timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Алекс Николов

Обратно към всички решения

Към профила на Алекс Николов

Код

1
2
3
4
5
6
Проектът ми ще представлява речник на немски език. Той ще пази три вида думи (за всеки вид ще се пази самата дума, значението ѝ и примерни изречения):
   - Съществителни имена: Ще се пазят допълнително род, форма за множествено число, форма за родителен падеж
   - Прилагателни имена: Ще се пазят допълнително сравнителните форми
   - Глаголи: Ще се пазят падежът, който изискват, предлози, с които най-често се употребяват, дали представката е делима, или не, трите форми на глагола

Речникът ще поддържа операции за добавяне, редактиране и изтриване на думи. При подаване на дума на английски или български език речникът ще извежда всички немски думи, които съдържат подадената дума в значението си. За съхранение на записите ще използвам sqlite3. Интерфейсът ще е графичен, като ще използвам Tkinter.

История (1 версия и 4 коментара)

Алекс обнови решението на 28.04.2016 14:19 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
Проектът ми ще представлява речник на немски език. Той ще пази три вида думи (за всеки вид ще се пази самата дума, значението ѝ и примерни изречения):
   - Съществителни имена: Ще се пазят допълнително род, форма за множествено число, форма за родителен падеж
   - Прилагателни имена: Ще се пазят допълнително сравнителните форми
   - Глаголи: Ще се пазят падежът, който изискват, предлози, с които най-често се употребяват, дали представката е делима, или не, трите форми на глагола

Речникът ще поддържа операции за добавяне, редактиране и изтриване на думи. При подаване на дума на английски или български език речникът ще извежда всички немски думи, които съдържат подадената дума в значението си. За съхранение на записите ще използвам sqlite3. Интерфейсът ще е графичен, като ще използвам Tkinter.