timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Аритметични изрази от Веселин Иванов

Обратно към всички решения

Към профила на Веселин Иванов

Резултати

 • 2 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 2 точки общо
 • 4 успешни тест(а)
 • 15 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
class Constant:
  def __init__(self, number):
    self.number = number

  def __repr__(self):
    return repr(self.number)

  def __str__(self):
    return str(self.number)

  def evaluate(self, **kwargs):
    return self.number


class Variable:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def __repr__(self):
    return self.name

  def __str__(self):
    return self.name

  def evaluate(self, **kwargs):
    return kwargs[self.name] if self.name in kwargs else None


class Operator:
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def __repr__(self):
    return self.symbol

  def __str__(self):
    return self.symbol

  def __call__(self, left_operand, right_operand):
    return self.function(left_operand, right_operand)


class Expression(object):
  def __init__(self, structure):
    self.structure = structure
    self.variable_names = []
    extract_variable_names(structure, self.variable_names)

  def __repr__(self):
    return "({} {} {})".format(*self.structure)

  def __str__(self):
    return self.__repr__()

  def evaluate(self, **kwargs):
    left_operand, operator, right_operand = self.structure
    return operator(left_operand.evaluate(**kwargs),
            right_operand.evaluate(**kwargs))


def extract_variable_names(structure, names):
  for item in structure:
    if isinstance(item, Variable):
      names.append(item.name)
    if hasattr(item, "__iter__"):
      extract_variable_names(item, names)


def create_constant(value):
  return Constant(value)


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)

Лог от изпълнението

EEEEEEE.EEFEE..EE.E
======================================================================
ERROR: test_constant_and_right_hand_side_literal (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Constant' and 'int'

======================================================================
ERROR: test_create_expression_with_literal (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'int' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_left_hand_side_literal_and_constant (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'Constant'

======================================================================
ERROR: test_left_hand_side_literal_and_variable (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'Variable'

======================================================================
ERROR: test_string_conversion_with_literals (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'int'

======================================================================
ERROR: test_variable_and_right_hand_side_literal (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'int'

======================================================================
ERROR: test_constants (test.TestConstants)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Constant' and 'Constant'

======================================================================
ERROR: test_both_nested_operands (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_deep_expression (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_evaluate_with_extra_kwargs (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_one_nested_operand (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'evaluate'

======================================================================
ERROR: test_variables_and_constants_arithmetics (test.TestNativeOperators)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'Variable'

======================================================================
ERROR: test_variables_and_constants_extra_operators (test.TestNativeOperators)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'Variable' and 'Variable'

======================================================================
ERROR: test_variables (test.TestVariables)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Variable' and 'Variable'

======================================================================
FAIL: test_deep_string_conversion (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: '(((x, -, 3), +, (5, -, y)) * ((y, *, 2), -, (5, +, 3)))' != '(((x - 3) + (5 - y)) * ((y * 2) - (5 + 3)))'
- (((x, -, 3), +, (5, -, y)) * ((y, *, 2), -, (5, +, 3)))
?   - -  - -  - -     - -  - -  - -
+ (((x - 3) + (5 - y)) * ((y * 2) - (5 + 3)))


----------------------------------------------------------------------
Ran 19 tests in 0.123s

FAILED (failures=1, errors=14)

История (1 версия и 0 коментара)

Веселин обнови решението на 21.03.2016 16:51 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
class Constant:
  def __init__(self, number):
    self.number = number

  def __repr__(self):
    return repr(self.number)

  def __str__(self):
    return str(self.number)

  def evaluate(self, **kwargs):
    return self.number


class Variable:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def __repr__(self):
    return self.name

  def __str__(self):
    return self.name

  def evaluate(self, **kwargs):
    return kwargs[self.name] if self.name in kwargs else None


class Operator:
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def __repr__(self):
    return self.symbol

  def __str__(self):
    return self.symbol

  def __call__(self, left_operand, right_operand):
    return self.function(left_operand, right_operand)


class Expression(object):
  def __init__(self, structure):
    self.structure = structure
    self.variable_names = []
    extract_variable_names(structure, self.variable_names)

  def __repr__(self):
    return "({} {} {})".format(*self.structure)

  def __str__(self):
    return self.__repr__()

  def evaluate(self, **kwargs):
    left_operand, operator, right_operand = self.structure
    return operator(left_operand.evaluate(**kwargs),
            right_operand.evaluate(**kwargs))


def extract_variable_names(structure, names):
  for item in structure:
    if isinstance(item, Variable):
      names.append(item.name)
    if hasattr(item, "__iter__"):
      extract_variable_names(item, names)


def create_constant(value):
  return Constant(value)


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)