Великденски Яйца

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Здравейте!

Това е сайтът на избираемия курс "Програмиране с Python" към ФМИ София.

Новини

Точките от защита на проекти...

Публикувано на

... можете да намерите тук.

Там са включени и точките от milestone 1.

Скала за оценяване:

 • (-∞, 80) - 2
 • [80, 100) - 3
 • [100, 120) - 3
 • [120, 140) - 5
 • [140, ∞) - 6

Резултатите от втория тест...

Публикувано на

... можете да намерите тук.

Резултатите от защита на проекти ще бъдат публикувани утре заедно със скалата за оценяване.

Защити за хора извън разписанието

Публикувано на

Тъй като наплива от хора, които се явиха до момента е по-малък от очаквания, хората, които нямат часове за явяване според разписанието и хората от минали години могат да дойдат и след 12 часа, вместо да чакат до 19.

Сайтове на предишни издания на курса

Ако търсите сайтовете на някои от предишните издания на курса, може да ги намерите тук:

 • Летен семестър на учебната 2013/2014 година — 2014.fmi.py-bg.net
 • Летен семестър на учебната 2012/2013 година — 2013.fmi.py-bg.net
 • Летен семестър на учебната 2011/2012 година — 2012.fmi.py-bg.net
 • Летен семестър на учебната 2010/2011 година — 2011.fmi.py-bg.net
 • Летен семестър на учебната 2009/2010 година — 2010.fmi.py-bg.net
 • Летен семестър на учебната 2008/09 и на учебната 2007/08 — oldfmi.py-bg.net