Решения на Социална мрежа

Към задачата

62 решения

Име Точки Изпълнение
Мартин Стоев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 168 Коментари: 2
Теодор Тошков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 163 Коментари: 2
Николай Желязков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 187 Коментари: 2
Тодор Димов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 169 Коментари: 4
Десислава Цветкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 188 Коментари: 2
Мартин Терзийски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 158 Коментари: 1
Александрина Ламбова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 153 Коментари: 1
Георги Данков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 232 Коментари: 1
Виктор Маринов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 186 Коментари: 1
Николай Лазаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 216 Коментари: 1
Симеон Ролев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 150 Коментари: 1
Алекс Николов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 155 Коментари: 1
Александър Наджарян Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 204 Коментари: 1
Александра Матева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 177 Коментари: 1
Ивета Чампоева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 168 Коментари: 1
Марина Георгиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 156 Коментари: 1
Борис Алтънов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 177 Коментари: 1
Даниел Делчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 253 Коментари: 0
Илия Жечев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 136 Коментари: 1
Андрей Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 191 Коментари: 1
Димитър Керезов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 239 Коментари: 2
Деница Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 207 Коментари: 3
Николай Мантаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 173 Коментари: 1
Бисер Кръстев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 171 Коментари: 1
Георги Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 256 Коментари: 1
Деян Боиклиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 5 Редове: 89 Коментари: 1
Йоан Динков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 6 Редове: 93 Коментари: 0
Тина Накова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 177 Коментари: 0
Славена Теодосиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 201 Коментари: 0
Кристофър Митов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 189 Коментари: 0
Атанас Василев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 178 Коментари: 0
Кристина Христакиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 193 Коментари: 0
Димо Дрънгов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 154 Коментари: 0
Денис Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 160 Коментари: 0
Емил Илиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 166 Коментари: 0
Николина Тодорова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 7 Редове: 159 Коментари: 0
Данаил Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 162 Коментари: 0
Даниел Шушков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 167 Коментари: 0
Христо Ралев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 6 Редове: 189 Коментари: 0
Иван Камбуров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 200 Коментари: 0
Светомир Стоименов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 172 Коментари: 0
Марианна Владимирова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 104 Коментари: 0
Емануил Антонов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 5 Редове: 122 Коментари: 0
Данислав Киров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 178 Коментари: 0
Яница Велевска Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 7 Редове: 145 Коментари: 0
Николай Бабулков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 192 Коментари: 0
Любослава Димитрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 167 Коментари: 0
Ивелин Тодоров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 192 Коментари: 0
Хризантема Станчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 240 Коментари: 0
Иван Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 3 Редове: 150 Коментари: 0
Галин Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 3 Редове: 153 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 7 Редове: 56 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 161 Коментари: 0
Виктор Драганов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 128 Коментари: 0
Петър Иванов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 224 Коментари: 0
Александър Чешмеджиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 176 Коментари: 0
Вера Бойчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 140 Коментари: 0
Антонио Илиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 7 Редове: 111 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 5 Редове: 163 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 5 Редове: 75 Коментари: 0
Веселин Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 5 Редове: 106 Коментари: 0