timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Христо Владев

Обратно към всички решения

Към профила на Христо Владев

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# Идея I - Scheme интерпретатор
# ----------------------------------------------------------------------------
# Отварям http://www.schemers.org/Documents/Standards/R5RS/r5rs.pdf и почвам
# наред. Тук трябва да се разберем за поне някакъв минимум, защото не съм
# сигурен дали ще успея да покрия целия стандарт.
#
#
# Идея II - Tetris
# ----------------------------------------------------------------------------
# https://en.wikipedia.org/wiki/Tetris
#
#
# Идея III - Breakout/Arkanoid
# ----------------------------------------------------------------------------
# Breakout (https://en.wikipedia.org/wiki/Breakout_(video_game)), което може
# прерастне в Arkanoid (https://en.wikipedia.org/wiki/Arkanoid), ако остане
# време.

История (2 версии и 2 коментара)

Христо обнови решението на 29.04.2016 16:15 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
# Идея I - Scheme интерпретатор
# ----------------------------------------------------------------------------
# 
# Отварям http://www.schemers.org/Documents/Standards/R5RS/r5rs.pdf и почвам
# наред. Тук трябва да се разберем за поне някакъв минимум, защото не съм
# сигурен дали ще успея да покрия целия стандарт.
#
#
# Идея II - Tetris
# ----------------------------------------------------------------------------
# https://en.wikipedia.org/wiki/Tetris
#
#
# Идея III - Breakout/Arkanoid
# ----------------------------------------------------------------------------
# Breakout (https://en.wikipedia.org/wiki/Breakout_(video_game)), което може
# прерастне в Arkanoid (https://en.wikipedia.org/wiki/Arkanoid), ако остане
# време.

Христо обнови решението на 29.04.2016 16:16 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# Идея I - Scheme интерпретатор
# ----------------------------------------------------------------------------
# Отварям http://www.schemers.org/Documents/Standards/R5RS/r5rs.pdf и почвам
# наред. Тук трябва да се разберем за поне някакъв минимум, защото не съм
# сигурен дали ще успея да покрия целия стандарт.
#
#
# Идея II - Tetris
# ----------------------------------------------------------------------------
# https://en.wikipedia.org/wiki/Tetris
#
#
# Идея III - Breakout/Arkanoid
# ----------------------------------------------------------------------------
# Breakout (https://en.wikipedia.org/wiki/Breakout_(video_game)), което може
# прерастне в Arkanoid (https://en.wikipedia.org/wiki/Arkanoid), ако остане
# време.

Ще се радвам на коментар относно кое ви се струва най-подходящо като сложност. Ако искате да е Scheme интерпретаторът, кажете някакъв минимум, който искате да бъде покрит от спецификацията на R5RS.