timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решения на Аритметични изрази

Към задачата

58 решения

Име Точки Изпълнение
Илия Жечев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 138 Коментари: 2
Теодор Тошков Точки: 8 (-1 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 225 Коментари: 4
Александър Наджарян Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 226 Коментари: 4
Александрина Ламбова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 112 Коментари: 1
Евгени Кунев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 128 Коментари: 2
Николай Лазаров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 129 Коментари: 2
Димо Дрънгов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 136 Коментари: 3
Марио Даскалов Точки: 11 (2 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 130 Коментари: 4
Десислава Цветкова Точки: 12 (2 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 150 Коментари: 2
Николай Желязков Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 184 Коментари: 1
Светомир Стоименов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 187 Коментари: 1
Денис Михайлов Точки: 10 (1 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 125 Коментари: 1
Бисер Кръстев Точки: 0 (-1 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 18 Редове: 155 Коментари: 2
Мартин Стоев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 169 Коментари: 1
Тодор Димов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 181 Коментари: 1
Алекс Николов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 134 Коментари: 1
Даниел Делчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 196 Коментари: 3
Христо Ралев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 128 Коментари: 3
Яница Велевска Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 137 Коментари: 1
Виктор Маринов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 225 Коментари: 1
Димитър Керезов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 247 Коментари: 7
Николай Мантаров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 190 Коментари: 1
Петър Иванов Точки: 8 (-1 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 180 Коментари: 1
Тина Накова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 207 Коментари: 1
Ивета Чампоева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 141 Коментари: 1
Александър Чешмеджиев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 5 Редове: 155 Коментари: 1
Деница Петрова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 191 Коментари: 1
Николай Бабулков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 138 Коментари: 1
Йоан Динков Точки: 11 (2 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 163 Коментари: 2
Андрей Иванов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 194 Коментари: 1
Симеон Ролев Точки: 7 (-1 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 395 Коментари: 1
Божидар Карааргиров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 125 Коментари: 1
Марианна Владимирова Точки: 1 (-1 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 16 Редове: 170 Коментари: 1
Даниел Шушков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 184 Коментари: 2
Кристофър Митов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 239 Коментари: 0
Георги Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 501 Коментари: 0
Славена Теодосиева Точки: 5 (-2 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 6 Редове: 201 Коментари: 0
Пламен Начев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 15 Редове: 76 Коментари: 0
Ивелина Христова Точки: 6 (-1 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 5 Редове: 133 Коментари: 0
Данислав Киров Точки: 8 (-1 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 207 Коментари: 0
Емил Илиев Точки: 6 (-1 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 5 Редове: 205 Коментари: 0
Мартин Терзийски Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 10 Редове: 141 Коментари: 0
Марина Георгиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 219 Коментари: 0
Емануил Антонов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 102 Коментари: 0
Александра Матева Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 17 Редове: 115 Коментари: 0
Георги Данков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 683 Коментари: 0
Кристина Христакиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 185 Коментари: 0
Ивелин Тодоров Точки: 8 (-1 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 207 Коментари: 0
Данаил Димитров Точки: 0 (-1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 85 Коментари: 0
Виктор Драганов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 189 Коментари: 1
Любослава Димитрова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 18 Редове: 83 Коментари: 0
Иван Димитров Точки: 2 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 13 Редове: 172 Коментари: 0
Веселин Иванов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 15 Редове: 83 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 16 Редове: 121 Коментари: 0
Антонио Илиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 15 Редове: 82 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 5 (-2 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 5 Редове: 89 Коментари: 0
Борис Алтънов Точки: 8 (-1 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 823 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 12 Редове: 64 Коментари: 0