timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Статичен анализ на python код от Денис Михайлов

Обратно към всички решения

Към профила на Денис Михайлов

Резултати

 • 7 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 7 точки общо
 • 8 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
import re


def critic(code, **rules):

  result = {}
  line_length = rules.get('line_length', 79) # check ok
  forbid_semicolons = rules.get('forbid_semicolons', True) # check ok
  max_nesting = rules.get('max_nesting', None) # check ok
  indentation_size = rules.get('indentation_size', 4) # check ok
  max_methods = rules.get('methods_per_class', None)
  max_arity = rules.get('max_arity', None)  # check ok
  # check ok
  trailing_whitespace = rules.get('forbid_trailing_whitespace', True)
  max_lines = rules.get('max_lines_per_function', None) # check
  nest = 0
  lines = code.splitlines()
  scope_start = []
  function_nest = []
  class_line = 0
  class_methods = 0
  class_nest = None

  for line_number, line in enumerate(lines):
    line_number += 1
    result[line_number] = []
    critics = result[line_number]
    check_line_length(line, critics, line_length)
    check_forbid_semicolons(line, critics, forbid_semicolons)
    last_indent = check_indent(line, critics, nest, indentation_size)
    if last_indent:
      nest -= 1
      if nest == class_nest:
        class_res = result[class_line]
        check_class(class_line, class_methods, max_methods, class_res)
    check_nesting(line, critics, nest, max_nesting)
    check_whitespace(line, critics, trailing_whitespace)
    is_def = check_max_arity(line, critics, max_arity)
    if is_def:
      scope_start.append(line_number)
      class_methods += 1
      function_nest.append(nest)
    elif len(function_nest) > 0 and nest == function_nest[-1]:
      start = scope_start.pop()
      check_lines_per_function(start, line_number, result, max_lines)
      class_nest = None
    if (line.rstrip().endswith(':')):
      if re.match('\s*class.*\\((.*)\\)\s*:\s*\Z', line):
        class_nest = nest
        class_line = line_number
        class_methods = 0
      nest += 1
  if len(scope_start) > 0:
    start = scope_start.pop()
    check_lines_per_function(start, line_number, result, max_lines)
  if class_nest is not None:
    check_class(class_line, class_methods, max_methods, result[class_line])
  return {key: value for (key, value) in result.items() if (len(value) != 0)}


def check_line_length(line, result, line_length):
  if len(line) > line_length:
    result.append("line too long (%s > %s)" % (len(line), line_length))


def check_forbid_semicolons(line, result, forbid_semicolons):
  if forbid_semicolons:
    double_quote = re.match('([^"\\\']*"[^"\\\']*")*[^"\\\']*;', line)
    single_quote = re.match("([^'\\\"]*'[^'\\\"]*')*[^'\\\"]*;", line)
    if double_quote or single_quote:
      result.append("multiple expressions on the same line")


def check_indent(line, result, nest, indentation_size):
  indent = len(re.match('\s*', line).group(0))
  current_indent = nest * indentation_size
  is_current_indent = current_indent == indent
  is_last_indent = current_indent - indentation_size == indent
  if not (is_current_indent or is_last_indent):
    message = "indentation is %s instead of %s" % (indent, current_indent)
    result.append(message)
  return is_last_indent


def check_nesting(line, result, nest, max_nesting):
  if max_nesting and nest > max_nesting:
    result.append("nesting too deep (%s > %s)" % (nest, max_nesting))


def check_whitespace(line, result, trailing_whitespace):
  has_trailing = len(re.search('\S*(\s*)\Z', line).group(1)) is not 0
  if trailing_whitespace and has_trailing:
    result.append("trailing whitespace")


def check_max_arity(line, result, max_arity):
  match = re.match('\s*def.*\\((.*)\\)\s*:\s*\Z', line)
  is_def = match
  if max_arity:
    if not match:
      match = re.match('\s*lambda\s*(.*):', line)
    count = len(re.findall('[^,]+', match.group(1))) if match else 0
    if count > max_arity:
      message = "too many arguments(%s > %s)" % (count, max_arity)
      result.append(message)
  return is_def


def check_lines_per_function(start, end, result, max_lines):
  method_lines = end - start
  if max_lines and method_lines > max_lines:
    message = ("method with too"
          " many lines (%s > %s)") % (method_lines, max_lines)
    result[start].append(message)


def check_class(class_line, count, max_methods, result):
  if (count > max_methods):
    message = "too many methods in class(%s > %s)" % (count, max_methods)
    result.append(message)

Лог от изпълнението

F.....FE...
======================================================================
ERROR: test_no_issues (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: pop from empty list

======================================================================
FAIL: test_dict_nesting (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 4 != 0

======================================================================
FAIL: test_multiple_issues_all_over_the_place (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 12 != 5

----------------------------------------------------------------------
Ran 11 tests in 0.116s

FAILED (failures=2, errors=1)

История (1 версия и 0 коментара)

Денис обнови решението на 18.05.2016 14:44 (преди над 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
import re


def critic(code, **rules):

  result = {}
  line_length = rules.get('line_length', 79) # check ok
  forbid_semicolons = rules.get('forbid_semicolons', True) # check ok
  max_nesting = rules.get('max_nesting', None) # check ok
  indentation_size = rules.get('indentation_size', 4) # check ok
  max_methods = rules.get('methods_per_class', None)
  max_arity = rules.get('max_arity', None)  # check ok
  # check ok
  trailing_whitespace = rules.get('forbid_trailing_whitespace', True)
  max_lines = rules.get('max_lines_per_function', None) # check
  nest = 0
  lines = code.splitlines()
  scope_start = []
  function_nest = []
  class_line = 0
  class_methods = 0
  class_nest = None

  for line_number, line in enumerate(lines):
    line_number += 1
    result[line_number] = []
    critics = result[line_number]
    check_line_length(line, critics, line_length)
    check_forbid_semicolons(line, critics, forbid_semicolons)
    last_indent = check_indent(line, critics, nest, indentation_size)
    if last_indent:
      nest -= 1
      if nest == class_nest:
        class_res = result[class_line]
        check_class(class_line, class_methods, max_methods, class_res)
    check_nesting(line, critics, nest, max_nesting)
    check_whitespace(line, critics, trailing_whitespace)
    is_def = check_max_arity(line, critics, max_arity)
    if is_def:
      scope_start.append(line_number)
      class_methods += 1
      function_nest.append(nest)
    elif len(function_nest) > 0 and nest == function_nest[-1]:
      start = scope_start.pop()
      check_lines_per_function(start, line_number, result, max_lines)
      class_nest = None
    if (line.rstrip().endswith(':')):
      if re.match('\s*class.*\\((.*)\\)\s*:\s*\Z', line):
        class_nest = nest
        class_line = line_number
        class_methods = 0
      nest += 1
  if len(scope_start) > 0:
    start = scope_start.pop()
    check_lines_per_function(start, line_number, result, max_lines)
  if class_nest is not None:
    check_class(class_line, class_methods, max_methods, result[class_line])
  return {key: value for (key, value) in result.items() if (len(value) != 0)}


def check_line_length(line, result, line_length):
  if len(line) > line_length:
    result.append("line too long (%s > %s)" % (len(line), line_length))


def check_forbid_semicolons(line, result, forbid_semicolons):
  if forbid_semicolons:
    double_quote = re.match('([^"\\\']*"[^"\\\']*")*[^"\\\']*;', line)
    single_quote = re.match("([^'\\\"]*'[^'\\\"]*')*[^'\\\"]*;", line)
    if double_quote or single_quote:
      result.append("multiple expressions on the same line")


def check_indent(line, result, nest, indentation_size):
  indent = len(re.match('\s*', line).group(0))
  current_indent = nest * indentation_size
  is_current_indent = current_indent == indent
  is_last_indent = current_indent - indentation_size == indent
  if not (is_current_indent or is_last_indent):
    message = "indentation is %s instead of %s" % (indent, current_indent)
    result.append(message)
  return is_last_indent


def check_nesting(line, result, nest, max_nesting):
  if max_nesting and nest > max_nesting:
    result.append("nesting too deep (%s > %s)" % (nest, max_nesting))


def check_whitespace(line, result, trailing_whitespace):
  has_trailing = len(re.search('\S*(\s*)\Z', line).group(1)) is not 0
  if trailing_whitespace and has_trailing:
    result.append("trailing whitespace")


def check_max_arity(line, result, max_arity):
  match = re.match('\s*def.*\\((.*)\\)\s*:\s*\Z', line)
  is_def = match
  if max_arity:
    if not match:
      match = re.match('\s*lambda\s*(.*):', line)
    count = len(re.findall('[^,]+', match.group(1))) if match else 0
    if count > max_arity:
      message = "too many arguments(%s > %s)" % (count, max_arity)
      result.append(message)
  return is_def


def check_lines_per_function(start, end, result, max_lines):
  method_lines = end - start
  if max_lines and method_lines > max_lines:
    message = ("method with too"
          " many lines (%s > %s)") % (method_lines, max_lines)
    result[start].append(message)


def check_class(class_line, count, max_methods, result):
  if (count > max_methods):
    message = "too many methods in class(%s > %s)" % (count, max_methods)
    result.append(message)