timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Статичен анализ на python код от Теодор Тошков

Обратно към всички решения

Към профила на Теодор Тошков

Резултати

 • 7 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 7 точки общо
 • 8 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
import ast
from collections import defaultdict


def critic(code, line_length=79, forbid_semicolons=True, max_nesting=None,
      indentation_size=4, methods_per_class=None, max_arity=None,
      forbid_trailing_whitespace=True, max_lines_per_function=None):
  nodes = ast.parse(code)
  lines = code.splitlines()
  result = defaultdict(list)
  for num, line in enumerate(lines):
    if len(line) > line_length:
      result[num+1].append('line too long ({} > {})'.format(len(line),
                                 line_length))
    if forbid_trailing_whitespace is True \
      and len(line) > 0 \
      and line[-1] in {' ', '\s', '\t'}:
      result[num+1].append('trailing whitespace')
    if max_nesting is not None and space(line) % indentation_size == 0 \
      and space(line) > max_nesting * indentation_size:
      result[num+1].append('nesting too deep ({} > {})'.format(
        space(line) // indentation_size, max_nesting))
  for node in ast.walk(nodes):
    if isinstance(node, ast.FunctionDef) \
      and max_arity is not None:
      total_args = len(node.args.args) + len(node.args.kwonlyargs)
      if node.args.vararg is not None:
        total_args += 1
      if node.args.kwarg is not None:
        total_args += 1
      if total_args > max_arity:
        result[node.lineno].append(
          'too many arguments({} > {})'.format(total_args, max_arity)
          )
    if isinstance(node, ast.ClassDef) \
      and methods_per_class is not None:
      total_methods = 0
      for subnode in node.body:
        if isinstance(subnode, ast.FunctionDef):
          total_methods += 1
      if total_methods > methods_per_class:
        result[node.lineno].append(
          'too many methods in class({} > {})'.format(
            total_methods, methods_per_class))
  ignore = None
  bracket = None
  brackets = {'(', '{', '['}
  ignore_set = {'\"', '\'', '#'}
  for num, line in enumerate(lines):
    if bracket is None and space(line) % indentation_size != 0:
      result[num+1].append(
        'indentation is {} instead of {}'.format(
          space(line), space(line) // 4 * 4))
    gd_line = rm_space(line)
    for n, char in enumerate(gd_line):
      if char in {'\'', '\"'} and ignore is None:
        ignore = char
      elif char in {'\'', '\"'} and ignore == char:
        ignore = None
      elif char == '#' and ignore is None:
        continue
      elif (char == ";" and ignore is None and
         n+1 != len(gd_line) and gd_line[n+1] not in ignore_set):
        result[num+1].append('multiple expressions on the same line')
        if ignore is None and char in brackets and brackets is None:
          bracket = char
        elif ignore is None and char in brackets and brackers == char:
          bracket = None
  return result


def rm_space(string):
  return "".join([c for c in string if c != " "])


def space(string):
  return len(string) - len(string.lstrip(" "))

Лог от изпълнението

F....FF....
======================================================================
FAIL: test_dict_nesting (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 2 != 0

======================================================================
FAIL: test_max_lines_per_function (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 0 != 1

======================================================================
FAIL: test_multiple_issues_all_over_the_place (test.TestCritic)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 4 != 5

----------------------------------------------------------------------
Ran 11 tests in 0.097s

FAILED (failures=3)

История (2 версии и 0 коментара)

Теодор обнови решението на 17.05.2016 16:48 (преди над 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
import ast
from collections import defaultdict


def critic(code, line_length=79, forbid_semicolons=True, max_nesting=None,
      indentation_size=4, methods_per_class=None, max_arity=None,
      forbid_trailing_whitespace=True, max_lines_per_function=None):
  nodes = ast.parse(code)
  lines = code.splitlines()
  result = defaultdict(list)
  for num, line in enumerate(lines):
    if len(line) > line_length:
      result[num+1].append('line too long ({} > {})'.format(len(line),
                                 line_length))
    if forbid_trailing_whitespace is True \
      and len(line) > 0 \
      and line[-1] in {' ', '\s', '\t'}:
      result[num+1].append('trailing whitespace')
    if max_nesting is not None and space(line) % indentation_size == 0 \
      and space(line) > max_nesting * indentation_size:
      result[num+1].append('nesting too deep ({} > {})'.format(
        space(line) // indentation_size, max_nesting))
  for node in ast.walk(nodes):
    if isinstance(node, ast.FunctionDef) \
      and max_arity is not None:
      total_args = len(node.args.args) + len(node.args.kwonlyargs)
      if node.args.vararg is not None:
        total_args += 1
      if node.args.kwarg is not None:
        total_args += 1
      if total_args > max_arity:
        result[node.lineno].append(
          'too many arguments({} > {})'.format(total_args, max_arity)
          )
    if isinstance(node, ast.ClassDef) \
      and methods_per_class is not None:
      total_methods = 0
      for subnode in node.body:
        if isinstance(subnode, ast.FunctionDef):
          total_methods += 1
      if total_methods > methods_per_class:
        result[node.lineno].append(
          'too many methods in class({} > {})'.format(
            total_methods, methods_per_class))
  ignore1 = False
  ignore2 = False
  ignore_set = {'\"', '\'', '#'}
  for num, line in enumerate(lines):
    gd_line = rm_space(line)
    for n, char in enumerate(gd_line):
      if char == '\'' and not ignore2:
        ignore1 = not ignore1
      elif char == '\"' and not ignore1:
        ignore2 = not ignore2
      elif char == '#' and not (ignore1 or ignore2):
        continue
      elif (char == ";" and not (ignore1 or ignore2) and
         n+1 != len(gd_line) and gd_line[n+1] not in ignore_set):
        result[num+1].append('multiple expressions on the same line')
  return result


def rm_space(string):
  return "".join([c for c in string if c != " "])


def space(string):
  return len(string) - len(string.lstrip(" "))

Теодор обнови решението на 18.05.2016 13:26 (преди над 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
import ast
from collections import defaultdict


def critic(code, line_length=79, forbid_semicolons=True, max_nesting=None,
      indentation_size=4, methods_per_class=None, max_arity=None,
      forbid_trailing_whitespace=True, max_lines_per_function=None):
  nodes = ast.parse(code)
  lines = code.splitlines()
  result = defaultdict(list)
  for num, line in enumerate(lines):
    if len(line) > line_length:
      result[num+1].append('line too long ({} > {})'.format(len(line),
                                 line_length))
    if forbid_trailing_whitespace is True \
      and len(line) > 0 \
      and line[-1] in {' ', '\s', '\t'}:
      result[num+1].append('trailing whitespace')
    if max_nesting is not None and space(line) % indentation_size == 0 \
      and space(line) > max_nesting * indentation_size:
      result[num+1].append('nesting too deep ({} > {})'.format(
        space(line) // indentation_size, max_nesting))
  for node in ast.walk(nodes):
    if isinstance(node, ast.FunctionDef) \
      and max_arity is not None:
      total_args = len(node.args.args) + len(node.args.kwonlyargs)
      if node.args.vararg is not None:
        total_args += 1
      if node.args.kwarg is not None:
        total_args += 1
      if total_args > max_arity:
        result[node.lineno].append(
          'too many arguments({} > {})'.format(total_args, max_arity)
          )
    if isinstance(node, ast.ClassDef) \
      and methods_per_class is not None:
      total_methods = 0
      for subnode in node.body:
        if isinstance(subnode, ast.FunctionDef):
          total_methods += 1
      if total_methods > methods_per_class:
        result[node.lineno].append(
          'too many methods in class({} > {})'.format(
            total_methods, methods_per_class))
  ignore = None
  bracket = None
  brackets = {'(', '{', '['}
  ignore_set = {'\"', '\'', '#'}
  for num, line in enumerate(lines):
    if bracket is None and space(line) % indentation_size != 0:
      result[num+1].append(
        'indentation is {} instead of {}'.format(
          space(line), space(line) // 4 * 4))
    gd_line = rm_space(line)
    for n, char in enumerate(gd_line):
      if char in {'\'', '\"'} and ignore is None:
        ignore = char
      elif char in {'\'', '\"'} and ignore == char:
        ignore = None
      elif char == '#' and ignore is None:
        continue
      elif (char == ";" and ignore is None and
         n+1 != len(gd_line) and gd_line[n+1] not in ignore_set):
        result[num+1].append('multiple expressions on the same line')
        if ignore is None and char in brackets and brackets is None:
          bracket = char
        elif ignore is None and char in brackets and brackers == char:
          bracket = None
  return result


def rm_space(string):
  return "".join([c for c in string if c != " "])


def space(string):
  return len(string) - len(string.lstrip(" "))