Александър Наджарян

Александър Наджарян
GitHub
alexnad

Признания

Отговори

Инсталирайте си Python

Първа задача

Как да изпратим корекции по лекциите

Второ домашно

Второ предизвикателство

Четвърто предизвикателство

Трета задача