Черно и бяло

Краен срок
23.03.2016 13:00

Срокът за предаване на решения е отминал

Черно и бяло

За целта на това предизвикателство ще трябва да се поразровите малко и да откриете начин да обърнем нормална картинка до черно-бяла такава (grayscale). Ще очакваме да напишете декоратор grayscale, за функциите rotate_left, rotate_right, invert, darken и lighten от първа задача.

Пример:

Написали сме си rotate_left от първа задача (ако не сте, можете да използвате някое решение на ваш колега, тъй като са вече публични) и изглежда така:

def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]

Ще използваме отново снимка на една малка панда:

Панда

И ако я подадем на rotate_left използвайки render.py:

python render.py panda.jpg rotate_left

получаваме:

Завъртяна на ляво панда

Ако обаче декорираме rotate_left с @grayscale:

@grayscale
def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]

резултатът ще бъде:

Завъртяна на ляво черно-бяла панда

Решения

Теодор Тошков
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Теодор Тошков
def graypixel(pixel):
gray = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
return (gray, gray, gray)
def grayimage(image):
return [[graypixel(pixel) for pixel in row] for row in image]
def grayscale(function):
def grayscale_inner(*args):
return grayimage(function(*args))
return grayscale_inner
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Кристина Христакиева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристина Христакиева
def grey(pixel): return ((int(sum(pixel) / 3)),) * 3
def grayscale(func):
def wrapper_func(image, *args):
new_image = [[grey(pixel) for pixel in row] for row in image]
return func(new_image, *args)
return wrapper_func
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.055s

OK
Николай Желязков
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Желязков
def grayscale(func):
def get_grayscale(rgb):
return (int(0.299 * rgb[0] + 0.587 * rgb[1] + 0.114 * rgb[2]), ) * 3
def grayscaled(*args):
image = func(*args)
return [list(map(get_grayscale, row)) for row in image]
return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Петър Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Петър Иванов
from functools import wraps
def grayscale(func):
@wraps(func)
def helper(image, *args):
rows, cols = len(image), len(image[0])
for i in range(rows):
for j in range(cols):
gray = int(sum([x for x in image[i][j]]) / 3)
image[i][j] = tuple([gray for x in range(3)])
if len(args) != 0:
return func(image, args[0])
return func(image)
return helper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.066s

OK
Тодор Димов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тодор Димов
def grayscale(function):
def execution(*args):
def gray(pixel):
red, green, blue = pixel
gray = int(0.2989 * red + 0.5870 * green + 0.1140 * blue)
return (gray, gray, gray)
return [[gray(pixel) for pixel in row] for row in function(*args)]
return execution
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Георги Данков
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Георги Данков
def grey_out_pixel(pixel):
red = pixel[0]
green = pixel[1]
blue = pixel[2]
grey = int(red * 0.2126 + green * 0.7152 + blue * 0.0722)
return (grey, grey, grey)
def greyscale(func):
def to_greyscale(*arguments):
picture = arguments[0]
greyed_out_picture = [[grey_out_pixel(pixel) for pixel in row]
for row in picture]
if len(arguments) == 1:
return func(greyed_out_picture)
else:
coef = arguments[1]
return func(greyed_out_picture, coef)
return to_greyscale
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Данислав Киров
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Данислав Киров
def grayscale(func):
def gray(pixel):
return (int(0.2126*pixel[0] + 0.7152*pixel[1] + 0.0722*pixel[2]), ) * 3
def make_gray(image, *args):
return func([[gray(pixel) for pixel in row] for row in image], *args)
return make_gray
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Мартин Терзийски
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Мартин Терзийски
def grayscale(func):
def mk_gray_pix(pixel):
r, g, b = pixel
val = int((r + g + b)/3)
return (val, val, val)
def mk_gray_img(*args):
return [[mk_gray_pix(pixel) for pixel in xs] for xs in func(*args)]
return mk_gray_img
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Илия Жечев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Илия Жечев
def grayscale(func):
return lambda *args: [[(round(sum(p) / 3),) * 3 for p in row]
for row in func(*args)]
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Борис Алтънов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Борис Алтънов
def gray_pixel(pixel):
gray_pixel = int(0.299 * pixel[0] + 0.587 * pixel[1] + 0.114 * pixel[2])
pixel = (gray_pixel, gray_pixel, gray_pixel)
return pixel
def grayscale(func):
def gray_image(*args):
gray_image = [[gray_pixel((args[0][row][col]))
for col in range(len((args[0][0])))]
for row in range(len((args[0])))]
if len(args) == 1:
return func(gray_image)
else:
return func(gray_image, args[1])
return gray_image
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Тина Накова
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тина Накова
def grayscale(func):
def create_grayscale_image(image, *args):
width = range(len(image[0]))
grayscale_image = [[tuple(3*(int((row[col][0] +
row[col][1] +
row[col][2])/3),))
for col in width] for row in image]
return func(grayscale_image, *args)
return create_grayscale_image
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Ивета Чампоева
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Ивета Чампоева
def grayscale(func):
def make_grayscale(image, *args):
def made_grayscale(image):
def get_level(r, g, b):
return int(r*0.21 + g*0.71 + b*0.07)
return [[(get_level(x, y, z), get_level(x, y, z),
get_level(x, y, x)) for x, y, z in row] for row in image]
return func(made_grayscale(image), *args)
return make_grayscale
FFFF
======================================================================
FAIL: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 8 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 238 != 255

======================================================================
FAIL: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 136 != 127

======================================================================
FAIL: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 17 != 0

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.056s

FAILED (failures=4)
Алекс Николов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Алекс Николов
def grayscale_pixel(pixel):
average = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
return (average, average, average)
def grayscale(func):
def grayscaled(*args):
altered_image = func(*args)
height = len(altered_image)
width = len(altered_image[0])
return [[grayscale_pixel(altered_image[row][col])
for col in range(width)] for row in range(height)]
return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.059s

OK
Бисер Кръстев
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Бисер Кръстев
def grayscale():
def pixel(r, g, b):
return (r*0.2126 + g*0.7152 + b*0.0722,)*3
def result_function(image):
return [[pixel(r, g, b) for (r, g, b) in row] for row in image]
return result_function
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=4)
Десислава Цветкова
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Десислава Цветкова
# The commented is anoter solution - another 'type' of gray
# VALS = [0.2126, 0.7152, 0.0722]
def grayscale(func):
def decorated_func(*args):
return make_gray(func(*args))
return decorated_func
def make_gray_pixel(pix):
c_lin = int(sum(pix) / 3)
# c_lin = int(sum([a * b for a, b in zip(VALS, pix)]))
return (c_lin, c_lin, c_lin)
def make_gray(image):
return [[make_gray_pixel(image[i][j]) for j
in range(len(image[0]))] for i in range(len(image))]
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Кристофър Митов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристофър Митов
def grayscale(function):
def map_function(pixel):
grayed_color = sum(pixel)//3
return (grayed_color, grayed_color, grayed_color)
def inner(*args):
return [list(map(map_function, row)) for row in function(*args)]
return inner
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Даниел Делчев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Даниел Делчев
def grayscale(func):
def negative_pixel(pixel):
red = pixel[0]
green = pixel[1]
blue = pixel[2]
intensity = (red + green + blue) / 3
return int(intensity), int(intensity), int(intensity)
def negative_line(matrix_line):
length = len(matrix_line)
return [negative_pixel(matrix_line[x]) for x in range(0, length)]
def negative_matrix(matrix):
length = len(matrix)
return [negative_line(matrix[x]) for x in range(0, length)]
def grayscaled(*args, **kwargs):
return negative_matrix(func(*args, **kwargs))
return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Николай Бабулков
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Николай Бабулков
def pixel_gray(pixel):
color = int(0.21*pixel[0] + 0.72*pixel[1] + 0.07*pixel[2])
return (color,)*3
def greyscale(function):
def greyscaled(*args):
image = [[pixel_gray(pixel) for pixel in row] for row in args[0]]
func_args = (image,) + args[1:]
return function(*func_args)
return greyscaled
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Йоан Динков
 • Некоректно
 • 3 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Йоан Динков
def grayscale(f):
def grayed(*args, **kwargs):
return gray_convertion(f(*args, **kwargs))
return grayed
def gray_convertion(image):
result = [row[:] for row in image]
for row in range(len(result)):
if result[row]:
for column in range(len(result[row])):
gray = int(sum((image[row][column])) / 3)
result[row][column] = (gray, gray, gray)
return result
...E
======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=1)
Денис Михайлов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Денис Михайлов
def grayscale(function):
def grayscale_pixel(pixel):
red = int(0.299 * pixel[0])
green = int(0.587 * pixel[1])
blue = int(0.114 * pixel[2])
gray = red + green + blue
return (gray, gray, gray)
def decorator(picture):
new_picture = function(picture)
return [list(map(grayscale_pixel, row)) for row in new_picture]
return decorator
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: decorator() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: decorator() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=2)
Андрей Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Андрей Иванов
def to_gray(pixel):
average = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2])/3)
return (average, average, average)
def grayscale(function):
def f(image, *number):
grayscale_image = [[to_gray(pixel) for pixel in row] for row in image]
return function(grayscale_image, *number)
return f
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Александрина Ламбова
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Александрина Ламбова
def grayscale(function):
def make_grey_pixel(R, G, B):
new_color = round(0.21 * R + 0.72 * G + 0.07 * B, 3)
return (new_color, new_color, new_color)
def make_grey(image_row):
return [make_grey_pixel(R, G, B) for R, G, B in image_row]
return (lambda x: list(map(make_grey, function(x))))
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: <lambda>() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: <lambda>() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.059s

FAILED (errors=2)
Георги Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Иванов
def grayscale_pixel(pixel):
average = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
return (average, average, average)
def grayscale(func):
def wrapper(*args):
grayscaled = [[grayscale_pixel(pixel)
for pixel in row] for row in args[0]]
if len(args) == 2:
return func(grayscaled, args[1])
return func(grayscaled)
return wrapper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Николай Лазаров
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Лазаров
def transform(pixel):
# grayscale_value = int((pixel[0]+pixel[1]+pixel[2])/3)
grayscale_value = int(
0.2989*pixel[0] + 0.5870*pixel[1] + 0.1140*pixel[2]
)
return (grayscale_value, grayscale_value, grayscale_value)
def grayscale(func):
def inner(*args):
new_args = (
[[transform(pixel) for pixel in row] for row in args[0]],
*args[1:]
)
return func(*new_args)
return inner
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Славена Теодосиева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Славена Теодосиева
def grayscale(image_functions):
def turn_into_grayscale(image, *args):
new_image = list(list((int((image[row][column][0] +
image[row][column][1] +
image[row][column][2]) / 3),
int((image[row][column][0] +
image[row][column][1] +
image[row][column][2]) / 3),
int((image[row][column][0] +
image[row][column][1] +
image[row][column][2]) / 3))
for column in range(len(image[0])))
for row in range(len(image)))
return image_functions(new_image, *args)
return turn_into_grayscale
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Виктор Маринов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Виктор Маринов
def grayscaled_pixel(pixel):
r, g, b = pixel
avg = int((r + g + b) / 3)
return (avg, avg, avg)
def grayscaled_image(image):
return [[grayscaled_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]
def grayscale(func):
def wrapper(*args):
return func(grayscaled_image(args[0]), *args[1:])
return wrapper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Веселин Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Веселин Иванов
def grayscale(func):
def grayscale_pixel(pixel):
gray = int(0.2989 * pixel[0] + 0.5870 * pixel[1] + 0.1140 * pixel[2])
return (gray, gray, gray)
def grayscale_image(image, *args):
return func([[grayscale_pixel(pixel) for pixel in row]
for row in image], *args)
return grayscale_image
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Николай Мантаров
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Мантаров
def grayscale(func):
def convert(pixel):
gray_color = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
return (gray_color, gray_color, gray_color)
def grayscaled(image, *scale):
result = func(image, *scale)
new_image = [[convert(pixel) for pixel in row] for row in result]
return new_image
return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Емануил Антонов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Емануил Антонов
from collections import Counter
def grayscale(f):
def helper(image):
self=f(image)
return [list(map(lambda x: (int((x[0]+x[1]+x[2])/3),
int((x[0]+x[1]+x[2])/3),
int((x[0]+x[1]+x[2])/3)), row))
for row in self]
return helper
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: helper() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: helper() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=2)
Марина Георгиева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Марина Георгиева
def grayscale(function):
def grayscaled(*args):
image = args[0]
for row in range(len(image)):
for col in range(len(image[row])):
pixel = list(image[row][col])
grey = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
for i in range(len(image[row][col])):
pixel[i] = grey
image[row][col] = tuple(pixel)
return function(*args)
return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Емил Илиев
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Емил Илиев
def gray_pixel(pixel):
pix = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
return (pix, pix, pix)
def grayscale(function):
def convert_grayscale(image):
new_img = [[gray_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]
return function(new_img)
return convert_grayscale
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert_grayscale() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert_grayscale() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=2)
Даниел Шушков
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Даниел Шушков
def grayscale(function):
def grayscale_func(*args):
return [list(map(
lambda x:
(int(0.2989 * x[0] + 0.5870 * x[1] + 0.1140 * x[2]),
int(0.2989 * x[0] + 0.5870 * x[1] + 0.1140 * x[2]),
int(0.2989 * x[0] + 0.5870 * x[1] + 0.1140 * x[2])), row))
for row in function(*args)]
return grayscale_func
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Хризантема Станчева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Хризантема Станчева
def grayscale_pixel(pixel):
tmp = int(0.2126 * pixel[0] + 0.7152 * pixel[1] + 0.0722 * pixel[2])
return (tmp, tmp, tmp)
def grayscale_image(image):
return [[grayscale_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]
def grayscale(function):
def decorator(*args, **kwargs):
current_image = function(*args, **kwargs)
return grayscale_image(current_image)
return decorator
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Божидар Карааргиров
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Божидар Карааргиров
def grayscale(function):
def make_grayscale_image(*args, **kwargs):
def apply_grayscale(pixel):
intensity = round(0.2989 * pixel[0] +
0.5870 * pixel[1] +
0.1140 * pixel[2])
return intensity, intensity, intensity
new_args = []
for index in range(0, len(args)):
if index is 0:[list(map(apply_grayscale, row))
for row in args[0]]
else:
new_args.append(args[index])
return function(*new_args, **kwargs)
return make_grayscale_image
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: darken() missing 1 required positional argument: 'percent'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: invert() missing 1 required positional argument: 'image'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: lighten() missing 1 required positional argument: 'percent'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: rotate_left() missing 1 required positional argument: 'image'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=4)
Яница Велевска
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Яница Велевска
def gray_scale_pixel(pixel):
i = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2])/3)
return (i,i,i)
def gray_scale(funk):
def inner_funk(img):
return funk([[gray_scale_pixel(pixel) for pixel in row] for row in img])
return inner_funk
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.677s

FAILED (errors=4)
Димо Дрънгов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Димо Дрънгов
from collections import defaultdict
def column(matrix, n):
return [l[n] for l in matrix]
def rev(l):
return [l[i] for i in range(len(l) - 1, -1, -1)]
def greyscale_pixel(pixel):
average = (int)((pixel[0]+pixel[1]+pixel[2])/3)
return (average, average, average)
def greyscale_img(img):
return [[greyscale_pixel(img[i][j]) for j in range(len(img[0]))]
for i in range(len(img))]
def greyscale(func):
def gr_sc(img, *a):
image = func(img, *a)
return greyscale_img(image)
return gr_sc
@greyscale
def rotate_left(img):
return [column(img, i) for i in range(len(img[0]) - 1, -1, -1)]
@greyscale
def rotate_right(img):
return[rev(column(img, i)) for i in range(0, len(img[0]))]
def invert_color(col):
return (int)(255-col)
def invert_pixel(pixel):
return tuple(invert_color(pixel[i]) for i in range(len(pixel)))
@greyscale
def invert(img):
return [[invert_pixel(img[i][j])
for j in range(len(img[0]))] for i in range(len(img))]
def proc_pixel(func):
def process(pixel, coef):
return tuple(func(pixel[i], coef) for i in range(len(pixel)))
return process
def proc_img(func):
def image(img, coef):
return [[func(img[i][j], coef) for j in range(len(img[0]))]
for i in range(len(img))]
return image
@greyscale
@proc_img
@proc_pixel
def lighten(col, coef):
return (int)(col + coef*(255-col))
@greyscale
@proc_img
@proc_pixel
def darken(col, coef):
return (int)(col - coef*(col - 0))
def create_histogram(img):
result = {'red': defaultdict(int),
'green': defaultdict(int),
'blue': defaultdict(int)}
h = len(img)
w = len(img[0])
for i in range(h):
for j in range(w):
result['red'][img[i][j][0]] += 1
result['green'][img[i][j][1]] += 1
result['blue'][img[i][j][2]] += 1
return result
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Светомир Стоименов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Светомир Стоименов
def grey_pixel(pixel):
return (int(pixel[0] * 0.3 + pixel[1] * 0.59 + pixel[2] * 0.11),) * 3
def greyscale(func):
def greyscaled(image, *args):
new_image = func(image, *args)
return [[grey_pixel(pixel) for pixel in row] for row in new_image]
return greyscaled
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Галин Ангелов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Галин Ангелов
from itertools import chain
from collections import Counter
# Used Alexander Nadjarian implementations
def grayscale(func):
def inner(*args, **kwargs):
image = func(*args, **kwargs)
newImage = []
for row in range(0, len(image)):
line = []
for col in range(0, len(image[row])):
grey = (col[0]+col[1]+col[2])/3
pixel = (grey, grey, grey)
line.append(pixel)
newImage.append(line)
return newImage
return inner
@grayscale
def rotate_left(image):
iteration = range(len(image[0])-1, -1, -1)
return [[row[column] for row in image] for column in iteration]
@grayscale
def rotate_right(image):
iteration = range(len(image[0]))
return [[row[column] for row in image[::-1]] for column in iteration]
@grayscale
def invert(image):
return [[(255-r, 255-g, 255-b) for r, g, b in row] for row in image]
def lighten_(pixel, alpha):
return tuple(map(lambda x: int(x + alpha*(255 - x)), pixel))
@grayscale
def lighten(image, alpha):
return [[lighten_(pixel, alpha) for pixel in row] for row in image]
def darken_(pixel, alpha):
return tuple(map(lambda x: int(x - alpha*x), pixel))
@grayscale
def darken(image, alpha):
return [[darken_(pixel, alpha) for pixel in row] for row in image]
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=4)
Марианна Владимирова
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Марианна Владимирова
def greyscale(func):
def greyscaled(*args):
row_length = len(args[0])
for row in args[0]:
for index in range(row_length):
row[index] = weightedAverage(row[index])
return func(*args)
return greyscaled
def weightedAverage(pixel):
red, green, blue = pixel
luminance = int(red * 0.299) + int(green * 0.587) + int(blue * 0.114)
pixel = luminance, luminance, luminance
return pixel
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Стилиян Стоянов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Стилиян Стоянов
def grayscale(func):
def rgb_to_gray(pixel):
grayscaled = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2])/3)
return tuple((grayscaled, grayscaled, grayscaled))
def grayscaled_image(*args):
image, new_image = func(*args), []
[[rgb_to_gray(pixel) for pixel in row] for row in image]
return new_image
return grayscaled_image
FFFF
======================================================================
FAIL: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.054s

FAILED (failures=4)
Ивелин Тодоров
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Ивелин Тодоров
from functools import wraps
def greyscale(func):
@wraps(func)
def wrapper(matrix):
res = func(matrix)
for row in res:
for ind, pix in enumerate(row):
greysc = sum(pix) / len(pix)
new_pix = tuple([int(greysc) for i in range(len(pix))])
row[ind] = new_pix
return res
return wrapper
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.060s

FAILED (errors=4)
Симеон Ролев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Симеон Ролев
def grayscale(func):
def insideFunc(image, *args):
new_image = []
for row in image:
new_row = []
for pixel in row:
new_pixel = (
int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3),
int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3),
int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3))
new_row.append(new_pixel)
new_image.append(new_row)
return func(new_image, *args)
return insideFunc
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Марио Даскалов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Марио Даскалов
def grayscale(function):
def grayscale_rgb(pixel):
luminosity = int(0.21 * pixel[0] + 0.72 * pixel[1] + 0.07 * pixel[2])
return (luminosity, luminosity, luminosity)
def grayscale_transformation(picture):
transformed_picture = function(picture)
return [list(map(grayscale_rgb, row)) for row in transformed_picture]
return grayscale_transformation
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_transformation() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_transformation() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.061s

FAILED (errors=2)
Александър Наджарян
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Александър Наджарян
def to_gray(red, green, blue):
gray = int(0.3*red) + int(0.59*green) + int(0.11*blue)
return (gray, gray, gray)
def grayscale(f):
def decorate(*args, **kwargs):
image = f(*args, **kwargs)
return [[to_gray(*pixel) for pixel in row] for row in image]
return decorate
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Любослава Димитрова
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Любослава Димитрова
def grayscale(func):
def convert(image):
converted = func(image)
result = []
for row in converted:
new_row = []
for pixel in row:
average = int(sum(pixel)/3)
new_row.append((average, average, average))
result.append(new_row)
return result
return convert
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.060s

FAILED (errors=2)
Христо Ралев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Христо Ралев
def grayscale_formula(r,g,b):
return int(r * 0.2126 + g * 0.7152 + b * 0.0722)
def grayscale(func):
def wrapper(image, *n):
return [[(grayscale_formula(r,g,b),
grayscale_formula(r,g,b),
grayscale_formula(r,g,b))
for (r, g, b) in row] for row in func(image, *n)]
return wrapper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.065s

OK
Димитър Керезов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Димитър Керезов
def grayscale(func):
def grey_out(rgb):
grey = (int)((rgb[0] + rgb[1] + rgb[2])/3)
return grey, grey, grey
def grey_out_line(line):
return list(map(grey_out, line))
def grayscale_wrapper(image):
return func(list(map(grey_out_line, image)))
return grayscale_wrapper
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=2)
Христо Владев
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Христо Владев
def grayscale(image):
return [
[(0.21 * r + 0.72 * g + 0.07 * b) for r, g, b in row] for row in image
]
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Явор Михайлов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Явор Михайлов
def transponse_image(image):
return ([list(x) for x in zip(*image)])
def grayscale(some_function):
def wrapper(image):
grayscale_image = []
for row in image:
grayscale_image.append([
(
(x + y + z / 3),
(x + y + z / 3),
(x + y + z / 3),
) for x, y, z in row
])
return grayscale_image
return wrapper
@grayscale
def rotate_left(image):
image = transponse_image(image)
return image[::-1]
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=2)