timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Иван Камбуров

Обратно към всички решения

Към профила на Иван Камбуров

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проект: Език за програмиране на изображения и gif и/или видео от тях

Идеята на проекта е да се напише интерпретатор за език за програмиране, с който могат да се генерират и трансформират изображения, както и да се генерират gif-ове и/или видео от тях. 
Да се изваждат и използват кадри от видео и gif-ове. 
Да се трансформират определени кадри във видеа и gif-овете. 
Евентуално да се взима кадър/кадри или цялостно видео и да се трансформира, като се ротира около точка в 3 измерения и връща изображение/изображения или цялостно видео. 
Ще бъдат добавени и други функционалности в езика по време на развитието на проекта. 
Интерфейсът на интерпретатора може и да е уеб. 
За проекта ще използвам: imagemagick, ffmpeg, Pillow, moviepy и/или други подобни.

История (2 версии и 1 коментар)

Иван обнови решението на 30.04.2016 16:51 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проект: Език за програмиране на изображения и gif и/или видео от тях

Идеята на проекта е да се напише интерпретатор за език за програмиране, с който могат да се генерират и трансформират изображения, както и да се генерират gif-ове и/или видео от тях. Да се изваждат и използват кадри от видео и gif-ове. Да се трансформират определени кадри във видеа и gif-овете. Евентуално да се взима кадър/кадри или цялостно видео и да се трансформира, като се ротира около точка в 3 измерения и връща изображение/изображения или цялостно видео. Ще бъдат добавени и други функционалности в езика по време на развитието на проекта. Интерфейсът на интерпретатора може и да е уеб. 
За проекта ще използвам: 
http://www.imagemagick.org/script/api.php
http://zulko.github.io/blog/2013/09/27/read-and-write-video-frames-in-python-using-ffmpeg/
Pillow
moviepy
и/или други подобни.

Иван обнови решението на 30.04.2016 16:54 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проект: Език за програмиране на изображения и gif и/или видео от тях

Идеята на проекта е да се напише интерпретатор за език за програмиране, с който могат да се генерират и трансформират изображения, както и да се генерират gif-ове и/или видео от тях. 
Да се изваждат и използват кадри от видео и gif-ове. 
Да се трансформират определени кадри във видеа и gif-овете. 
Евентуално да се взима кадър/кадри или цялостно видео и да се трансформира, като се ротира около точка в 3 измерения и връща изображение/изображения или цялостно видео. 
Ще бъдат добавени и други функционалности в езика по време на развитието на проекта. 
Интерфейсът на интерпретатора може и да е уеб. 
За проекта ще използвам: imagemagick, ffmpeg, Pillow, moviepy и/или други подобни.