Решение на Работа с картинки от Виктор Драганов

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Драганов

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

def next_line(image, line_position):
next = []
for line in image:
next.append(tuple(line[line_position]))
return next
def rotate(dir, image):
rotated = []
column_positions = list(range(0, len(image[0])))
left = dir == 'left'
if left: column_positions.reverse()
for i in column_positions:
line = next_line(image, i)
if not left:
line.reverse()
rotated.append(line)
return rotated
def rotate_left(image):
return rotate('left', image)
def rotate_right(image):
return rotate('right', image)
def invert_pixel(p):
return (255 - p[0], 255 - p[1], 255 - p[2])
def invert(image):
inverted = []
for line in image:
i_line = list(map(invert_pixel, line))
inverted.append(i_line)
return inverted
# Thats one way to do it
# def lighten_line(line, coef):
# return list(map((lambda p: (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
# p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
# p[2] + int(coef*(255 - p[2])))), line))
# def lighten(image, coef):
# lightened = []
# for line in image:
# i_line = lighten_line(line, coef)
# lightened.append(i_line)
# return lightened
def lighten_pixel(p, coef):
return (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
p[2] + int(coef*(255 - p[2])))
def darken_pixel(p, coef):
return (p[0] - int(coef*p[0]),
p[1] - int(coef*p[1]),
p[2] - int(coef*p[2]))
# More elegant way with list comprehensions
def apply_action(image, coef, func):
return [[func(p, coef) for p in line] for line in image]
def lighten(image, coef):
return apply_action(image, coef, lighten_pixel)
def darken(image, coef):
return apply_action(image, coef, darken_pixel)
def create_histogram(image):
#hist = {key: {k: None for k in range(0, 256)} for key in ['red', 'green', 'blue']}st
r = {}
g = {}
b = {}
for line in image:
for p in line:
if p in r:
r[p[0]] += 1
else:
r[p[0]] = 1
if p in g:
g[p[1]] += 1
else:
g[p[1]] = 1
if p in b:
b[p[2]] += 1
else:
b[p[2]] = 1
hist = {'red' : r,
'green': g,
'blue': b}
return hist

Лог от изпълнението

FF..........
======================================================================
FAIL: test_create_histogram (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 1, 255: 1}, 'blue': {0: 1, 255: 1}, 'red': {0: 1, 255: 1}} != {'blue': {0: 6, 255: 3}, 'green': {0: 5, 255: 4}, 'red': {0: 7, 255: 2}}
- {'blue': {0: 1, 255: 1}, 'green': {0: 1, 255: 1}, 'red': {0: 1, 255: 1}}
?       ^    ^        ^    ^       ^    ^

+ {'blue': {0: 6, 255: 3}, 'green': {0: 5, 255: 4}, 'red': {0: 7, 255: 2}}
?       ^    ^        ^    ^       ^    ^


======================================================================
FAIL: test_create_histogram_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'green': {0: 1, 54: 1, 60: 1, 42: 1, 12: 1, 255: 1}, '[80 chars]: 1}} != {'green': {0: 4, 54: 1, 12: 1, 42: 1, 60: 1, 255: 4}, '[80 chars]: 3}}
- {'blue': {0: 1, 1: 1, 4: 1, 255: 1},
+ {'blue': {0: 5, 1: 2, 4: 1, 255: 4},
- 'green': {0: 1, 12: 1, 42: 1, 54: 1, 60: 1, 255: 1},
?        ^                  ^

+ 'green': {0: 4, 12: 1, 42: 1, 54: 1, 60: 1, 255: 4},
?        ^                  ^

- 'red': {0: 1, 1: 1, 72: 1, 90: 1, 100: 1, 255: 1}}
?        ------              ^

+ 'red': {0: 5, 1: 1, 72: 1, 90: 1, 100: 1, 255: 3}}
?       ++++++               ^


----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.094s

FAILED (failures=2)

История (2 версии и 0 коментара)

Виктор обнови решението на 14.03.2016 16:58 (преди над 5 години)

+def next_line(image, line_position):
+ next = []
+ for line in image:
+ next.append(tuple(line[line_position]))
+ return next
+
+def rotate(dir, image):
+ rotated = []
+ column_positions = list(range(0, len(image[0])))
+ left = dir == 'left'
+ if left: column_positions.reverse()
+
+ for i in column_positions:
+ line = next_line(image, i)
+ if not left:
+ line.reverse()
+ rotated.append(line)
+ return rotated
+
+def rotate_left(image):
+ return rotate('left', image)
+
+def rotate_right(image):
+ return rotate('right', image)
+
+def invert_pixel(p):
+ return (255 - p[0], 255 - p[1], 255 - p[2])
+
+def invert(image):
+ inverted = []
+ for line in image:
+ i_line = list(map(invert_pixel, line))
+ inverted.append(i_line)
+ return inverted
+
+# Thats one way to do it
+
+# def lighten_line(line, coef):
+# return list(map((lambda p: (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
+# p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
+# p[2] + int(coef*(255 - p[2])))), line))
+
+# def lighten(image, coef):
+# lightened = []
+# for line in image:
+# i_line = lighten_line(line, coef)
+# lightened.append(i_line)
+# return lightened
+
+def lighten_pixel(p, coef):
+ return (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
+ p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
+ p[2] + int(coef*(255 - p[2])))
+
+def darken_pixel(p, coef):
+ return (p[0] - int(coef*p[0]),
+ p[1] - int(coef*p[1]),
+ p[2] - int(coef*p[2]))
+
+# More elegant way with list comprehensions
+
+def apply_action(image, coef, func):
+ return [[func(p, coef) for p in line] for line in image]
+
+def lighten(image, coef):
+ return apply_action(image, coef, lighten_pixel)
+
+def darken(image, coef):
+ return apply_action(image, coef, darken_pixel)
+
+def create_histogram(image):
+ #hist = {key: {k: None for k in range(0, 256)} for key in ['red', 'green', 'blue']}st
+ r = {}
+ g = {}
+ b = {}
+ hist = {'red' : r,
+ 'green': g,
+ 'blue': b}
+ print(hist)
+ for line in image:
+ for p in line:
+ if p in r:
+ r[p[0]] += 1
+ else:
+ r[p[0]] = 1
+
+ if p in g:
+ g[p[1]] += 1
+ else:
+ g[p[1]] = 1
+
+ if p in b:
+ b[p[2]] += 1
+ else:
+ b[p[2]] = 1
+ return hist

Виктор обнови решението на 14.03.2016 16:59 (преди над 5 години)

def next_line(image, line_position):
next = []
for line in image:
next.append(tuple(line[line_position]))
return next
def rotate(dir, image):
rotated = []
column_positions = list(range(0, len(image[0])))
left = dir == 'left'
if left: column_positions.reverse()
for i in column_positions:
line = next_line(image, i)
if not left:
line.reverse()
rotated.append(line)
return rotated
def rotate_left(image):
return rotate('left', image)
def rotate_right(image):
return rotate('right', image)
def invert_pixel(p):
return (255 - p[0], 255 - p[1], 255 - p[2])
def invert(image):
inverted = []
for line in image:
i_line = list(map(invert_pixel, line))
inverted.append(i_line)
return inverted
# Thats one way to do it
# def lighten_line(line, coef):
# return list(map((lambda p: (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
# p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
# p[2] + int(coef*(255 - p[2])))), line))
# def lighten(image, coef):
# lightened = []
# for line in image:
# i_line = lighten_line(line, coef)
# lightened.append(i_line)
# return lightened
def lighten_pixel(p, coef):
return (p[0] + int(coef*(255 - p[0])),
p[1] + int(coef*(255 - p[1])),
p[2] + int(coef*(255 - p[2])))
def darken_pixel(p, coef):
return (p[0] - int(coef*p[0]),
p[1] - int(coef*p[1]),
p[2] - int(coef*p[2]))
# More elegant way with list comprehensions
def apply_action(image, coef, func):
return [[func(p, coef) for p in line] for line in image]
def lighten(image, coef):
return apply_action(image, coef, lighten_pixel)
def darken(image, coef):
return apply_action(image, coef, darken_pixel)
def create_histogram(image):
#hist = {key: {k: None for k in range(0, 256)} for key in ['red', 'green', 'blue']}st
r = {}
g = {}
b = {}
- hist = {'red' : r,
- 'green': g,
- 'blue': b}
- print(hist)
for line in image:
for p in line:
if p in r:
r[p[0]] += 1
else:
r[p[0]] = 1
if p in g:
g[p[1]] += 1
else:
g[p[1]] = 1
if p in b:
b[p[2]] += 1
else:
b[p[2]] = 1
+ hist = {'red' : r,
+ 'green': g,
+ 'blue': b}
return hist