Решения на Телефонна любов

Към задачата

81 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 0
Йордан Глигоров Точки: 10 (1 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 3 Редове: 125 Коментари: 11
Александър Сариков Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 84 Коментари: 5
Кристиан Какалов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 27 Неуспешни тестове: 10 Редове: 153 Коментари: 6
Емилиан Спасов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 0 Редове: 279 Коментари: 4
Петър Петров Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 89 Коментари: 5
Дейвид Каменов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 2 Редове: 151 Коментари: 4
Виктор Точки: 13 (3 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Цветелина Чакърова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 120 Коментари: 4
Гергана Гочева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 85 Коментари: 6
Никола Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 97 Коментари: 2
Боян Богданов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 13 Редове: 114 Коментари: 5
Николай Натов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 107 Коментари: 4
Тодор Добрев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 95 Коментари: 6
Божидар Горанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 17 Редове: 61 Коментари: 10
Сузана Петкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 120 Коментари: 6
Алекс Божинов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 2 Редове: 155 Коментари: 6
Таня Сейкова Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 128 Коментари: 5
Иван Досев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 7 Редове: 86 Коментари: 8
Назифе Алиджик Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 104 Коментари: 10
Георги Чобанов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 101 Коментари: 4
Ивана Дончевска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 112 Коментари: 10
Антоан Ивайлов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 6 Редове: 156 Коментари: 2
Стилиян Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 5
Александра Павлова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 5 Редове: 144 Коментари: 10
Евтим Иванов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 5 Редове: 146 Коментари: 10
Даниела Дишлянова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 122 Коментари: 8
Петър Тодоров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 3 Редове: 67 Коментари: 6
Иван Лаков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 27 Неуспешни тестове: 10 Редове: 157 Коментари: 4
Виктор Боев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 7 Редове: 93 Коментари: 10
Мария Кукова Точки: 10 (1 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 2 Редове: 115 Коментари: 5
Кристияна Николова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 5 Редове: 78 Коментари: 4
Дуйгу Хасан Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 27 Неуспешни тестове: 10 Редове: 97 Коментари: 6
Тина Томова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 9 Редове: 94 Коментари: 1
Роберт Борисов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 68 Коментари: 5
Радостин Маринов Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 136 Коментари: 2
Виктор Христов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 3 Редове: 183 Коментари: 9
Данаил Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 2 Редове: 86 Коментари: 2
Рая Симеонова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 3 Редове: 130 Коментари: 4
Александър Стоилов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 2 Редове: 223 Коментари: 1
Йоанна Кръстева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 3 Редове: 182 Коментари: 12
Огнян Йончев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 2 Редове: 118 Коментари: 6
Теодора Петкова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 173 Коментари: 6
Кристиан Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 20 Редове: 71 Коментари: 3
Харут Партамиан Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 3 Редове: 77 Коментари: 5
Калоян Кателиев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 11 Редове: 108 Коментари: 4
Симеон Йорданов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 11 Редове: 118 Коментари: 4
Адриана Атанасова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 9 Редове: 95 Коментари: 2
Мария Симеонова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 7 Редове: 384 Коментари: 2
Лиляна Белчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 123 Коментари: 2
Димитър Аврамов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 137 Коментари: 3
Мариян Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 83 Коментари: 4
Минчо Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 123 Коментари: 4
Велислава Крумова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 11 Редове: 128 Коментари: 5
Георги Събев Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 147 Коментари: 4
Цветан Тошев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 2 Редове: 191 Коментари: 6
Румен Тошев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 131 Коментари: 4
Ангел Марински Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 8 Редове: 164 Коментари: 4
Йолина Вълчева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 21 Редове: 108 Коментари: 3
Йоан Бабулков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 76 Коментари: 1
Веселина Велкова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 95 Коментари: 3
Валерия Стояновска Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 11 Редове: 225 Коментари: 5
Айше Джинджи Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 3 Редове: 146 Коментари: 2
Александър Томов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 21 Редове: 89 Коментари: 6
Весела Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 149 Коментари: 3
Никол Казанджиева Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 1 Редове: 125 Коментари: 5
Марио Николов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 5 Редове: 110 Коментари: 4
Мария Марковска Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 16 Редове: 74 Коментари: 3
Александра Радева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 81 Коментари: 2
Ирина Антонова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 18 Редове: 84 Коментари: 2
Клементина Картевска Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 5 Редове: 136 Коментари: 5
Илия Димов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 206 Коментари: 4
Лъчезар Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 14 Редове: 116 Коментари: 7
Николета Бейска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 0 Редове: 137 Коментари: 3
Йоан Христов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 4 Редове: 145 Коментари: 6
Виктория Петкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 412 Коментари: 2
Надежда Панделиева Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 19 Редове: 89 Коментари: 7
Кирил Кирилов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 31 Редове: 32 Коментари: 1
Александра Христова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 7 Редове: 99 Коментари: 5
Стоян Михайлов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 26 Редове: 101 Коментари: 1
Пламена Кръстева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 37 Редове: 84 Коментари: 2