timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Аритметични изрази от Любослава Димитрова

Обратно към всички решения

Към профила на Любослава Димитрова

Резултати

 • 1 точка от тестове
 • 0 бонус точки
 • 1 точка общо
 • 1 успешни тест(а)
 • 18 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
def __add__(self, other):
  return Expression((self, Operator("+", lambda x, y: x + y), other))


def __sub__(self, other):
  return Expression((self, Operator("-", lambda x, y: x - y), other))


def __mul__(self, other):
  return Expression((self, Operator("*", lambda x, y: x * y), other))


def __truediv__(self, other):
  return Expression((self, Operator("/", lambda x, y: x / y), other))


class Expression:
  def __init__(self, structure):
    self.struct = structure
    self.variable_names = []
    for value in traverse(structure):
      if type(value) == Variable:
        self.variable_names.append(value.name)

  def __str__(self):
    return str(self.struct)


class Constant(Expression):
  def __init__(self, value):
    self.value = value

  def __str__(self):
    return self.value

  def evaluate(self):
    return self.value


class Variable(Expression):
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def __str__(self):
    return self.name

  def evaluate(self, value):
    return value[self.name]


class Operator:
  def __init__(self, symbol, func):
    self.symbol = symbol
    self.operations = {}
    self.operations[symbol] = func

  def __call__(self, item1, item2):
    return self.operations[self.symbol](item1, item2)


def create_constant(value):
  return Constant(value)


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)


def traverse(o, tree_types=(list, tuple)):
  if isinstance(o, tree_types):
    for value in o:
      for subvalue in traverse(value, tree_types):
        yield subvalue
  else:
    yield o

Лог от изпълнението

EEEEEEEEEEFEEEFEE.E
======================================================================
ERROR: test_constant_and_right_hand_side_literal (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Constant' and 'int'

======================================================================
ERROR: test_create_expression_with_literal (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'Expression' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_left_hand_side_literal_and_constant (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'Constant'

======================================================================
ERROR: test_left_hand_side_literal_and_variable (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'Variable'

======================================================================
ERROR: test_string_conversion_with_literals (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'int'

======================================================================
ERROR: test_variable_and_right_hand_side_literal (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'int'

======================================================================
ERROR: test_constants (test.TestConstants)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Constant' and 'Constant'

======================================================================
ERROR: test_string_conversion (test.TestConstants)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: __str__ returned non-string (type int)

======================================================================
ERROR: test_both_nested_operands (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'Expression' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_deep_expression (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'Expression' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_evaluate_with_extra_kwargs (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'Expression' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_one_nested_operand (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'Expression' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_simple_addition (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'Expression' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_variables_and_constants_arithmetics (test.TestNativeOperators)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'Variable'

======================================================================
ERROR: test_variables_and_constants_extra_operators (test.TestNativeOperators)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'Variable' and 'Variable'

======================================================================
ERROR: test_variables (test.TestVariables)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'Variable'

======================================================================
FAIL: test_deep_string_conversion (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: '(((<solution.Variable object at 0x7f0da03a3d[654 chars]>)))' != '(((x - 3) + (5 - y)) * ((y * 2) - (5 + 3)))'
Diff is 752 characters long. Set self.maxDiff to None to see it.

======================================================================
FAIL: test_simple_string_conversion (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: '(<solution.Variable object at 0x7f0da03a7f[92 chars]b8>)' != '(x + 5)'
- (<solution.Variable object at 0x7f0da03a7f98>, <solution.Operator object at 0x7f0da03aa128>, <solution.Constant object at 0x7f0da03aa0b8>)
+ (x + 5)


----------------------------------------------------------------------
Ran 19 tests in 0.128s

FAILED (failures=2, errors=16)

История (1 версия и 0 коментара)

Любослава обнови решението на 21.03.2016 16:46 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
def __add__(self, other):
  return Expression((self, Operator("+", lambda x, y: x + y), other))


def __sub__(self, other):
  return Expression((self, Operator("-", lambda x, y: x - y), other))


def __mul__(self, other):
  return Expression((self, Operator("*", lambda x, y: x * y), other))


def __truediv__(self, other):
  return Expression((self, Operator("/", lambda x, y: x / y), other))


class Expression:
  def __init__(self, structure):
    self.struct = structure
    self.variable_names = []
    for value in traverse(structure):
      if type(value) == Variable:
        self.variable_names.append(value.name)

  def __str__(self):
    return str(self.struct)


class Constant(Expression):
  def __init__(self, value):
    self.value = value

  def __str__(self):
    return self.value

  def evaluate(self):
    return self.value


class Variable(Expression):
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def __str__(self):
    return self.name

  def evaluate(self, value):
    return value[self.name]


class Operator:
  def __init__(self, symbol, func):
    self.symbol = symbol
    self.operations = {}
    self.operations[symbol] = func

  def __call__(self, item1, item2):
    return self.operations[self.symbol](item1, item2)


def create_constant(value):
  return Constant(value)


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)


def traverse(o, tree_types=(list, tuple)):
  if isinstance(o, tree_types):
    for value in o:
      for subvalue in traverse(value, tree_types):
        yield subvalue
  else:
    yield o