timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Изберете си проект от Деница Петрова

Обратно към всички решения

Към профила на Деница Петрова

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#Bookoholic

# Проектът ми ще представлява Desktop приложение за bookoholi-ци.
# Потребителят ще може да въведе книгите, които притежава. За всяка 
# книга ще може да се въвежда заглавие, автор, година на издаване, 
# жанр,рейтинг и статус и да се прикачва изображение. Рейтингът ще e 
# максимум 5 звезди, а за статус ще има три опции completed / in 
# progress / fresh. Книги ще могат да бъдат търсени по заглавие, 
# автор, година, жанр или статус в базата. Приложението ще може да 
# извежда статистика (например графики) по жанрове и автори. 
# Потребителят ще може и да въвежда Whishlist /книги, които желае да 
# си купи и прочете в бъдеще/. Този Whishlist ще може да бъде споделян # в социалните мрежи, изпращан по мейл и/или разпечатван.

История (2 версии и 2 коментара)

Деница обнови решението на 23.04.2016 22:11 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
"""
Bookoholic

Проектът ми ще представлява Desktop приложение за bookoholi-ци. Потребителят ще може да въведе книгите, които притежава. За всяка книга ще може да се въвежда заглавие, автор, година на издаване, жанр, рейтинг и статус и да се прикачва изображение. Рейтингът ще e максимум 5 звезди, а за статус ще има три опции completed / in progress / fresh. Книги ще могат да бъдат търсени по заглавие, автор, година, жанр или статус в базата. Приложението ще може да извежда статистика (например графики) по жанрове и автори. Потребителят ще може и да въвежда Whishlist /книги, които желае да си купи и прочете в бъдеще/. Този Whishlist ще може да бъде споделян в социалните мрежи, изпращан по мейл и/или разпечатван.
"""

Деница обнови решението на 23.04.2016 22:15 (преди около 4 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#Bookoholic

# Проектът ми ще представлява Desktop приложение за bookoholi-ци.
# Потребителят ще може да въведе книгите, които притежава. За всяка 
# книга ще може да се въвежда заглавие, автор, година на издаване, 
# жанр,рейтинг и статус и да се прикачва изображение. Рейтингът ще e 
# максимум 5 звезди, а за статус ще има три опции completed / in 
# progress / fresh. Книги ще могат да бъдат търсени по заглавие, 
# автор, година, жанр или статус в базата. Приложението ще може да 
# извежда статистика (например графики) по жанрове и автори. 
# Потребителят ще може и да въвежда Whishlist /книги, които желае да 
# си купи и прочете в бъдеще/. Този Whishlist ще може да бъде споделян # в социалните мрежи, изпращан по мейл и/или разпечатван.

Нека да го усложним малко, като добавим интеграция goodreads (виж: https://www.goodreads.com/api ):

  • Търсене на нови заглавия по автор, заглавие, isbn, ...
  • Import на информация за дадена книга (автор, ISBN, издание, снимка на корица и т.н.)
  • Export на информация за прочетена книга (рейтинг и ревю)

Това ще наложи и логване с goodreads профил, разбира се. Обърни внимание, че тази интеграция с goodreads я разглеждаме като възможна, а не задължителна. Тоест приложението пак ще има нужда от локална база данни и търсене в нея и потребителят, трябва да може да го използва, без да има интернет или свързан профил в goodreads.