Анализирай това

Анализирай това не е заглавието на онзи филм с Робърт де Ниро.
Добре де, то е, но нямам предвид него.

Отворете интерпретатор и напишете import this.
С това казвате на интерпретатора "импортирай това", а аз от своя страна искам да ви кажа "анализирай това".

Ако имате проблем с анализа, потърсете PEP20 и прочетете чужди мнения.

Нека това Питонско Верую ви помогне да взимате правилните решения по време на работа и да направи кода ви по-добър и "по-питонджийски".

Амин!