timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Александър Чешмеджиев

Александър Чешмеджиев