Кирил Владимиров

Кирил Владимиров
GitHub
vladimiroff
Twitter
k_vladimiroff

Теми

 • Инсталирайте си Python
 • Второ домашно
 • Второ предизвикателство
 • Морски шах
 • Трета задача
 • Milestone 1
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Въпроси по първо предизвикателство

  Второ предизвикателство

  Първа задача

  Морски шах

  Второ домашно

  Трето предизвикателство

  Трета задача

  Pygame and audio playback

  QtMultimedia

  Milestone 1

  Защита на проекти