timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Емил Илиев

Обратно към всички решения

Към профила на Емил Илиев

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
                      Bejeweled

Целта на играта е да се разменят съседни скъпоценни камъни, така че да се образува верига от три или повече камъни от един вид. 
В началото ще има матрица(NxN) запълнена със скъпоценни камъни, която ще представялва игралното поле.
Когато се образува такава верига(вертикална или хоризонтална), камъните изчезват и нови камъни 'падат' от върха на таблата и заемат съответното място, докато не се запълни таблата.

Има няколко различни режими на игра:

Classic:
Играчът нарежда камъните, като за вяка наредена верига получава точки в зависимост от дължината на веригата. Играта приключва когато ходовете свършат.

Action:
В този режим играта може да приключи по два назина: когато няма повече възможни ходове или когато времето на играча свърши.
В началото играча започва с 60 секунди, като за всяка верига получава допълнително време(в зависимост от дължината на веригата).

Специални Комбинации: 

При създаване на верига от 4 камъка ще се получава специален камък, от същия вид, който при включване в нова верига ще разрушава всички съседни на него .

Верига от 5 камъка ще създава друг специален камък, от същия вид, който при включване в нова верига ще разрушава съответния ред & колона.

Обмислям дали да не използвам БД за да пазя резултатите на играчите и да показвам най - добрите 10 резултата.

История (1 версия и 2 коментара)

Емил обнови решението на 30.04.2016 10:57 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
                      Bejeweled

Целта на играта е да се разменят съседни скъпоценни камъни, така че да се образува верига от три или повече камъни от един вид. 
В началото ще има матрица(NxN) запълнена със скъпоценни камъни, която ще представялва игралното поле.
Когато се образува такава верига(вертикална или хоризонтална), камъните изчезват и нови камъни 'падат' от върха на таблата и заемат съответното място, докато не се запълни таблата.

Има няколко различни режими на игра:

Classic:
Играчът нарежда камъните, като за вяка наредена верига получава точки в зависимост от дължината на веригата. Играта приключва когато ходовете свършат.

Action:
В този режим играта може да приключи по два назина: когато няма повече възможни ходове или когато времето на играча свърши.
В началото играча започва с 60 секунди, като за всяка верига получава допълнително време(в зависимост от дължината на веригата).

Специални Комбинации: 

При създаване на верига от 4 камъка ще се получава специален камък, от същия вид, който при включване в нова верига ще разрушава всички съседни на него .

Верига от 5 камъка ще създава друг специален камък, от същия вид, който при включване в нова верига ще разрушава съответния ред & колона.

Обмислям дали да не използвам БД за да пазя резултатите на играчите и да показвам най - добрите 10 резултата.