Никол Казанджиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 4
Александър Сариков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 3
Надежда Панделиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 5
Кристияна Николова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 5
Георги Събев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 1
Веселина Велкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 1
Айше Джинджи Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 6
Мариян Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 4
Таня Сейкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Мария Симеонова Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 3
Йоан Бабулков Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 4
Теодора Петкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 2
Алекс Божинов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 2
Назифе Алиджик Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 5
Данаил Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 3
Тина Томова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 3
Тодор Добрев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Димитър Аврамов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 6 Редове: 19 Коментари: 3
Йоанна Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 2
Ангел Марински Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 2
Мария Кукова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 2
Рая Симеонова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 4
Александър Томов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 4
Илия Димов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 2
Евтим Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 3
Румен Тошев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Цветан Тошев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 6 Редове: 18 Коментари: 5
Мария Марковска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 2
Роберт Борисов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Тихомир Божков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 16 Коментари: 5
Иван Лаков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 2
Стоян Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Николета Бейска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 4
Стилиян Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 1
Лиляна Белчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 2
Йолина Вълчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 4
Весела Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 2
Адриана Атанасова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 3
Лъчезар Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 3
Кристиан Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 2
Симеон Йорданов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 5
Клементина Картевска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Валерия Стояновска Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Божидар Абаджиев Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Александра Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Пламена Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0