Решение на Работа с картинки от Ивелина Христова

Обратно към всички решения

Към профила на Ивелина Христова

Резултати

 • 6 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 6 точки общо
 • 7 успешни тест(а)
 • 5 неуспешни тест(а)

Код

def rotate_left(picture):
rotated_picture = [[] for row in picture]
for row in picture:
row_number = 0
for element in row:
rotated_picture[row_number].append(element)
row_number = row_number + 1
return rotated_picture
def rotate_right(picture):
rotated_picture = [[] for row in picture]
for row in reversed(picture):
row_number = 0
for element in row:
rotated_picture[row_number].append(element)
row_number = row_number + 1
return rotated_picture
def invert(picture):
inverted = [[invert_color(color) for color in row] for row in picture]
return inverted
def invert_color(rgb):
new_rgb = [255 - value for value in rgb]
return tuple(new_rgb)
def lighten(picture, *args):
alpha = args[0]
lightened = [[lighten_color(color, alpha) for color in row]
for row in picture]
return lightened
def lighten_color(rgb, alpha):
new_rgb = [int(value + alpha*(255 - value)) for value in rgb]
return tuple(new_rgb)
def darken(picture, *args):
alpha = args[0]
darkened = [[darken_color(color, alpha) for color in row]
for row in picture]
return darkened
def darken_color(rgb, alpha):
new_rgb = [int(value - alpha*(value)) for value in rgb]
return tuple(new_rgb)
def create_histogram(picture):
histogram = dict()
rgb = ['red', 'green', 'blue']
for i in range(len(rgb)):
histogram[rgb[i]] = {index: len([pixel for row in picture
for pixel in row if pixel[i] == index]) for index in range(255)}
return histogram

Лог от изпълнението

FF......FE.E
======================================================================
ERROR: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

======================================================================
ERROR: test_rotate_right_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

======================================================================
FAIL: test_create_histogram (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 5, 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0,[5757 chars]: 0}} != {'green': {0: 5, 255: 4}, 'blue': {0: 6, 255: 3}, 'red': {0: 7, 255: 2}}
Diff is 15048 characters long. Set self.maxDiff to None to see it.

======================================================================
FAIL: test_create_histogram_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 4, 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0,[5757 chars]: 0}} != {'green': {0: 4, 54: 1, 12: 1, 42: 1, 60: 1, 255: 4}, 'blu[77 chars]: 3}}
Diff is 15122 characters long. Set self.maxDiff to None to see it.

======================================================================
FAIL: test_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: Tuples differ: (0, 255, 0) != (255, 0, 0)

First differing element 0:
0
255

- (0, 255, 0)
+ (255, 0, 0)

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.148s

FAILED (failures=3, errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Ивелина обнови решението на 13.03.2016 22:29 (преди над 5 години)

+
+def rotate_left(picture):
+ rotated_picture = [[] for row in picture]
+
+ for row in picture:
+ row_number = 0
+ for element in row:
+ rotated_picture[row_number].append(element)
+ row_number = row_number + 1
+
+ return rotated_picture
+
+
+def rotate_right(picture):
+ rotated_picture = [[] for row in picture]
+
+ for row in reversed(picture):
+ row_number = 0
+ for element in row:
+ rotated_picture[row_number].append(element)
+ row_number = row_number + 1
+
+ return rotated_picture
+
+
+def invert(picture):
+ inverted = [[invert_color(color) for color in row] for row in picture]
+
+ return inverted
+
+
+def invert_color(rgb):
+ new_rgb = [255 - value for value in rgb]
+
+ return tuple(new_rgb)
+
+
+def lighten(picture, *args):
+ alpha = args[0]
+ lightened = [[lighten_color(color, alpha) for color in row]
+ for row in picture]
+
+ return lightened
+
+
+def lighten_color(rgb, alpha):
+ new_rgb = [int(value + alpha*(255 - value)) for value in rgb]
+
+ return tuple(new_rgb)
+
+
+def darken(picture, *args):
+ alpha = args[0]
+ darkened = [[darken_color(color, alpha) for color in row]
+ for row in picture]
+
+ return darkened
+
+
+def darken_color(rgb, alpha):
+ new_rgb = [int(value - alpha*(value)) for value in rgb]
+
+ return tuple(new_rgb)
+
+
+def create_histogram(picture):
+ histogram = dict()
+ rgb = ['red', 'green', 'blue']
+ for i in range(len(rgb)):
+ histogram[rgb[i]] = {index: len([pixel for row in picture
+ for pixel in row if pixel[i] == index]) for index in range(255)}
+
+ return histogram