Решение на Работа с картинки от Емануил Антонов

Обратно към всички решения

Към профила на Емануил Антонов

Резултати

 • 7 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 7 точки общо
 • 8 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)

Код

import itertools
def help_invert(pixelLine):
return [(
int(255 - pixel[0]),
int(255 - pixel[1]),
int(255 - pixel[2])
) for pixel in pixelLine]
def invert(picture):
return tuple(map(help_invert, picture))
def rotate_right(picture):
return list(zip(*picture[::-1]))
def rotate_left(picture):
return reversed(list(zip(*picture[::1])))
def help_darken(pixelLine, n):
return [(
int(pixel[0] - n * (pixel[0] - 0)),
int(pixel[1] - n * (pixel[1] - 0)),
int(pixel[2] - n * (pixel[2] - 0))
) for pixel in pixelLine]
def darken(picture, n):
return tuple(map(help_darken, picture, itertools.repeat(n, len(picture))))
def help_lighten(pixelLine, n):
return [(
int(pixel[0] + n * (255 - pixel[0])),
int(pixel[1] + n * (255 - pixel[1])),
int(pixel[2] + n * (255 - pixel[2]))
) for pixel in pixelLine]
def lighten(picture, n):
return tuple(map(help_lighten, picture, itertools.repeat(n, len(picture))))
def count_color(picture, n, rgbIndex):
count = 0
for pixelLine in picture:
for pixel in pixelLine:
if n == pixel[rgbIndex]:
count += 1
return count
def create_histogram(picture):
return {
'red': {i: count_color(picture, i, 0) for i in range(1, 255)},
'green': {i: count_color(picture, i, 1) for i in range(1, 255)},
'blue': {i: count_color(picture, i, 2) for i in range(1, 255)}
}

Лог от изпълнението

FF......EE..
======================================================================
ERROR: test_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'list_reverseiterator' has no len()

======================================================================
ERROR: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'list_reverseiterator' has no len()

======================================================================
FAIL: test_create_histogram (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0,[5745 chars]: 0}} != {'green': {0: 5, 255: 4}, 'blue': {0: 6, 255: 3}, 'r[15 chars]: 2}}
Diff is 14994 characters long. Set self.maxDiff to None to see it.

======================================================================
FAIL: test_create_histogram_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0,[5745 chars]: 0}} != {'green': {0: 4, 54: 1, 12: 1, 42: 1, 60: 1, 255: 4}[83 chars]: 3}}
Diff is 15068 characters long. Set self.maxDiff to None to see it.

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.148s

FAILED (failures=2, errors=2)

История (1 версия и 1 коментар)

Емануил обнови решението на 13.03.2016 01:45 (преди над 5 години)

+import itertools
+
+
+def help_invert(pixelLine):
+ return [(
+ int(255 - pixel[0]),
+ int(255 - pixel[1]),
+ int(255 - pixel[2])
+ ) for pixel in pixelLine]
+
+
+def invert(picture):
+ return tuple(map(help_invert, picture))
+
+
+def rotate_right(picture):
+ return list(zip(*picture[::-1]))
+
+
+def rotate_left(picture):
+ return reversed(list(zip(*picture[::1])))
+
+
+def help_darken(pixelLine, n):
+ return [(
+ int(pixel[0] - n * (pixel[0] - 0)),
+ int(pixel[1] - n * (pixel[1] - 0)),
+ int(pixel[2] - n * (pixel[2] - 0))
+ ) for pixel in pixelLine]
+
+
+def darken(picture, n):
+ return tuple(map(help_darken, picture, itertools.repeat(n, len(picture))))
+
+
+def help_lighten(pixelLine, n):
+ return [(
+ int(pixel[0] + n * (255 - pixel[0])),
+ int(pixel[1] + n * (255 - pixel[1])),
+ int(pixel[2] + n * (255 - pixel[2]))
+ ) for pixel in pixelLine]
+
+
+def lighten(picture, n):
+ return tuple(map(help_lighten, picture, itertools.repeat(n, len(picture))))
+
+
+def count_color(picture, n, rgbIndex):
+ count = 0
+ for pixelLine in picture:
+ for pixel in pixelLine:
+ if n == pixel[rgbIndex]:
+ count += 1
+ return count
+
+
+def create_histogram(picture):
+ return {
+ 'red': {i: count_color(picture, i, 0) for i in range(1, 255)},
+ 'green': {i: count_color(picture, i, 1) for i in range(1, 255)},
+ 'blue': {i: count_color(picture, i, 2) for i in range(1, 255)}
+ }