timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Статичен анализ на python код от Тина Накова

Обратно към всички решения

Към профила на Тина Накова

Резултати

 • 9 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 9 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
import re
import ast
from collections import Counter


class Errors:
  def __init__(self):
    self.errors = {}
    self.critic_rules = {
      "line_length": 79,
      "forbid_semicolons": True,
      "max_nesting": None,
      "indentation_size": 4,
      "methods_per_class": None,
      "max_arity": None,
      "forbid_trailing_whitespace": True,
      "max_lines_per_function": None
    }
    self.lines_with_multiple_expressions = {}

  def append_errors(self, new_errors):
    for line, errors in new_errors.items():
      if line in self.errors:
        self.errors[line] += errors
      else:
        self.errors[line] = errors

  def check_line_length(self, code):
    error_message = "line too long ({} > {})"
    max_length = self.critic_rules['line_length']
    line_length_errors = {}
    for line in range(len(code)):
      line_length = len(code[line])
      if line_length > max_length:
        line_length_errors[line + 1] = [
          error_message.format(line_length, max_length)]

    if line_length_errors:
      self.append_errors(line_length_errors)

  def check_trailing_whitespace(self, code):
    if not self.critic_rules["forbid_trailing_whitespace"]:
      return
    error_message = 'trailing whitespace'
    whitespace_errors = {}
    for line in range(len(code)):
      if re.search(r'\s$', code[line]):
        whitespace_errors[line + 1] = [error_message]

    if whitespace_errors:
      self.append_errors(whitespace_errors)

  def check_methods_per_class(self, tree):
    if self.critic_rules['methods_per_class'] is None:
      return
    error_message = 'too many methods in class({} > {})'
    max_methods = self.critic_rules['methods_per_class']
    methods_per_class_errors = {}
    methods_counter = 0
    for node in ast.walk(tree):
      if isinstance(node, ast.ClassDef):
        for child in ast.iter_child_nodes(node):
          if isinstance(child, ast.FunctionDef):
            methods_counter += 1
        if methods_counter > max_methods:
          methods_per_class_errors[node.lineno] = \
            [error_message.format(methods_counter, max_methods)]
        methods_counter = 0

    if methods_per_class_errors:
      self.append_errors(methods_per_class_errors)

  def check_number_of_arguments(self, tree):
    if self.critic_rules["max_arity"] is None:
      return

    error_message = "too many arguments({} > {})"
    max_arg = self.critic_rules["max_arity"]
    number_of_arguments_errors = {}

    functions = [f for f in ast.walk(tree) if
           isinstance(f, ast.FunctionDef)]
    for func in functions:
      args_counter = len(func.args.args) + bool(func.args.vararg) + bool(
        func.args.kwarg)
      if args_counter > max_arg:
        number_of_arguments_errors[func.lineno] = \
          [error_message.format(args_counter, max_arg)]

    if number_of_arguments_errors:
      self.append_errors(number_of_arguments_errors)

  def check_function_lines(self, tree):
    if not self.critic_rules["max_lines_per_function"]:
      return

    functions = [node for node in ast.walk(tree)
           if isinstance(node, ast.FunctionDef)]
    error_message = 'method with too many lines ({} > {})'
    lines_per_function_errors = {}

    for func in functions:
      current_level = [func]
      lines = []
      next_level = []
      while current_level:
        for node in current_level:
          next_level += [n for n in ast.iter_child_nodes(node)
                  if not isinstance(n, ast.arguments)]
        current_lines = [n.lineno for n in current_level
                 if hasattr(n, "lineno")]
        lines += current_lines
        current_level = next_level
        next_level = []

      lines_count = len(set(lines))-1
      if self.lines_with_multiple_expressions:
        for line, occurrences in \
            self.lines_with_multiple_expressions.items():
          lines_count += \
            (self.lines_with_multiple_expressions[line]-1)
      if lines_count > self.critic_rules["max_lines_per_function"]:
        lines_per_function_errors[func.lineno] = \
          [error_message.format(lines_count,
           self.critic_rules["max_lines_per_function"])]

    if lines_per_function_errors:
      self.append_errors(lines_per_function_errors)

  @staticmethod
  def is_nested(node):
    types = [ast.FunctionDef, ast.ClassDef, ast.If, ast.For, ast.While,
         ast.FunctionDef, ast.Try, ast.With]
    return type(node) in types

  def check_nesting(self, tree, nesting_counter=0):
    if self.critic_rules["max_nesting"] is None:
      return

    error_message = 'nesting too deep ({} > {})'
    nesting_errors = {}
    if nesting_counter > self.critic_rules["max_nesting"]:
      nesting_errors[(tree.lineno + 1)] = \
        [error_message.format
         (nesting_counter, self.critic_rules["max_nesting"])]

    if nesting_errors:
      self.append_errors(nesting_errors)

    for node in ast.iter_child_nodes(tree):
      if self.is_nested(node):
        self.check_nesting(node, (nesting_counter + 1))

  @staticmethod
  def is_logical(node):
    types = [ast.Expr, ast.Return, ast.Assign]
    return type(node) in types

  def check_indentation(self, tree, expected_indentation=0):
    error_message = 'indentation is {} instead of {}'
    indentation_errors = {}
    nodes = [node for node in ast.iter_child_nodes(tree)
         if self.is_nested(node) or self.is_logical(node)]
    checked_lines = set()

    for node in nodes:
      if node.col_offset != expected_indentation \
          and node.lineno not in checked_lines:
        indentation_errors[node.lineno] = \
          [error_message.format(node.col_offset,
                     expected_indentation)]
      if hasattr(node, 'lineno'):
          checked_lines.add(node.lineno)

    if indentation_errors:
      self.append_errors(indentation_errors)
    for node in ast.iter_child_nodes(tree):
      if self.is_nested(node):
        self.check_indentation(node,
                    (expected_indentation +
                    self.critic_rules["indentation_size"]))

  def check_semicolons(self, tree):
    error_message = 'multiple expressions on the same line'
    semicolon_errors = {}
    line_numbers = []

    for node in ast.walk(tree):
      if self.is_logical(node):
        line_numbers.append(node.lineno)

    if len(line_numbers) != len(set(line_numbers)):
      line_occurrences = Counter(line_numbers)
      self.lines_with_multiple_expressions = \
        {line: occurrences for line, occurrences
         in line_occurrences.items() if occurrences > 1}
      for line, occurrences in \
          self.lines_with_multiple_expressions.items():
        semicolon_errors[line] = [error_message]
    if semicolon_errors and self.critic_rules["forbid_semicolons"]:
      self.append_errors(semicolon_errors)


def critic(code, **rules):
  result_errors = Errors()
  result_errors.critic_rules.update(rules)
  split_code = code.split(sep="\n")
  tree = ast.parse(code, mode="exec")

  result_errors.check_line_length(split_code)
  result_errors.check_trailing_whitespace(split_code)
  result_errors.check_semicolons(tree)
  result_errors.check_methods_per_class(tree)
  result_errors.check_number_of_arguments(tree)
  result_errors.check_function_lines(tree)
  result_errors.check_nesting(tree)
  result_errors.check_indentation(tree)

  return result_errors.errors


Лог от изпълнението

......F....
======================================================================
FAIL: test_multiple_issues_all_over_the_place (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: Items in the first set but not the second:
'method with too many lines (13 > 5)'

----------------------------------------------------------------------
Ran 11 tests in 0.121s

FAILED (failures=1)

История (1 версия и 1 коментар)

Тина обнови решението на 18.05.2016 01:37 (преди над 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
import re
import ast
from collections import Counter


class Errors:
  def __init__(self):
    self.errors = {}
    self.critic_rules = {
      "line_length": 79,
      "forbid_semicolons": True,
      "max_nesting": None,
      "indentation_size": 4,
      "methods_per_class": None,
      "max_arity": None,
      "forbid_trailing_whitespace": True,
      "max_lines_per_function": None
    }
    self.lines_with_multiple_expressions = {}

  def append_errors(self, new_errors):
    for line, errors in new_errors.items():
      if line in self.errors:
        self.errors[line] += errors
      else:
        self.errors[line] = errors

  def check_line_length(self, code):
    error_message = "line too long ({} > {})"
    max_length = self.critic_rules['line_length']
    line_length_errors = {}
    for line in range(len(code)):
      line_length = len(code[line])
      if line_length > max_length:
        line_length_errors[line + 1] = [
          error_message.format(line_length, max_length)]

    if line_length_errors:
      self.append_errors(line_length_errors)

  def check_trailing_whitespace(self, code):
    if not self.critic_rules["forbid_trailing_whitespace"]:
      return
    error_message = 'trailing whitespace'
    whitespace_errors = {}
    for line in range(len(code)):
      if re.search(r'\s$', code[line]):
        whitespace_errors[line + 1] = [error_message]

    if whitespace_errors:
      self.append_errors(whitespace_errors)

  def check_methods_per_class(self, tree):
    if self.critic_rules['methods_per_class'] is None:
      return
    error_message = 'too many methods in class({} > {})'
    max_methods = self.critic_rules['methods_per_class']
    methods_per_class_errors = {}
    methods_counter = 0
    for node in ast.walk(tree):
      if isinstance(node, ast.ClassDef):
        for child in ast.iter_child_nodes(node):
          if isinstance(child, ast.FunctionDef):
            methods_counter += 1
        if methods_counter > max_methods:
          methods_per_class_errors[node.lineno] = \
            [error_message.format(methods_counter, max_methods)]
        methods_counter = 0

    if methods_per_class_errors:
      self.append_errors(methods_per_class_errors)

  def check_number_of_arguments(self, tree):
    if self.critic_rules["max_arity"] is None:
      return

    error_message = "too many arguments({} > {})"
    max_arg = self.critic_rules["max_arity"]
    number_of_arguments_errors = {}

    functions = [f for f in ast.walk(tree) if
           isinstance(f, ast.FunctionDef)]
    for func in functions:
      args_counter = len(func.args.args) + bool(func.args.vararg) + bool(
        func.args.kwarg)
      if args_counter > max_arg:
        number_of_arguments_errors[func.lineno] = \
          [error_message.format(args_counter, max_arg)]

    if number_of_arguments_errors:
      self.append_errors(number_of_arguments_errors)

  def check_function_lines(self, tree):
    if not self.critic_rules["max_lines_per_function"]:
      return

    functions = [node for node in ast.walk(tree)
           if isinstance(node, ast.FunctionDef)]
    error_message = 'method with too many lines ({} > {})'
    lines_per_function_errors = {}

    for func in functions:
      current_level = [func]
      lines = []
      next_level = []
      while current_level:
        for node in current_level:
          next_level += [n for n in ast.iter_child_nodes(node)
                  if not isinstance(n, ast.arguments)]
        current_lines = [n.lineno for n in current_level
                 if hasattr(n, "lineno")]
        lines += current_lines
        current_level = next_level
        next_level = []

      lines_count = len(set(lines))-1
      if self.lines_with_multiple_expressions:
        for line, occurrences in \
            self.lines_with_multiple_expressions.items():
          lines_count += \
            (self.lines_with_multiple_expressions[line]-1)
      if lines_count > self.critic_rules["max_lines_per_function"]:
        lines_per_function_errors[func.lineno] = \
          [error_message.format(lines_count,
           self.critic_rules["max_lines_per_function"])]

    if lines_per_function_errors:
      self.append_errors(lines_per_function_errors)

  @staticmethod
  def is_nested(node):
    types = [ast.FunctionDef, ast.ClassDef, ast.If, ast.For, ast.While,
         ast.FunctionDef, ast.Try, ast.With]
    return type(node) in types

  def check_nesting(self, tree, nesting_counter=0):
    if self.critic_rules["max_nesting"] is None:
      return

    error_message = 'nesting too deep ({} > {})'
    nesting_errors = {}
    if nesting_counter > self.critic_rules["max_nesting"]:
      nesting_errors[(tree.lineno + 1)] = \
        [error_message.format
         (nesting_counter, self.critic_rules["max_nesting"])]

    if nesting_errors:
      self.append_errors(nesting_errors)

    for node in ast.iter_child_nodes(tree):
      if self.is_nested(node):
        self.check_nesting(node, (nesting_counter + 1))

  @staticmethod
  def is_logical(node):
    types = [ast.Expr, ast.Return, ast.Assign]
    return type(node) in types

  def check_indentation(self, tree, expected_indentation=0):
    error_message = 'indentation is {} instead of {}'
    indentation_errors = {}
    nodes = [node for node in ast.iter_child_nodes(tree)
         if self.is_nested(node) or self.is_logical(node)]
    checked_lines = set()

    for node in nodes:
      if node.col_offset != expected_indentation \
          and node.lineno not in checked_lines:
        indentation_errors[node.lineno] = \
          [error_message.format(node.col_offset,
                     expected_indentation)]
      if hasattr(node, 'lineno'):
          checked_lines.add(node.lineno)

    if indentation_errors:
      self.append_errors(indentation_errors)
    for node in ast.iter_child_nodes(tree):
      if self.is_nested(node):
        self.check_indentation(node,
                    (expected_indentation +
                    self.critic_rules["indentation_size"]))

  def check_semicolons(self, tree):
    error_message = 'multiple expressions on the same line'
    semicolon_errors = {}
    line_numbers = []

    for node in ast.walk(tree):
      if self.is_logical(node):
        line_numbers.append(node.lineno)

    if len(line_numbers) != len(set(line_numbers)):
      line_occurrences = Counter(line_numbers)
      self.lines_with_multiple_expressions = \
        {line: occurrences for line, occurrences
         in line_occurrences.items() if occurrences > 1}
      for line, occurrences in \
          self.lines_with_multiple_expressions.items():
        semicolon_errors[line] = [error_message]
    if semicolon_errors and self.critic_rules["forbid_semicolons"]:
      self.append_errors(semicolon_errors)


def critic(code, **rules):
  result_errors = Errors()
  result_errors.critic_rules.update(rules)
  split_code = code.split(sep="\n")
  tree = ast.parse(code, mode="exec")

  result_errors.check_line_length(split_code)
  result_errors.check_trailing_whitespace(split_code)
  result_errors.check_semicolons(tree)
  result_errors.check_methods_per_class(tree)
  result_errors.check_number_of_arguments(tree)
  result_errors.check_function_lines(tree)
  result_errors.check_nesting(tree)
  result_errors.check_indentation(tree)

  return result_errors.errors