timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Александър Чешмеджиев

Обратно към всички решения

Към профила на Александър Чешмеджиев

Код

1
2
3
4
5
6
Идеята ми за проект е следната: 
Уеб приложение, което представлява система, в която потребителите имат възможността да качват обяви за най-различни неща и евентуално да намерят решение на своя проблем. 
Приложението се очаква да поддържа някакъв вид профили за потребители и връзки между тях (приятелства, subscription-и, комуникации и т.н.).
В него ще има и публични страници, които не изискват логин и някакъв вид йерархия на потребителите (потребител, супер потребител и администратор напр.), която определя привилегиите им. Хората използващи приложението ще могат да търсят обяви по категории, да наддават за обяви, да оценяват потребители, качили обява и да изискват допълнителни права (от администратор). 
Ще включва и динамично известяване за дадени събития чрез WebSocket-и.
Технологично ще се използват: Django и Python за back-end на приложението, мъничко JavaScript на клиента, някаква NoSQL база данни (най-вероятно MongoDB) и доста Html.

История (2 версии и 1 коментар)

Александър обнови решението на 28.04.2016 00:29 (преди около 4 години)

1
2
Идеята ми за проект е следната: 
Уеб приложение, което представлява система, в която потребителите имат възможността да качват обяви за най-различни неща и евентуално да намерят решение на своя проблем. Приложението се очаква да поддържа някакъв вид профили за потребители и връзки между тях (приятелства, subscription-и, комуникации и т.н.). В него ще има и публични страници, които не изискват логин и някакъв вид йерархия на потребителите (потребител, супер потребител и администратор напр.), която определя привилегиите им. Хората използващи приложението ще могат да търсят обяви по категории, да наддават за обяви, да оценяват потребители, качили обява и да изискват допълнителни права (от администратор). Ще включва и динамично известяване за дадени събития чрез WebSocket-и. Технологично ще се използват: Django и Python за back-end на приложението, мъничко JavaScript на клиента, някаква NoSQL база данни (най-вероятно MongoDB) и доста Html.

Александър обнови решението на 30.04.2016 12:21 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
Идеята ми за проект е следната: 
Уеб приложение, което представлява система, в която потребителите имат възможността да качват обяви за най-различни неща и евентуално да намерят решение на своя проблем. 
Приложението се очаква да поддържа някакъв вид профили за потребители и връзки между тях (приятелства, subscription-и, комуникации и т.н.).
В него ще има и публични страници, които не изискват логин и някакъв вид йерархия на потребителите (потребител, супер потребител и администратор напр.), която определя привилегиите им. Хората използващи приложението ще могат да търсят обяви по категории, да наддават за обяви, да оценяват потребители, качили обява и да изискват допълнителни права (от администратор). 
Ще включва и динамично известяване за дадени събития чрез WebSocket-и.
Технологично ще се използват: Django и Python за back-end на приложението, мъничко JavaScript на клиента, някаква NoSQL база данни (най-вероятно MongoDB) и доста Html.

Супер.

Хората използващи приложението ще могат да търсят обяви по категории, да наддават за обяви [..]

Запознат ли си с това как работят аукционите в eBay? Имплементирай твоето наддаване в такъв стил :)