Решение на Работа с картинки от Александрина Ламбова

Обратно към всички решения

Към профила на Александрина Ламбова

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 9 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)

Код

def rotate_left(image):
new_image = [[] for item in image[0]]
for row in image:
count = len(image) - 1
for pixel in row:
new_image[count].append(pixel)
count = count - 1
return new_image
def rotate_right(image):
new_image = [[] for item in image[0]]
for i in range(0, len(image)):
count = 0
for pixel in image[len(image)-i-1]:
new_image[count].append(pixel)
count += 1
return new_image
def invert(image):
new_image = [[(255 - red, 255 - green, 255 - blue)
for red, green, blue in row]
for row in image]
return new_image
def lighten(image, k):
new_image = [[(int(red + k*(255 - red)),
int(green + k*(255 - green)),
int(blue + k*(255 - blue)))
for red, green, blue in row]
for row in image]
return new_image
def darken(image, k):
new_image = [[(int(red - k*red),
int(green - k*green),
int(blue + k*blue))
for red, green, blue in row]
for row in image]
return new_image
def create_histogram(image):
histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
for row in image:
for pixel in row:
histogram["red"].setdefault(pixel[0], 0)
histogram["red"][pixel[0]] += 1
histogram["green"].setdefault(pixel[1], 0)
histogram["green"][pixel[1]] += 1
histogram["blue"].setdefault(pixel[2], 0)
histogram["blue"][pixel[2]] += 1
return histogram

Лог от изпълнението

..FF.....F..
======================================================================
FAIL: test_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 255 not less than or equal to 1

======================================================================
FAIL: test_darken_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 255 not less than or equal to 1

======================================================================
FAIL: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: Tuples differ: (90, 0, 255) != (0, 12, 255)

First differing element 0:
90
0

- (90, 0, 255)
? -  ^

+ (0, 12, 255)
?   ^^


----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.087s

FAILED (failures=3)

История (2 версии и 1 коментар)

Александрина обнови решението на 10.03.2016 22:58 (преди над 5 години)

+
+def rotate_left(image):
+ rotated = [[] for item in image[0]]
+ for row in image:
+ count = len(image)-1
+ for pixel in row:
+ rotated[count].append(pixel)
+ count = count-1
+ return rotated
+
+
+def rotate_right(image):
+ rotated = [[] for item in image[0]]
+ for i in range(0, len(image)):
+ count = 0
+ for pixel in image[len(image)-i-1]:
+ rotated[count].append(pixel)
+ count += 1
+ return rotated
+
+
+def invert(image):
+ inverted = [[] for row in image]
+ for i in range(len(image)):
+ for pixel in image[i]:
+ inverted[i].append((255-pixel[0],
+ 255-pixel[1],
+ 255-pixel[2]))
+ return inverted
+
+
+def lighten(image, k):
+ new = [[] for row in image]
+ for i in range(len(image)):
+ for pixel in image[i]:
+ new[i].append(((int)(pixel[0]+k*(255-pixel[0])),
+ (int)(pixel[1]+k*(255-pixel[1])),
+ (int)(pixel[2]+k*(255-pixel[2]))))
+ return new
+
+
+def darken(image, k):
+ new = [[] for row in image]
+ for i in range(len(image)):
+ for pixel in image[i]:
+ for color in pixel:
+ new[i].append(((int)(pixel[0]-k*pixel[0]),
+ (int)(pixel[1]-k*pixel[1]),
+ (int)(pixel[2]-k*pixel[2])))
+ return new
+
+
+def create_histogram(image):
+ histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
+ for row in image:
+ for pixel in row:
+ histogram["red"].setdefault(pixel[0], 0)
+ histogram["red"][pixel[0]] += 1
+ histogram["green"].setdefault(pixel[1], 0)
+ histogram["green"][pixel[1]] += 1
+ histogram["blue"].setdefault(pixel[2], 0)
+ histogram["blue"][pixel[2]] += 1
+ return histogram
 • Не ти ли прилича малко на C++ с тези вложени цикли? Мини пак през лекцията за колекции и виж дали не можеш да измислиш нещо по-хитро
 • Дали пък няма колекция, която ти дава стойности по подразбиране за речник и ще ти спести малко код в create_histogram :)
 • new не е хубаво име, по-добре му дай някое по-описателно, например new_image, същото важи и за rotated
 • Оставяй интервали около операторите
 • Правилното кастването към int е int("53"), а не `(int)"53

Александрина обнови решението на 11.03.2016 22:25 (преди над 5 години)

def rotate_left(image):
- rotated = [[] for item in image[0]]
+ new_image = [[] for item in image[0]]
for row in image:
- count = len(image)-1
+ count = len(image) - 1
for pixel in row:
- rotated[count].append(pixel)
- count = count-1
- return rotated
+ new_image[count].append(pixel)
+ count = count - 1
+ return new_image
def rotate_right(image):
- rotated = [[] for item in image[0]]
+ new_image = [[] for item in image[0]]
for i in range(0, len(image)):
count = 0
for pixel in image[len(image)-i-1]:
- rotated[count].append(pixel)
+ new_image[count].append(pixel)
count += 1
- return rotated
+ return new_image
def invert(image):
- inverted = [[] for row in image]
- for i in range(len(image)):
- for pixel in image[i]:
- inverted[i].append((255-pixel[0],
- 255-pixel[1],
- 255-pixel[2]))
- return inverted
+ new_image = [[(255 - red, 255 - green, 255 - blue)
+ for red, green, blue in row]
+ for row in image]
+ return new_image
def lighten(image, k):
- new = [[] for row in image]
- for i in range(len(image)):
- for pixel in image[i]:
- new[i].append(((int)(pixel[0]+k*(255-pixel[0])),
- (int)(pixel[1]+k*(255-pixel[1])),
- (int)(pixel[2]+k*(255-pixel[2]))))
- return new
+ new_image = [[(int(red + k*(255 - red)),
+ int(green + k*(255 - green)),
+ int(blue + k*(255 - blue)))
+ for red, green, blue in row]
+ for row in image]
+ return new_image
def darken(image, k):
- new = [[] for row in image]
- for i in range(len(image)):
- for pixel in image[i]:
- for color in pixel:
- new[i].append(((int)(pixel[0]-k*pixel[0]),
- (int)(pixel[1]-k*pixel[1]),
- (int)(pixel[2]-k*pixel[2])))
- return new
+ new_image = [[(int(red - k*red),
+ int(green - k*green),
+ int(blue + k*blue))
+ for red, green, blue in row]
+ for row in image]
+ return new_image
def create_histogram(image):
histogram = {"red": {}, "green": {}, "blue": {}}
for row in image:
for pixel in row:
histogram["red"].setdefault(pixel[0], 0)
histogram["red"][pixel[0]] += 1
histogram["green"].setdefault(pixel[1], 0)
histogram["green"][pixel[1]] += 1
histogram["blue"].setdefault(pixel[2], 0)
histogram["blue"][pixel[2]] += 1
return histogram