timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Социална мрежа от Яница Велевска

Обратно към всички решения

Към профила на Яница Велевска

Резултати

 • 1 точка от тестове
 • 0 бонус точки
 • 1 точка общо
 • 1 успешни тест(а)
 • 7 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
import uuid
import datetime


class SocialGraph:
  def check(self, user_uuid):
    bo = False
    for a in self.graph:
      if a[0].uuid == user_uuid:
        b = True
    return bo

  def __init__(self):
    self.graph = []

  def add_user(self, user):
    if self.check(user.uuid):
      raise UserAlreadyExistsError
    self.graph.append([user])

  def get_user(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for a in self.graph:
      if a[0].uuid == user_uuid:
        return a[0]

  def delete_user(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      for b in i:
        if b.uuid == user_uuid:
          i.remove(b)
    if i[0].uuid == user_uuid:
      self.graph.remove(i)

  def follow(self, follower, followee):
    if not(self.check(follower.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if not(self.check(followee.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      if i[0].uuid == follower.uuid:
        if not(followee in i):
          i.append(followee)

  def unfollow(self, follower, followee):
    if not(self.check(follower.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if not(self.check(followee.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      if i[0].uuid == follower.uuid:
        if followee in i:
          i.remove(followee)

  def is_following(self, follower, followee):
    if not(self.check(follower.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if not(self.check(followee.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      if i[0].uuid == follower.uuid:
        return followee in i

  def followers(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    foll = {}
    for i in self.graph:
      if user_uuid in i:
        foll.add(i[0].uuid)
    foll.remove(user_uuid)
    return foll

  def following(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    foll = {}
    for i in self.graph:
      if user_uuid == i[0].uuid:
        for b in i:
          foll.add(b.uuid)
    foll.remove(user_uuid)
    return foll

  def friends(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    a = self.following(user_uuid)
    b = self.followers(user_uuid)
    for i in a:
      if not(i in b):
        a.remove(i)
    return a

  def nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if n == 1:
      return self.following(user_uuid)
    foll = {}
    for i in self.following(user_uuid):
      foll.update(nth_layer_following(i, n-1))
    return foll

  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    feed = []
    for i in self.following(user_uuid):
      feed.extend(i.posts[offset:limit])


class Post:
  def __init__(self, aut, cont):
    self.author = aut
    self.published_at = datatime.datetime.now()
    self.content = cont


class User:
  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.uuid = uuid.uuid4()
    self.posts = []

  def add_post(self, post_content):
    a = Post(self.uuid, post_content)
    self.posts.append(a)
    if len(self.posts) > 50:
      self.posts.pop(0)

  def get_post(self):
    for i in self.posts:
      yield i


class UserDoesNotExistError(Exception):
  pass


class UserAlreadyExistsError(Exception):
  pass

Лог от изпълнението

FEEEEEE.
======================================================================
ERROR: test_distnaces (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'UUID' object has no attribute 'uuid'

======================================================================
ERROR: test_feed (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'UUID' object has no attribute 'uuid'

======================================================================
ERROR: test_following (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'UUID' object has no attribute 'uuid'

======================================================================
ERROR: test_friends (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'UUID' object has no attribute 'uuid'

======================================================================
ERROR: test_layer_followings (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'UUID' object has no attribute 'uuid'

======================================================================
ERROR: test_add_post (test.TestUser)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'datatime' is not defined

======================================================================
FAIL: test_add_get_and_delete_user (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: UserAlreadyExistsError not raised

----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.060s

FAILED (failures=1, errors=6)

История (1 версия и 0 коментара)

Яница обнови решението на 18.04.2016 13:39 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
import uuid
import datetime


class SocialGraph:
  def check(self, user_uuid):
    bo = False
    for a in self.graph:
      if a[0].uuid == user_uuid:
        b = True
    return bo

  def __init__(self):
    self.graph = []

  def add_user(self, user):
    if self.check(user.uuid):
      raise UserAlreadyExistsError
    self.graph.append([user])

  def get_user(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for a in self.graph:
      if a[0].uuid == user_uuid:
        return a[0]

  def delete_user(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      for b in i:
        if b.uuid == user_uuid:
          i.remove(b)
    if i[0].uuid == user_uuid:
      self.graph.remove(i)

  def follow(self, follower, followee):
    if not(self.check(follower.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if not(self.check(followee.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      if i[0].uuid == follower.uuid:
        if not(followee in i):
          i.append(followee)

  def unfollow(self, follower, followee):
    if not(self.check(follower.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if not(self.check(followee.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      if i[0].uuid == follower.uuid:
        if followee in i:
          i.remove(followee)

  def is_following(self, follower, followee):
    if not(self.check(follower.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if not(self.check(followee.uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    for i in self.graph:
      if i[0].uuid == follower.uuid:
        return followee in i

  def followers(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    foll = {}
    for i in self.graph:
      if user_uuid in i:
        foll.add(i[0].uuid)
    foll.remove(user_uuid)
    return foll

  def following(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    foll = {}
    for i in self.graph:
      if user_uuid == i[0].uuid:
        for b in i:
          foll.add(b.uuid)
    foll.remove(user_uuid)
    return foll

  def friends(self, user_uuid):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    a = self.following(user_uuid)
    b = self.followers(user_uuid)
    for i in a:
      if not(i in b):
        a.remove(i)
    return a

  def nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    if n == 1:
      return self.following(user_uuid)
    foll = {}
    for i in self.following(user_uuid):
      foll.update(nth_layer_following(i, n-1))
    return foll

  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    if not(self.check(user_uuid)):
      raise UserDoesNotExistError
    feed = []
    for i in self.following(user_uuid):
      feed.extend(i.posts[offset:limit])


class Post:
  def __init__(self, aut, cont):
    self.author = aut
    self.published_at = datatime.datetime.now()
    self.content = cont


class User:
  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.uuid = uuid.uuid4()
    self.posts = []

  def add_post(self, post_content):
    a = Post(self.uuid, post_content)
    self.posts.append(a)
    if len(self.posts) > 50:
      self.posts.pop(0)

  def get_post(self):
    for i in self.posts:
      yield i


class UserDoesNotExistError(Exception):
  pass


class UserAlreadyExistsError(Exception):
  pass