timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Даниел Делчев

Обратно към всички решения

Към профила на Даниел Делчев

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Проектът,който имам на ум е да направя своя имплементация на
класическата игра minesweeper

http://minesweeperonline.com/#

Идеята на играта е, че имаме поле от плочки, като зад някои от
 тях има мини.Проверяват се плочките една по една, като при
 всяко отваряне има 3 варианта:

1) Зад плочката има мина губим играта

2) Зад плочката няма мина, но в околност на нея има.
Тогава мината се отбелязва като отворена и на нейно 
място се появява цифра указваща колко плочки,
 зад които има мина са в околността на току-що
 отворената плочка.Така играчът получава информация
 и се улеснява следващият му избор. 

3) Зад плочката няма мина и в околността и също
 няма плочки, зад които да има мини.В такъв случай
 автоматично се отварят всички плочки около току-що отворената,които са достижими от нея и нямат мина
 зад себе си (на принципа на вълната).

Също така може да се въведат няколко различни сложности
 на играта примерно определени от размера на полето от плочки
 и от съотношението минирани плочки : безопасни плочки

Би могло да се води статистика за highest scores
 ,като резултатите се определят според това колко
 време е било необходимо на играча да приключи успешно играта.

Също така в повечето варианти на играта се дава възможност на
 играча да използва флагове за да маркира плочките,
 зад които е пресметнал, че има мини.

Евентуално може да се добави и функционалност играча да поиска 
помощ от играта.Тоест в ситуация на затруднение, играта да
 разкрие на играча че зад плочка, която е в близост до
 отворените вече от играча, има мина и така да му помогне в
 избирането на следваща полочка, която да отвори.
Също може за тази помощ да се наложи вид санкция (penalty)
 върху времето на играча, тоест добавят се определен брой
 секунди към времето на играча. 

История (2 версии и 5 коментара)

Даниел обнови решението на 26.04.2016 18:17 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Проектът,който имам на ум е да направя своя имплементация на 
класическата игра minesweeper

http://minesweeperonline.com/#

Идеята на играта е, че имаме поле от плочки, като зад някои от тях има мини.Проверяват се плочките една по една, като при всяко отваряне има 3 варианта:

1) Зад плочката има мина губим играта

2) Зад плочката няма мина, но в околност на нея има.Тогава мината се отбелязва като отворена и на нейно място се появява цифра указваща колко плочки, зад които има мина са в околността на току-що отворената плочка.Така играчът получава информация и се улеснява следващият му избор. 

3) Зад плочката няма мина и в околността и също няма плочки, зад които да има мини.В такъв случай автоматично се отварят всички плочки около току-що отворената,които са достижими от нея и нямат мина зад себе си (на принципа на вълната).

Също така може да се въведат няколко различни сложности на играта примерно определени от размера на полето от плочки и от съотношението минирани плочки : безопасни плочки

Би могло да се води статистика за highest scores ,като резултатите се определят според това колко време е било необходимо на играча да приключи успешно играта.

Също така в повечето варианти на играта се дава възможност на играча да използва флагове за да маркира плочките, зад които е пресметнал, че има мини.

Евентуално може да се добави и функционалност играча да поиска помощ от играта.Тоест в ситуация на затруднение, играта да разкрие на играча че зад плочка, която е в близост до отворените вече от играча, има мина и така да му помогне в избирането на следваща полочка, която да отвори.Също може за тази помощ да се наложи вид санкция (penalty) върху времето на играча, тоест добавят се определен брой секунди към времето на играча. 

Даниел обнови решението на 26.04.2016 18:23 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Проектът,който имам на ум е да направя своя имплементация на
класическата игра minesweeper

http://minesweeperonline.com/#

Идеята на играта е, че имаме поле от плочки, като зад някои от
 тях има мини.Проверяват се плочките една по една, като при
 всяко отваряне има 3 варианта:

1) Зад плочката има мина губим играта

2) Зад плочката няма мина, но в околност на нея има.
Тогава мината се отбелязва като отворена и на нейно 
място се появява цифра указваща колко плочки,
 зад които има мина са в околността на току-що
 отворената плочка.Така играчът получава информация
 и се улеснява следващият му избор. 

3) Зад плочката няма мина и в околността и също
 няма плочки, зад които да има мини.В такъв случай
 автоматично се отварят всички плочки около току-що отворената,които са достижими от нея и нямат мина
 зад себе си (на принципа на вълната).

Също така може да се въведат няколко различни сложности
 на играта примерно определени от размера на полето от плочки
 и от съотношението минирани плочки : безопасни плочки

Би могло да се води статистика за highest scores
 ,като резултатите се определят според това колко
 време е било необходимо на играча да приключи успешно играта.

Също така в повечето варианти на играта се дава възможност на
 играча да използва флагове за да маркира плочките,
 зад които е пресметнал, че има мини.

Евентуално може да се добави и функционалност играча да поиска 
помощ от играта.Тоест в ситуация на затруднение, играта да
 разкрие на играча че зад плочка, която е в близост до
 отворените вече от играча, има мина и така да му помогне в
 избирането на следваща полочка, която да отвори.
Също може за тази помощ да се наложи вид санкция (penalty)
 върху времето на играча, тоест добавят се определен брой
 секунди към времето на играча. 

Друга идея, която ми идва на ум е за 2D shooting game, в която от място биеш/обстрелваш със мерник разни чудовища, които се показват на фона от разни дупки/прозорци. Има определено време за завършване на нивото,а за всеки убит враг се печелят точки,при събиране на определен брой точки би могло да има възможност за смяна на оръжието,а най-добрите резултати ще се пазят в база данни. Ще има няколко различни нива в различни обстановки.

Новата ми идея за проект е следната:

Home automation:

Ще използвам raspberry pi и python за да имплементирам следната идея:

Задействане на осветление,музика etc(електрически уред) чрез raspberry pi и електрическо реле,

като работата ще е координирана от python script-ове.Raspberry-то ще предоставя web интерфейс за

контрол на релето и конфигурация на home automation-а.

Web интерфейсът ще е имплементиран на django.

Проектът освен познания по Python ще изисква и познания по електрически вериги и мрежи.