timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Иван Вичев

Обратно към всички решения

Към профила на Иван Вичев

Код

1
2
Идеята е за визуализация на алгоритми свързани с изкуствения интелект, с цел по доброто им разбиране.
Пример може да бъде решаване на лабиринт чрез BFS като потребителя може да види как новите състояния влизат в опашката.

История (1 версия и 1 коментар)

Иван обнови решението на 30.04.2016 19:18 (преди около 4 години)

1
2
Идеята е за визуализация на алгоритми свързани с изкуствения интелект, с цел по доброто им разбиране.
Пример може да бъде решаване на лабиринт чрез BFS като потребителя може да види как новите състояния влизат в опашката.