Решения на От ливадите до Лас Вегас (и назад)

Към задачата

79 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 139 Коментари: 0
Александър Сариков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 227 Коментари: 9
Емилиан Спасов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 132 Коментари: 9
Божидар Горанов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 114 Коментари: 12
Боян Богданов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 107 Коментари: 12
Мариян Христов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 80 Коментари: 9
Александра Павлова Точки: 7 (2 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 104 Коментари: 11
Петър Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 5
Сузана Петкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 108 Коментари: 9
Йордан Глигоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 140 Коментари: 10
Харут Партамиан Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 113 Коментари: 5
Дейвид Каменов Точки: 4 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 176 Коментари: 16
Никола Михайлов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 141 Коментари: 9
Цветелина Чакърова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 8
Виктор Христов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 12 Редове: 132 Коментари: 11
Йоанна Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 124 Коментари: 13
Назифе Алиджик Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 104 Коментари: 10
Минчо Христов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 131 Коментари: 8
Ивана Дончевска Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 107 Коментари: 11
Румен Тошев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 106 Коментари: 8
Огнян Йончев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 95 Коментари: 8
Тина Томова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 109 Коментари: 15
Кристиан Какалов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 116 Коментари: 5
Георги Чобанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 153 Коментари: 9
Йоан Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 95 Коментари: 8
Кристияна Николова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 183 Коментари: 8
Даниела Дишлянова Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 112 Коментари: 5
Теодора Петкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 149 Коментари: 12
Йоан Бабулков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 93 Коментари: 5
Радостин Маринов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 6
Роберт Борисов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 113 Коментари: 7
Лиляна Белчева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 108 Коментари: 6
Николета Бейска Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 98 Коментари: 11
Таня Сейкова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 121 Коментари: 7
Йолина Вълчева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 135 Коментари: 11
Николай Натов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 116 Коментари: 4
Евтим Иванов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 140 Коментари: 13
Иван Досев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 113 Коментари: 9
Гергана Гочева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 90 Коментари: 10
Дуйгу Хасан Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 124 Коментари: 11
Велислава Крумова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 93 Коментари: 14
Цветан Тошев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 11 Редове: 139 Коментари: 13
Никол Казанджиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 8 Редове: 119 Коментари: 9
Димитър Аврамов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 140 Коментари: 9
Адриана Атанасова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 8 Редове: 115 Коментари: 8
Александър Стоилов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 251 Коментари: 9
Виктор Боев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 123 Коментари: 14
Данаил Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 107 Коментари: 9
Иван Лаков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 145 Коментари: 7
Георги Събев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 124 Коментари: 10
Веселина Велкова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 120 Коментари: 9
Айше Джинджи Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 130 Коментари: 8
Алекс Божинов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 134 Коментари: 7
Клементина Картевска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 8
Мария Симеонова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 128 Коментари: 7
Марио Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 86 Коментари: 7
Надежда Панделиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 110 Коментари: 22
Стилиян Иванов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 99 Коментари: 3
Илия Димов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 123 Коментари: 6
Лъчезар Цветков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 113 Коментари: 8
Ива Гочева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 8 Редове: 116 Коментари: 18
Весела Петрова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 119 Коментари: 10
Виктор Точки: 13 (3 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 3 Коментари: 0
Мария Кукова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 112 Коментари: 6
Тихомир Божков Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 12 Редове: 79 Коментари: 7
Петър Петров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 113 Коментари: 7
Александра Радева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 114 Коментари: 5
Стоян Михайлов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 127 Коментари: 7
Ангел Марински Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 180 Коментари: 4
Тодор Добрев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 103 Коментари: 3
Рая Симеонова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 8 Редове: 109 Коментари: 3
Антоан Ивайлов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 153 Коментари: 4
Валерия Стояновска Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 125 Коментари: 5
Мария Марковска Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 109 Коментари: 5
Пламена Кръстева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 86 Коментари: 3
Александър Томов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 86 Коментари: 5
Симеон Йорданов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 151 Коментари: 7
Кристиан Иванов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 13 Редове: 109 Коментари: 8
Кирил Кирилов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 69 Коментари: 4