timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Аритметични изрази от Денис Михайлов

Обратно към всички решения

Към профила на Денис Михайлов

Резултати

 • 9 точки от тестове
 • 1 бонус точка
 • 10 точки общо
 • 18 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
from functools import reduce


def convert(argument):
  if isinstance(argument, tuple):
    return Expression(argument)
  elif hasattr(argument, 'evaluate'):
    return argument
  else:
    return Constant(argument)


def to_expression(function):
  def decorator(first, second):
    return Expression((convert(first), function(), convert(second)))
  return decorator


class Constant:
  def __init__(self, value):
    self.symbol = value

  def evaluate(self, **keywords):
    return self.symbol

  def __str__(self):
    return str(self.symbol)

  @property
  def arguments(self):
    return []

  @to_expression
  def __add__():
    return create_operator('+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs)

  def __radd__(self, second):
    return Constant.__add__(second, self)

  @to_expression
  def __sub__():
    return create_operator('-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs)

  def __rsub__(self, second):
    return Constant.__sub__(second, self)

  @to_expression
  def __mul__():
    return create_operator('*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs)

  def __rmul__(self, second):
    return Constant.__mul__(second, self)

  @to_expression
  def __truediv__():
    return create_operator('/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs)

  def __rtruediv__(self, second):
    return Constant.__truediv__(second, self)

  __floordiv__ = __truediv__
  __rfloordiv__ = __truediv__


class Operator(Constant):
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def evaluate(self, lhs, rhs):
    return self.function(lhs, rhs)


class Variable(Constant):
  def __init__(self, name):
    self.symbol = name

  def evaluate(self, **keywords):
    return keywords[self.symbol]

  @property
  def arguments(self):
    return [str(self)]


class Expression(Constant):
  def __init__(self, expression_structure):
    self.exp = expression_structure

  def evaluate(self, **keywords):
    def evaluate_internal(argument):
      return convert(argument).evaluate(**keywords)
    lhs, rhs = [evaluate_internal(x) for x in [self.exp[0], self.exp[2]]]
    return self.exp[1].evaluate(lhs, rhs)

  @property
  def arguments(self):
    def concat_arguments(variables, item):
      return variables + convert(item).arguments
    return reduce(concat_arguments, [self.exp[0], self.exp[2]], [])

  @property
  def variable_names(self):
    return tuple(self.arguments)

  def __str__(self):
    def formatter(value):
      return str(convert(value))
    return "({} {} {})".format(*(map(formatter, self.exp)))


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_constant(value):
  return Constant(value)

Лог от изпълнението

................E..
======================================================================
ERROR: test_variables_and_constants_extra_operators (test.TestNativeOperators)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'Variable' and 'Variable'

----------------------------------------------------------------------
Ran 19 tests in 0.117s

FAILED (errors=1)

История (2 версии и 1 коментар)

Денис обнови решението на 18.03.2016 00:00 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
from functools import reduce


def convert(argument):
  if isinstance(argument, tuple):
    return Expression(argument)
  elif hasattr(argument, 'evaluate'):
    return argument
  else:
    return Constant(argument)


def to_expression(function):
  def decorator(first, second):
    return Expression((convert(first), function(), convert(second)))
  return decorator


class Constant:
  def __init__(self, value):
    self.symbol = value

  def evaluate(self, **keywords):
    return self.symbol

  def __str__(self):
    return str(self.symbol)

  @property
  def arguments(self):
    return []

  @to_expression
  def __add__():
    return create_operator('+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs)

  def __radd__(self, second):
    print(self)
    return Constant.__add__(second, self)

  @to_expression
  def __sub__():
    return create_operator('-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs)

  def __rsub__(self, second):
    return Constant.__sub__(second, self)

  @to_expression
  def __mul__():
    return create_operator('*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs)

  def __rmul__(self, second):
    return Constant.__mul__(second, self)

  @to_expression
  def __truediv__():
    return create_operator('/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs)

  def __rtruediv__(self, second):
    return Constant.__truediv__(second, self)

  __floordiv__ = __truediv__
  __rfloordiv__ = __truediv__


class Operator(Constant):
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def evaluate(self, lhs, rhs):
    return self.function(lhs, rhs)


class Variable(Constant):
  def __init__(self, name):
    self.symbol = name

  def evaluate(self, **keywords):
    return keywords[self.symbol]

  @property
  def arguments(self):
    return [str(self)]


class Expression(Constant):
  def __init__(self, expression_structure):
    self.exp = expression_structure

  def evaluate(self, **keywords):
    def evaluate_internal(argument):
      return convert(argument).evaluate(**keywords)
    lhs, rhs = [evaluate_internal(x) for x in [self.exp[0], self.exp[2]]]
    return self.exp[1].evaluate(lhs, rhs)

  @property
  def arguments(self):
    def helper(variables, item):
      return variables + convert(item).arguments
    return reduce(helper, [self.exp[0], self.exp[2]], [])

  @property
  def variable_names(self):
    return tuple(self.arguments)

  def __str__(self):
    def formatter(value):
      return str(convert(value))
    return "({} {} {})".format(*(map(formatter, self.exp)))


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_constant(value):
  return Constant(value)

Денис обнови решението на 20.03.2016 16:13 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
from functools import reduce


def convert(argument):
  if isinstance(argument, tuple):
    return Expression(argument)
  elif hasattr(argument, 'evaluate'):
    return argument
  else:
    return Constant(argument)


def to_expression(function):
  def decorator(first, second):
    return Expression((convert(first), function(), convert(second)))
  return decorator


class Constant:
  def __init__(self, value):
    self.symbol = value

  def evaluate(self, **keywords):
    return self.symbol

  def __str__(self):
    return str(self.symbol)

  @property
  def arguments(self):
    return []

  @to_expression
  def __add__():
    return create_operator('+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs)

  def __radd__(self, second):
    return Constant.__add__(second, self)

  @to_expression
  def __sub__():
    return create_operator('-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs)

  def __rsub__(self, second):
    return Constant.__sub__(second, self)

  @to_expression
  def __mul__():
    return create_operator('*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs)

  def __rmul__(self, second):
    return Constant.__mul__(second, self)

  @to_expression
  def __truediv__():
    return create_operator('/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs)

  def __rtruediv__(self, second):
    return Constant.__truediv__(second, self)

  __floordiv__ = __truediv__
  __rfloordiv__ = __truediv__


class Operator(Constant):
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def evaluate(self, lhs, rhs):
    return self.function(lhs, rhs)


class Variable(Constant):
  def __init__(self, name):
    self.symbol = name

  def evaluate(self, **keywords):
    return keywords[self.symbol]

  @property
  def arguments(self):
    return [str(self)]


class Expression(Constant):
  def __init__(self, expression_structure):
    self.exp = expression_structure

  def evaluate(self, **keywords):
    def evaluate_internal(argument):
      return convert(argument).evaluate(**keywords)
    lhs, rhs = [evaluate_internal(x) for x in [self.exp[0], self.exp[2]]]
    return self.exp[1].evaluate(lhs, rhs)

  @property
  def arguments(self):
    def concat_arguments(variables, item):
      return variables + convert(item).arguments
    return reduce(concat_arguments, [self.exp[0], self.exp[2]], [])

  @property
  def variable_names(self):
    return tuple(self.arguments)

  def __str__(self):
    def formatter(value):
      return str(convert(value))
    return "({} {} {})".format(*(map(formatter, self.exp)))


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_constant(value):
  return Constant(value)