timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Статичен анализ на python код от Георги Иванов

Обратно към всички решения

Към профила на Георги Иванов

Резултати

 • 5 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 5 точки общо
 • 6 успешни тест(а)
 • 5 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
import ast


def critic(code, **rules):
  errors = {}
  line = 1
  cnt_line = 0

  for c in code:
    if c != '\n':
      cnt_line += 1
    else:
      line += 1
      if cnt_line > 79:
        if line not in errors:
          errors[line] = set()
        errors[line].add('line too long ({} > 79)'.format(cnt_line))
      cnt_line = 0

    if c == ';':
      if line not in errors:
        errors[line] = set()
      errors[line].add('multiple expressions on the same line')

  if cnt_line > 79:
    if line not in errors:
      errors[line] = set()
    errors[line].add('line too long ({} > 79)'.format(cnt_line))

  visited_funcs = set()
  tree = ast.parse(code)
  for node in ast.walk(tree):
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
      n1 = 0
      for funcs in node.body:
        if isinstance(funcs, ast.FunctionDef) and\
            funcs.name not in visited_funcs:
          visited_funcs.add(funcs.name)
          n = check_arg_num_func(funcs)
          if 'max_arity' in rules:
            if n > rules['max_arity']:
              if funcs.lineno not in errors:
                errors[funcs.lineno] = set()
              errors[funcs.lineno].add(
                'too many arguments({} > {})'.format(
                  n, rules['max_arity']))
          n1 += 1
      if 'methods_per_class' in rules:
        if n1 > rules['methods_per_class']:
          if node.lineno not in errors:
            errors[node.lineno] = set()
        errors[node.lineno].add(
          'too many methods in class({} > {})'.format(
            n1, rules['methods_per_class']))

    elif isinstance(node, ast.FunctionDef) and\
        node.name not in visited_funcs:
      visited_funcs.add(node.name)
      n = check_arg_num_func(node)
      if 'max_arity' in rules:
        if n > rules['max_arity']:
          if node.lineno not in errors:
            errors[node.lineno] = set()
          errors[node.lineno].add(
            'too many arguments({} > {})'.format(
              n, rules['max_arity']))
  return errors


def check_arg_num_func(node):
  n = 0
  for i in ast.walk(node.args):
    if isinstance(i, ast.arg):
      n += 1

  return n

Лог от изпълнението

.FF..FF.F..
======================================================================
FAIL: test_forbid_trailing_whitespace (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 0 != 1

======================================================================
FAIL: test_indentation (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 0 != 1

======================================================================
FAIL: test_max_lines_per_function (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 0 != 1

======================================================================
FAIL: test_multiple_issues_all_over_the_place (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 5

======================================================================
FAIL: test_too_deep_nesting (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 0 != 1

----------------------------------------------------------------------
Ran 11 tests in 0.094s

FAILED (failures=5)

История (1 версия и 0 коментара)

Георги обнови решението на 18.05.2016 16:50 (преди над 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
import ast


def critic(code, **rules):
  errors = {}
  line = 1
  cnt_line = 0

  for c in code:
    if c != '\n':
      cnt_line += 1
    else:
      line += 1
      if cnt_line > 79:
        if line not in errors:
          errors[line] = set()
        errors[line].add('line too long ({} > 79)'.format(cnt_line))
      cnt_line = 0

    if c == ';':
      if line not in errors:
        errors[line] = set()
      errors[line].add('multiple expressions on the same line')

  if cnt_line > 79:
    if line not in errors:
      errors[line] = set()
    errors[line].add('line too long ({} > 79)'.format(cnt_line))

  visited_funcs = set()
  tree = ast.parse(code)
  for node in ast.walk(tree):
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
      n1 = 0
      for funcs in node.body:
        if isinstance(funcs, ast.FunctionDef) and\
            funcs.name not in visited_funcs:
          visited_funcs.add(funcs.name)
          n = check_arg_num_func(funcs)
          if 'max_arity' in rules:
            if n > rules['max_arity']:
              if funcs.lineno not in errors:
                errors[funcs.lineno] = set()
              errors[funcs.lineno].add(
                'too many arguments({} > {})'.format(
                  n, rules['max_arity']))
          n1 += 1
      if 'methods_per_class' in rules:
        if n1 > rules['methods_per_class']:
          if node.lineno not in errors:
            errors[node.lineno] = set()
        errors[node.lineno].add(
          'too many methods in class({} > {})'.format(
            n1, rules['methods_per_class']))

    elif isinstance(node, ast.FunctionDef) and\
        node.name not in visited_funcs:
      visited_funcs.add(node.name)
      n = check_arg_num_func(node)
      if 'max_arity' in rules:
        if n > rules['max_arity']:
          if node.lineno not in errors:
            errors[node.lineno] = set()
          errors[node.lineno].add(
            'too many arguments({} > {})'.format(
              n, rules['max_arity']))
  return errors


def check_arg_num_func(node):
  n = 0
  for i in ast.walk(node.args):
    if isinstance(i, ast.arg):
      n += 1

  return n