timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Аритметични изрази от Данаил Димитров

Обратно към всички решения

Към профила на Данаил Димитров

Резултати

 • 0 точки от тестове
 • 1 отнета точка
 • 0 точки общо
 • 0 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
import collections
from functools import reduce

class Operator:
  operators = {}
  def __init__(self, symbol, processor):
    self.symbol = symbol
    self.processor = processor
    Operator.operators[symbol] = self

  @staticmethod
  def get_operator(symbol):
    return Operator.operators[symbol]

class Expression:
  def __init__(self, expression):
    def pre_process(expr):
      expr_out = []
      for item in expr:
        if (isinstance(item, collections.Iterable)):
          expr_out.append(Expression(item))
          names.append(expr_out[-1].variable_names)
        else: 
          expr_out.append(item)

        if (isinstance(item, Variable)):
          names.append(item._name)
      return (expr_out, tuple(names))

    self.expression, self.variable_names = pre_process(expression)

  def evaluate(self, **variables):
    def eval(expr):
      varibs = []
      for element in expr:
        print(element)
        if (isinstance(element, collections.Iterable)):
          element = eval(element)

        if (isinstance(element, Variable)):
          varibs.append(variables[element._name])
        elif (isinstance(element, Constant)):
          varibs.append(element._value)
        elif (isinstance(element, Operator)):
          op = element.processor
        else:
          raise LookupError
      return reduce(op, varibs, 0)
    return eval(self.expression)

  def __str__(self):
    expr = []
    for item in self.expression:
      expr.append(str(item))

    return ' '.join(expr)


  def __add__(self, other):
    op = Operator.get_operator('+')
    return Expression((self, op, other))

  def __sub__(self, other):
    op = Operator.get_operator('-')
    return Expression((self, op, other))

class Variable(Summable):
  def __init__(self, name):
    self._name = name

  def __str__(self):
    return self._name

class Constant(Summable):
  def __init__(self, value):
    self._value = value

  def __str__(self):
    return setf._value


create_variable = lambda value: Variable(value)
create_constant = lambda name: Constant(name)
create_operator = lambda symbol, processor: Operator(symbol, processor)
create_expression = lambda expr: Expression(expr) 

Лог от изпълнението

name 'Summable' is not defined
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 114, in main
  loaded_test = imp.load_source('test', test_module)
 File "/usr/local/lib/python3.5/imp.py", line 172, in load_source
  module = _load(spec)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 693, in _load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 662, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
 File "/tmp/d20160322-5045-1j9vys/test.py", line 3, in <module>
  import solution
 File "/tmp/d20160322-5045-1j9vys/solution.py", line 67, in <module>
  class Variable(Summable):

История (1 версия и 0 коментара)

Данаил обнови решението на 21.03.2016 14:57 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
import collections
from functools import reduce

class Operator:
  operators = {}
  def __init__(self, symbol, processor):
    self.symbol = symbol
    self.processor = processor
    Operator.operators[symbol] = self

  @staticmethod
  def get_operator(symbol):
    return Operator.operators[symbol]

class Expression:
  def __init__(self, expression):
    def pre_process(expr):
      expr_out = []
      for item in expr:
        if (isinstance(item, collections.Iterable)):
          expr_out.append(Expression(item))
          names.append(expr_out[-1].variable_names)
        else: 
          expr_out.append(item)

        if (isinstance(item, Variable)):
          names.append(item._name)
      return (expr_out, tuple(names))

    self.expression, self.variable_names = pre_process(expression)

  def evaluate(self, **variables):
    def eval(expr):
      varibs = []
      for element in expr:
        print(element)
        if (isinstance(element, collections.Iterable)):
          element = eval(element)

        if (isinstance(element, Variable)):
          varibs.append(variables[element._name])
        elif (isinstance(element, Constant)):
          varibs.append(element._value)
        elif (isinstance(element, Operator)):
          op = element.processor
        else:
          raise LookupError
      return reduce(op, varibs, 0)
    return eval(self.expression)

  def __str__(self):
    expr = []
    for item in self.expression:
      expr.append(str(item))

    return ' '.join(expr)


  def __add__(self, other):
    op = Operator.get_operator('+')
    return Expression((self, op, other))

  def __sub__(self, other):
    op = Operator.get_operator('-')
    return Expression((self, op, other))

class Variable(Summable):
  def __init__(self, name):
    self._name = name

  def __str__(self):
    return self._name

class Constant(Summable):
  def __init__(self, value):
    self._value = value

  def __str__(self):
    return setf._value


create_variable = lambda value: Variable(value)
create_constant = lambda name: Constant(name)
create_operator = lambda symbol, processor: Operator(symbol, processor)
create_expression = lambda expr: Expression(expr)