Решение на Работа с картинки от Емил Илиев

Обратно към всички решения

Към профила на Емил Илиев

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

def rotate_left(original_image):
left_rotated_image = []
for row in range(len(original_image)):
left_rotated_image.append([])
current_col = len(original_image) - row - 1
for col in range(len(original_image[row])):
pixel = original_image[col][current_col]
left_rotated_image[row].append(pixel)
return left_rotated_image
def rotate_right(original_image):
right_rotated_image = []
for row in range(len(original_image)):
right_rotated_image.append([])
for col in range(len(original_image[row])):
pixel = original_image[col][row]
right_rotated_image[row].insert(0, pixel)
return right_rotated_image
def invert(original_image):
inverted_image = []
for row in range(len(original_image)):
inverted_row = []
for col in range(len(original_image[row])):
red, green, blue = original_image[row][col]
inverted_row.append((255 - red, 255 - green, 255 - blue))
inverted_image.append(inverted_row)
return inverted_image
def lighten_pixel(pixel, coef):
brighter_pixel = []
for x in range(len(pixel)):
cur_color = pixel[x] + int(coef * (255 - pixel[x]))
brighter_pixel.append(cur_color)
return tuple(brighter_pixel)
def lighten(original_image, coef):
lightened_image = []
for row in range(len(original_image)):
lightened_row = []
for col in range(len(original_image[row])):
pixel = original_image[row][col]
lightened_row.append(lighten_pixel(pixel, coef))
lightened_image.append(lightened_row)
return lightened_image
def darken_pixel(pixel, coef):
dark_pixel = []
for x in range(len(pixel)):
cur_color = pixel[x] - int(coef * (pixel[x] - 0))
dark_pixel.append(cur_color)
return tuple(dark_pixel)
def darken(original_image, coef):
darkened_image = []
for row in range(len(original_image)):
darkened_row = []
for col in range(len(original_image[row])):
pixel = original_image[row][col]
darkened_row.append(darken_pixel(pixel, coef))
darkened_image.append(darkened_row)
return darkened_image
def create_histogram(original_image):
rgb = ['red', 'green', 'blue']
histogram = {rgb[i]: {} for i in range(len(rgb))}
for row in range(len(original_image)):
for col in range(len(original_image[row])):
pixel = original_image[row][col]
for col in range(len(rgb)):
if pixel[col] in histogram[rgb[col]]:
histogram[rgb[col]][pixel[col]] += 1
else:
histogram[rgb[col]][pixel[col]] = 1
return histogram

Лог от изпълнението

.........E.E
======================================================================
ERROR: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

======================================================================
ERROR: test_rotate_right_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.085s

FAILED (errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Емил обнови решението на 13.03.2016 11:54 (преди над 5 години)

+def rotate_left(original_image):
+ left_rotated_image = []
+
+ for row in range(len(original_image)):
+ left_rotated_image.append([])
+ current_col = len(original_image) - row - 1
+ for col in range(len(original_image[row])):
+ pixel = original_image[col][current_col]
+ left_rotated_image[row].append(pixel)
+
+ return left_rotated_image
+
+
+def rotate_right(original_image):
+ right_rotated_image = []
+
+ for row in range(len(original_image)):
+ right_rotated_image.append([])
+ for col in range(len(original_image[row])):
+ pixel = original_image[col][row]
+ right_rotated_image[row].insert(0, pixel)
+ return right_rotated_image
+
+
+def invert(original_image):
+ inverted_image = []
+
+ for row in range(len(original_image)):
+ inverted_row = []
+
+ for col in range(len(original_image[row])):
+ red, green, blue = original_image[row][col]
+ inverted_row.append((255 - red, 255 - green, 255 - blue))
+
+ inverted_image.append(inverted_row)
+
+ return inverted_image
+
+
+def lighten_pixel(pixel, coef):
+ brighter_pixel = []
+ for x in range(len(pixel)):
+ cur_color = pixel[x] + int(coef * (255 - pixel[x]))
+ brighter_pixel.append(cur_color)
+
+ return tuple(brighter_pixel)
+
+
+def lighten(original_image, coef):
+ lightened_image = []
+
+ for row in range(len(original_image)):
+ lightened_row = []
+
+ for col in range(len(original_image[row])):
+ pixel = original_image[row][col]
+ lightened_row.append(lighten_pixel(pixel, coef))
+
+ lightened_image.append(lightened_row)
+
+ return lightened_image
+
+
+def darken_pixel(pixel, coef):
+ dark_pixel = []
+ for x in range(len(pixel)):
+ cur_color = pixel[x] - int(coef * (pixel[x] - 0))
+ dark_pixel.append(cur_color)
+ return tuple(dark_pixel)
+
+
+def darken(original_image, coef):
+ darkened_image = []
+
+ for row in range(len(original_image)):
+ darkened_row = []
+
+ for col in range(len(original_image[row])):
+ pixel = original_image[row][col]
+ darkened_row.append(darken_pixel(pixel, coef))
+
+ darkened_image.append(darkened_row)
+
+ return darkened_image
+
+
+def create_histogram(original_image):
+ rgb = ['red', 'green', 'blue']
+ histogram = {rgb[i]: {} for i in range(len(rgb))}
+
+ for row in range(len(original_image)):
+ for col in range(len(original_image[row])):
+ pixel = original_image[row][col]
+
+ for col in range(len(rgb)):
+ if pixel[col] in histogram[rgb[col]]:
+ histogram[rgb[col]][pixel[col]] += 1
+ else:
+ histogram[rgb[col]][pixel[col]] = 1
+
+ return histogram