timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Симеон Ролев

Симеон Ролев

Теми

 • Pygame and audio playback
 • QtMultimedia
 • Scrobbling 2.0
 • Отговори

  Второ домашно

  Първа задача

  Python под Windows

  Трето предизвикателство

  Трета задача

  Pygame and audio playback

  QtMultimedia