timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Аритметични изрази от Георги Иванов

Обратно към всички решения

Към профила на Георги Иванов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 19 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
class operators:
  def _plus(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs),
                 other))

  def _sub(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs),
                 other))

  def _r_sub(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs),
                 self))

  def _mul(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs),
                 other))

  def _truediv(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs),
                 other))

  def _r_truediv(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs),
                 self))

  def _floordiv(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '//', lambda lhs, rhs: lhs // rhs),
                 other))

  def _r_floordiv(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '//', lambda lhs, rhs: lhs // rhs),
                 self))

  def _mod(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '%', lambda lhs, rhs: lhs % rhs),
                 other))

  def _r_mod(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '%', lambda lhs, rhs: lhs % rhs),
                 self))

  def _lshift(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '<<', lambda lhs, rhs: lhs << rhs),
                 other))

  def _r_lshift(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '<<', lambda lhs, rhs: lhs << rhs),
                 self))

  def _r_shift(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '>>', lambda lhs, rhs: lhs >> rhs),
                 other))

  def _r_rshift(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '>>', lambda lhs, rhs: lhs >> rhs),
                 self))

  def _and_op(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '&', lambda lhs, rhs: lhs & rhs),
                 other))

  def _r_and(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '&', lambda lhs, rhs: lhs & rhs),
                 self))

  def _xor(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '^', lambda lhs, rhs: lhs ^ rhs),
                 other))

  def _r_xor(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '^', lambda lhs, rhs: lhs ^ rhs),
                 self))

  def _or_op(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '|', lambda lhs, rhs: lhs | rhs),
                 other))

  def _pow(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '**', lambda lhs, rhs: lhs ** rhs),
                 other))

  def _r_pow(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '**', lambda lhs, rhs: lhs ** rhs),
                 self))


class create_expression(operators):
  __variables = None
  __expression = None

  variable_names = None

  def __init__(self, expr):
    self.__variables = {}
    self.variable_names = []

    self.__parse_expression(expr)

  def __print_tuple(self, tup):
    if isinstance(tup[0], create_expression):
      tup1 = self.__print_tuple(tup[0].get_expression())
    elif isinstance(tup[0], tuple):
      tup1 = self.__print_tuple(tup[0])
    elif isinstance(tup[0], create_variable) or \
        isinstance(tup[0], create_constant):
      tup1 = str(tup[0])
    else:
      tup1 = str(tup[0])

    if isinstance(tup[2], create_expression):
      tup2 = self.__print_tuple(tup[2].get_expression())
    elif isinstance(tup[2], tuple):
      tup2 = self.__print_tuple(tup[2])
    elif isinstance(tup[2], create_variable) or \
        isinstance(tup[2], create_constant):
      tup2 = str(tup[2])
    else:
      tup2 = str(tup[2])
    return str('(' + tup1 + ' ' + str(tup[1]) + ' ' + tup2 + ')')

  def __str__(self):
    return self.__print_tuple(self.__expression)

  def __add__(self, other):
    return operators._plus(self, other)

  def __radd__(self, other):
    return operators._plus(other, self)

  def __sub__(self, other):
    return operators._sub(self, other)

  def __rsub__(self, other):
    return operators._r_sub(self, other)

  def __mul__(self, other):
    return operators._mul(self, other)

  def __rmul__(self, other):
    return operators._mul(other, self)

  def __truediv__(self, other):
    return operators._truediv(self, other)

  def __rtruediv__(self, other):
    return operators._r_truediv(self, other)

  def __floordiv__(self, other):
    return operators._floordiv(self, other)

  def __rfloordiv__(self, other):
    return operators._r_floordiv(self, other)

  def __mod__(self, other):
    return operators._mod(self, other)

  def __rmod__(self, other):
    return operators._r_mod(self, other)

  def __lshift__(self, other):
    return operators._lshift(self, other)

  def __rlshift__(self, other):
    return operators._r_lshift(self, other)

  def __rshift__(self, other):
    return operators._r_shift(self, other)

  def __rrshift__(self, other):
    return operators._r_rshift(self, other)

  def __and__(self, other):
    return operators._and_op(self, other)

  def __rand__(self, other):
    return operators._r_and(self, other)

  def __xor__(self, other):
    return operators._xor(self, other)

  def __rxor__(self, other):
    return operators._r_xor(self, other)

  def __or__(self, other):
    return operators._or_op(self, other)

  def __ror__(self, other):
    return operators._or_op(other, self)

  def __pow__(self, other):
    return operators._pow(self, other)

  def __rpow__(self, other):
    return operators._r_pow(self, other)

  def get_expression(self):
    return self.__expression

  def get_variables(self):
    return self.__variables

  def __parse_expression(self, expr):
    for item in expr:
      if hasattr(item, "__iter__"):
        self.__parse_expression(item)
      elif isinstance(item, create_variable):
        self.__variables[item.get_name()] = item
        self.variable_names.append(item.get_name())
      elif isinstance(item, create_expression):
        for key, value in item.get_variables().items():
          self.__variables[key] = value
          self.variable_names.append(value.get_name())

    self.__expression = expr

  def evaluate(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      if key in self.__variables.keys():
        self.__variables[key].set_value(value)

    result = self.__eval(self.__expression)
    return result

  def __eval(self, expr):
    if hasattr(expr[0], "__iter__"):
      expr1 = create_expression(expr[0])
      res1 = expr1.evaluate()
    elif isinstance(expr[0], create_constant):
      res1 = expr[0].get_value()
    elif isinstance(expr[0], create_variable):
      res1 = expr[0].get_value()
    elif isinstance(expr[0], create_expression):
      res1 = expr[0].evaluate()
    elif isinstance(expr[0], int) or \
        isinstance(expr[0], float) or \
        isinstance(expr[0], complex):
      res1 = expr[0]

    if hasattr(expr[2], "__iter__"):
      expr2 = create_expression(expr[2])
      res2 = expr2.evaluate()
    elif isinstance(expr[2], create_constant):
      res2 = expr[2].get_value()
    elif isinstance(expr[2], create_variable):
      res2 = expr[2].get_value()
    elif isinstance(expr[2], create_expression):
      res2 = expr[2].evaluate()
    elif isinstance(expr[2], int) or \
        isinstance(expr[2], float) or \
        isinstance(expr[2], complex):
      res2 = expr[2]

    return expr[1].get_result(res1, res2)


class create_constant(operators):
  __value = None

  def __init__(self, value):
    self.__value = value

  def get_value(self):
    return self.__value

  def evaluate(self):
    return self.__value

  def __str__(self):
    return str(self.__value)

  def __add__(self, other):
    return operators._plus(self, other)

  def __radd__(self, other):
    return operators._plus(other, self)

  def __sub__(self, other):
    return operators._sub(self, other)

  def __rsub__(self, other):
    return operators._r_sub(self, other)

  def __mul__(self, other):
    return operators._mul(self, other)

  def __rmul__(self, other):
    return operators._mul(other, self)

  def __truediv__(self, other):
    return operators._truediv(self, other)

  def __rtruediv__(self, other):
    return operators._r_truediv(self, other)

  def __floordiv__(self, other):
    return operators._floordiv(self, other)

  def __rfloordiv__(self, other):
    return operators._r_floordiv(self, other)

  def __mod__(self, other):
    return operators._mod(self, other)

  def __rmod__(self, other):
    return operators._r_mod(self, other)

  def __lshift__(self, other):
    return operators._lshift(self, other)

  def __rlshift__(self, other):
    return operators._r_lshift(self, other)

  def __rshift__(self, other):
    return operators._r_shift(self, other)

  def __rrshift__(self, other):
    return operators._r_rshift(self, other)

  def __and__(self, other):
    return operators._and_op(self, other)

  def __rand__(self, other):
    return operators._r_and(self, other)

  def __xor__(self, other):
    return operators._xor(self, other)

  def __rxor__(self, other):
    return operators._r_xor(self, other)

  def __or__(self, other):
    return operators._or_op(self, other)

  def __ror__(self, other):
    return operators._or_op(other, self)

  def __pow__(self, other):
    return operators._pow(self, other)

  def __rpow__(self, other):
    return operators._r_pow(self, other)


class create_variable(operators):
  __name = None
  __value = None

  def __init__(self, name):
    self.__name = name

  def get_name(self):
    return self.__name

  def get_value(self):
    return self.__value

  def set_value(self, value):
    self.__value = value

  def __str__(self):
    return str(self.__name)

  def __add__(self, other):
    return operators._plus(self, other)

  def __radd__(self, other):
    return operators._plus(other, self)

  def __sub__(self, other):
    return operators._sub(self, other)

  def __rsub__(self, other):
    return operators._r_sub(self, other)

  def __mul__(self, other):
    return operators._mul(self, other)

  def __rmul__(self, other):
    return operators._mul(other, self)

  def __truediv__(self, other):
    return operators._truediv(self, other)

  def __rtruediv__(self, other):
    return operators._r_truediv(self, other)

  def __floordiv__(self, other):
    return operators._floordiv(self, other)

  def __rfloordiv__(self, other):
    return operators._r_floordiv(self, other)

  def __mod__(self, other):
    return operators._mod(self, other)

  def __rmod__(self, other):
    return operators._r_mod(self, other)

  def __lshift__(self, other):
    return operators._lshift(self, other)

  def __rlshift__(self, other):
    return operators._r_lshift(self, other)

  def __rshift__(self, other):
    return operators._r_shift(self, other)

  def __rrshift__(self, other):
    return operators._r_rshift(self, other)

  def __and__(self, other):
    return operators._and_op(self, other)

  def __rand__(self, other):
    return operators._r_and(self, other)

  def __xor__(self, other):
    return operators._xor(self, other)

  def __rxor__(self, other):
    return operators._r_xor(self, other)

  def __or__(self, other):
    return operators._or_op(self, other)

  def __ror__(self, other):
    return operators._or_op(other, self)

  def __pow__(self, other):
    return operators._pow(self, other)

  def __rpow__(self, other):
    return operators._r_pow(self, other)

  def evaluate(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      if key == self.__name:
        self.__value = value
        break
    return self.__value


class create_operator:
  __symbol = None
  __function = None

  def __init__(self, symbol, function):
    self.__symbol = symbol
    self.__function = function

  def __str__(self):
    return str(self.__symbol)

  def get_result(self, left, right):
    result = self.__function(left, right)
    return result

  def get_symbol(self):
    return self.__symbol

Лог от изпълнението

...................
----------------------------------------------------------------------
Ran 19 tests in 0.126s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Георги обнови решението на 21.03.2016 00:48 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
class operators:
  def _plus(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs),
                 other))

  def _sub(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs),
                 other))

  def _r_sub(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs),
                 self))

  def _mul(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs),
                 other))

  def _truediv(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs),
                 other))

  def _r_truediv(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs),
                 self))

  def _floordiv(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '//', lambda lhs, rhs: lhs // rhs),
                 other))

  def _r_floordiv(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '//', lambda lhs, rhs: lhs // rhs),
                 self))

  def _mod(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '%', lambda lhs, rhs: lhs % rhs),
                 other))

  def _r_mod(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '%', lambda lhs, rhs: lhs % rhs),
                 self))

  def _lshift(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '<<', lambda lhs, rhs: lhs << rhs),
                 other))

  def _r_lshift(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '<<', lambda lhs, rhs: lhs << rhs),
                 self))

  def _r_shift(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '>>', lambda lhs, rhs: lhs >> rhs),
                 other))

  def _r_rshift(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '>>', lambda lhs, rhs: lhs >> rhs),
                 self))

  def _and_op(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '&', lambda lhs, rhs: lhs & rhs),
                 other))

  def _r_and(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '&', lambda lhs, rhs: lhs & rhs),
                 self))

  def _xor(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '^', lambda lhs, rhs: lhs ^ rhs),
                 other))

  def _r_xor(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '^', lambda lhs, rhs: lhs ^ rhs),
                 self))

  def _or_op(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '|', lambda lhs, rhs: lhs | rhs),
                 other))

  def _pow(self, other):
    return create_expression((self,
                 create_operator(
                   '**', lambda lhs, rhs: lhs ** rhs),
                 other))

  def _r_pow(self, other):
    return create_expression((other,
                 create_operator(
                   '**', lambda lhs, rhs: lhs ** rhs),
                 self))


class create_expression(operators):
  __variables = None
  __expression = None

  variable_names = None

  def __init__(self, expr):
    self.__variables = {}
    self.variable_names = []

    self.__parse_expression(expr)

  def __print_tuple(self, tup):
    if isinstance(tup[0], create_expression):
      tup1 = self.__print_tuple(tup[0].get_expression())
    elif isinstance(tup[0], tuple):
      tup1 = self.__print_tuple(tup[0])
    elif isinstance(tup[0], create_variable) or \
        isinstance(tup[0], create_constant):
      tup1 = str(tup[0])
    else:
      tup1 = str(tup[0])

    if isinstance(tup[2], create_expression):
      tup2 = self.__print_tuple(tup[2].get_expression())
    elif isinstance(tup[2], tuple):
      tup2 = self.__print_tuple(tup[2])
    elif isinstance(tup[2], create_variable) or \
        isinstance(tup[2], create_constant):
      tup2 = str(tup[2])
    else:
      tup2 = str(tup[2])
    return str('(' + tup1 + ' ' + str(tup[1]) + ' ' + tup2 + ')')

  def __str__(self):
    return self.__print_tuple(self.__expression)

  def __add__(self, other):
    return operators._plus(self, other)

  def __radd__(self, other):
    return operators._plus(other, self)

  def __sub__(self, other):
    return operators._sub(self, other)

  def __rsub__(self, other):
    return operators._r_sub(self, other)

  def __mul__(self, other):
    return operators._mul(self, other)

  def __rmul__(self, other):
    return operators._mul(other, self)

  def __truediv__(self, other):
    return operators._truediv(self, other)

  def __rtruediv__(self, other):
    return operators._r_truediv(self, other)

  def __floordiv__(self, other):
    return operators._floordiv(self, other)

  def __rfloordiv__(self, other):
    return operators._r_floordiv(self, other)

  def __mod__(self, other):
    return operators._mod(self, other)

  def __rmod__(self, other):
    return operators._r_mod(self, other)

  def __lshift__(self, other):
    return operators._lshift(self, other)

  def __rlshift__(self, other):
    return operators._r_lshift(self, other)

  def __rshift__(self, other):
    return operators._r_shift(self, other)

  def __rrshift__(self, other):
    return operators._r_rshift(self, other)

  def __and__(self, other):
    return operators._and_op(self, other)

  def __rand__(self, other):
    return operators._r_and(self, other)

  def __xor__(self, other):
    return operators._xor(self, other)

  def __rxor__(self, other):
    return operators._r_xor(self, other)

  def __or__(self, other):
    return operators._or_op(self, other)

  def __ror__(self, other):
    return operators._or_op(other, self)

  def __pow__(self, other):
    return operators._pow(self, other)

  def __rpow__(self, other):
    return operators._r_pow(self, other)

  def get_expression(self):
    return self.__expression

  def get_variables(self):
    return self.__variables

  def __parse_expression(self, expr):
    for item in expr:
      if hasattr(item, "__iter__"):
        self.__parse_expression(item)
      elif isinstance(item, create_variable):
        self.__variables[item.get_name()] = item
        self.variable_names.append(item.get_name())
      elif isinstance(item, create_expression):
        for key, value in item.get_variables().items():
          self.__variables[key] = value
          self.variable_names.append(value.get_name())

    self.__expression = expr

  def evaluate(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      if key in self.__variables.keys():
        self.__variables[key].set_value(value)

    result = self.__eval(self.__expression)
    return result

  def __eval(self, expr):
    if hasattr(expr[0], "__iter__"):
      expr1 = create_expression(expr[0])
      res1 = expr1.evaluate()
    elif isinstance(expr[0], create_constant):
      res1 = expr[0].get_value()
    elif isinstance(expr[0], create_variable):
      res1 = expr[0].get_value()
    elif isinstance(expr[0], create_expression):
      res1 = expr[0].evaluate()
    elif isinstance(expr[0], int) or \
        isinstance(expr[0], float) or \
        isinstance(expr[0], complex):
      res1 = expr[0]

    if hasattr(expr[2], "__iter__"):
      expr2 = create_expression(expr[2])
      res2 = expr2.evaluate()
    elif isinstance(expr[2], create_constant):
      res2 = expr[2].get_value()
    elif isinstance(expr[2], create_variable):
      res2 = expr[2].get_value()
    elif isinstance(expr[2], create_expression):
      res2 = expr[2].evaluate()
    elif isinstance(expr[2], int) or \
        isinstance(expr[2], float) or \
        isinstance(expr[2], complex):
      res2 = expr[2]

    return expr[1].get_result(res1, res2)


class create_constant(operators):
  __value = None

  def __init__(self, value):
    self.__value = value

  def get_value(self):
    return self.__value

  def evaluate(self):
    return self.__value

  def __str__(self):
    return str(self.__value)

  def __add__(self, other):
    return operators._plus(self, other)

  def __radd__(self, other):
    return operators._plus(other, self)

  def __sub__(self, other):
    return operators._sub(self, other)

  def __rsub__(self, other):
    return operators._r_sub(self, other)

  def __mul__(self, other):
    return operators._mul(self, other)

  def __rmul__(self, other):
    return operators._mul(other, self)

  def __truediv__(self, other):
    return operators._truediv(self, other)

  def __rtruediv__(self, other):
    return operators._r_truediv(self, other)

  def __floordiv__(self, other):
    return operators._floordiv(self, other)

  def __rfloordiv__(self, other):
    return operators._r_floordiv(self, other)

  def __mod__(self, other):
    return operators._mod(self, other)

  def __rmod__(self, other):
    return operators._r_mod(self, other)

  def __lshift__(self, other):
    return operators._lshift(self, other)

  def __rlshift__(self, other):
    return operators._r_lshift(self, other)

  def __rshift__(self, other):
    return operators._r_shift(self, other)

  def __rrshift__(self, other):
    return operators._r_rshift(self, other)

  def __and__(self, other):
    return operators._and_op(self, other)

  def __rand__(self, other):
    return operators._r_and(self, other)

  def __xor__(self, other):
    return operators._xor(self, other)

  def __rxor__(self, other):
    return operators._r_xor(self, other)

  def __or__(self, other):
    return operators._or_op(self, other)

  def __ror__(self, other):
    return operators._or_op(other, self)

  def __pow__(self, other):
    return operators._pow(self, other)

  def __rpow__(self, other):
    return operators._r_pow(self, other)


class create_variable(operators):
  __name = None
  __value = None

  def __init__(self, name):
    self.__name = name

  def get_name(self):
    return self.__name

  def get_value(self):
    return self.__value

  def set_value(self, value):
    self.__value = value

  def __str__(self):
    return str(self.__name)

  def __add__(self, other):
    return operators._plus(self, other)

  def __radd__(self, other):
    return operators._plus(other, self)

  def __sub__(self, other):
    return operators._sub(self, other)

  def __rsub__(self, other):
    return operators._r_sub(self, other)

  def __mul__(self, other):
    return operators._mul(self, other)

  def __rmul__(self, other):
    return operators._mul(other, self)

  def __truediv__(self, other):
    return operators._truediv(self, other)

  def __rtruediv__(self, other):
    return operators._r_truediv(self, other)

  def __floordiv__(self, other):
    return operators._floordiv(self, other)

  def __rfloordiv__(self, other):
    return operators._r_floordiv(self, other)

  def __mod__(self, other):
    return operators._mod(self, other)

  def __rmod__(self, other):
    return operators._r_mod(self, other)

  def __lshift__(self, other):
    return operators._lshift(self, other)

  def __rlshift__(self, other):
    return operators._r_lshift(self, other)

  def __rshift__(self, other):
    return operators._r_shift(self, other)

  def __rrshift__(self, other):
    return operators._r_rshift(self, other)

  def __and__(self, other):
    return operators._and_op(self, other)

  def __rand__(self, other):
    return operators._r_and(self, other)

  def __xor__(self, other):
    return operators._xor(self, other)

  def __rxor__(self, other):
    return operators._r_xor(self, other)

  def __or__(self, other):
    return operators._or_op(self, other)

  def __ror__(self, other):
    return operators._or_op(other, self)

  def __pow__(self, other):
    return operators._pow(self, other)

  def __rpow__(self, other):
    return operators._r_pow(self, other)

  def evaluate(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      if key == self.__name:
        self.__value = value
        break
    return self.__value


class create_operator:
  __symbol = None
  __function = None

  def __init__(self, symbol, function):
    self.__symbol = symbol
    self.__function = function

  def __str__(self):
    return str(self.__symbol)

  def get_result(self, left, right):
    result = self.__function(left, right)
    return result

  def get_symbol(self):
    return self.__symbol