Решение на Работа с картинки от Даниел Шушков

Обратно към всички решения

Към профила на Даниел Шушков

Резултати

 • 7 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 7 точки общо
 • 8 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)

Код

from collections import defaultdict
def count_pixel(histogram, pixel):
histogram['red'][pixel[0]] += 1
histogram['green'][pixel[1]] += 1
histogram['blue'][pixel[2]] += 1
def create_histogram(image):
histogram = {'red': defaultdict(int),
'green': defaultdict(int),
'blue': defaultdict(int)
}
for row in image:
for pixel in row:
count_pixel(histogram, pixel)
return histogram
def invert_calc(pixel):
return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])
def invert(image):
invert = [list(map(invert_calc, row)) for row in image]
return invert
def darken(image, index):
return [map(lambda pixel:(int(pixel[0] - index*pixel[0]),
int(pixel[1] - index*pixel[1]),
int(pixel[2] - index*pixel[2])), row)
for row in image]
def lighten(image, index):
return [list(map(lambda pixel:(int(pixel[0] + index*(255 - pixel[0])),
int(pixel[1] + index*(255 - pixel[1])),
int(pixel[2] + index*(255 - pixel[2]))),
row))
for row in image]
def rotate_left(image):
return list(zip(*image))[::-1]
def rotate_right(image):
return zip(*image[::-1])

Лог от изпълнението

..EE......EE
======================================================================
ERROR: test_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'map' has no len()

======================================================================
ERROR: test_darken_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'map' has no len()

======================================================================
ERROR: test_rotate_right (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'zip' has no len()

======================================================================
ERROR: test_rotate_right_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: object of type 'zip' has no len()

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.086s

FAILED (errors=4)

История (2 версии и 1 коментар)

Даниел обнови решението на 12.03.2016 11:04 (преди над 5 години)

+def make_change(histo, pixel):
+ histo['red'][pixel[0]] += 1
+ histo['green'][pixel[1]] += 1
+ histo['blue'][pixel[2]] += 1
+
+
+def create_histogram(pic):
+ histogram = {'red': {},
+ 'green': {},
+ 'blue': {}
+ }
+ for i in range(0, 256):
+ histogram['red'][i] = 0
+ histogram['green'][i] = 0
+ histogram['blue'][i] = 0
+ for row in pic:
+ for pixel in row:
+ make_change(histogram, pixel)
+ return histogram
+
+
+def invert_calc(pixel):
+ return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])
+
+
+def invert(pic):
+ invert = [list(map(invert_calc, row)) for row in pic]
+ return invert
+
+
+def darken(pic, index):
+ return [map(lambda pixel:(int(pixel[0] - index * pixel[0]),
+ int(pixel[1] - index * pixel[1]),
+ int(pixel[2] - index * pixel[2])), row)
+ for row in pic]
+
+
+def lighten(pic, index):
+ return [list(map(lambda pixel:(int(pixel[0] + index * (255 - pixel[0])),
+ int(pixel[1] + index * (255 - pixel[1])),
+ int(pixel[2] + index * (255 - pixel[2]))),
+ row))
+ for row in pic]
+
+
+def rotate_left(pic):
+ return list(zip(*pic))[::-1]
+
+
+def rotate_right(pic):
+ return zip(*pic[::-1])
 • Няма нужда да указваш липсващи цветове в create_histogram
 • Дефиницията на histogram спокойно можеш да я сбиеш на един ред
 • Идята за функция като make_change е добра. Измисли ѝ по-добро име, обаче
 • Няма нужда да съкращаваш image до pic и histogram до histo
 • Приложи тази препоръка (за която няма автоматична проверка) от PEP 8:

If operators with different priorities are used, consider adding whitespace around the operators with the lowest priority(ies). Use your own judgment; however, never use more than one space, and always have the same amount of whitespace on both sides of a binary operator.

Даниел обнови решението на 14.03.2016 14:10 (преди над 5 години)

-def make_change(histo, pixel):
- histo['red'][pixel[0]] += 1
- histo['green'][pixel[1]] += 1
- histo['blue'][pixel[2]] += 1
+from collections import defaultdict
-def create_histogram(pic):
- histogram = {'red': {},
- 'green': {},
- 'blue': {}
+def count_pixel(histogram, pixel):
+ histogram['red'][pixel[0]] += 1
+ histogram['green'][pixel[1]] += 1
+ histogram['blue'][pixel[2]] += 1
+
+
+def create_histogram(image):
+ histogram = {'red': defaultdict(int),
+ 'green': defaultdict(int),
+ 'blue': defaultdict(int)
}
- for i in range(0, 256):
- histogram['red'][i] = 0
- histogram['green'][i] = 0
- histogram['blue'][i] = 0
- for row in pic:
+ for row in image:
for pixel in row:
- make_change(histogram, pixel)
+ count_pixel(histogram, pixel)
return histogram
def invert_calc(pixel):
return (255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2])
-def invert(pic):
- invert = [list(map(invert_calc, row)) for row in pic]
+def invert(image):
+ invert = [list(map(invert_calc, row)) for row in image]
return invert
-def darken(pic, index):
- return [map(lambda pixel:(int(pixel[0] - index * pixel[0]),
- int(pixel[1] - index * pixel[1]),
- int(pixel[2] - index * pixel[2])), row)
- for row in pic]
+def darken(image, index):
+ return [map(lambda pixel:(int(pixel[0] - index*pixel[0]),
+ int(pixel[1] - index*pixel[1]),
+ int(pixel[2] - index*pixel[2])), row)
+ for row in image]
-def lighten(pic, index):
- return [list(map(lambda pixel:(int(pixel[0] + index * (255 - pixel[0])),
- int(pixel[1] + index * (255 - pixel[1])),
- int(pixel[2] + index * (255 - pixel[2]))),
+def lighten(image, index):
+ return [list(map(lambda pixel:(int(pixel[0] + index*(255 - pixel[0])),
+ int(pixel[1] + index*(255 - pixel[1])),
+ int(pixel[2] + index*(255 - pixel[2]))),
row))
- for row in pic]
+ for row in image]
-def rotate_left(pic):
- return list(zip(*pic))[::-1]
+def rotate_left(image):
+ return list(zip(*image))[::-1]
-def rotate_right(pic):
- return zip(*pic[::-1])
+def rotate_right(image):
+ return zip(*image[::-1])