timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Стилиян Стоянов

Обратно към всички решения

Към профила на Стилиян Стоянов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
def rotate_right(image):                                                                                                           
  new_image = []
  [new_image.append(row[::-1]) for row in zip(*image)]
  return new_image


def negate(pixel):
  return(tuple(255 - value for value in pixel))


def rotate_left(image):
  new_image = []
  [new_image.append(row) for row in zip(*image)]
  return(new_image[::-1])


def invert(image):
  return [[negate(pixel) for pixel in row] for row in image]


def lighten(image, coeff):
  return [[lighter_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def lighter_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color + coeff * (255 - color)) for color in pixel)


def darken(image, coeff):
  return[[darken_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def darken_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color - coeff * color) for color in pixel)


def create_histogram(image):
  histogram = {}
  histogram['red'] = {}
  histogram['green'] = {}
  histogram['blue'] = {}
  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel[0], pixel[1], pixel[2]
      if r in histogram['red']:
        histogram['red'][r] = histogram['red'][r] + 1 
      else:
        histogram['red'][r] = 1 
      if g in histogram['green']:
        histogram['green'][g] = histogram['green'][g] + 1 
      else:
        histogram['green'][g] = 1 
      if b in histogram['blue']:
        histogram['blue'][b] = histogram['blue'][b] + 1 
      else:
        histogram['blue'][b] = 1 
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.084s

OK

История (3 версии и 1 коментар)

Стилиян обнови решението на 14.03.2016 16:52 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
from collections import defaultdict                                                                                                     
                                                                                                                       
                                                                                                                       
def rotate_right(image):                                                                                                           
  new_image = []                                                                                                              
  [new_image.append(row[::-1]) for row in zip(*image)]                                                                                           
  return new_image                                                                                                             
                                                                                                                       
                                                                                                                       
def negate(pixel):                                                                                                              
  return(tuple(255 - value for value in pixel))                                                                                              
                                                                                                                       
                                                                                                                       
def rotate_left(image):
  new_image = []
  [new_image.append(row) for row in zip(*image)]
  return(new_image[::-1])


def invert(image):
  return [[negate(pixel) for pixel in row] for row in image]


def lighten(image, coeff):
  return [[lighter_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def lighter_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color + coeff * (255 - color)) for color in pixel)


def darken(image, coeff):
  return[[darken_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def darken_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color - coeff * color) for color in pixel)


def create_default_histogram(image):
  histogram = {}
  return histogram


def create_histogram(image):
  histogram = {}
  histogram['red'] = {}
  histogram['green'] = {}
  histogram['blue'] = {}
  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel[0], pixel[1], pixel[2]
      if r in histogram['red']:
        histogram['red'][r] = histogram['red'][r] + 1
      else:
        histogram['red'][r] = 1

      if g in histogram['green']:
        histogram['green'][g] = histogram['green'][g] + 1
      else:
        histogram['green'][g] = 1
      if b in histogram['blue']:
        histogram['blue'][b] = histogram['blue'][b] + 1
      else:
        histogram['blue'][b] = 1
  return histogram

Стилиян обнови решението на 14.03.2016 16:54 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
from collections import defaultdict


def rotate_right(image):
  new_image = []
  [new_image.append(row[::-1]) for row in zip(*image)]
  return new_image


def negate(pixel):
  return(tuple(255 - value for value in pixel))


def rotate_left(image):
  new_image = []
  [new_image.append(row) for row in zip(*image)]
  return(new_image[::-1])


def invert(image):
  return [[negate(pixel) for pixel in row] for row in image]


def lighten(image, coeff):
  return [[lighter_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def lighter_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color + coeff * (255 - color)) for color in pixel)


def darken(image, coeff):
  return[[darken_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def darken_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color - coeff * color) for color in pixel)


def create_default_histogram(image):
  histogram = {}
  return histogram


def create_histogram(image):
  histogram = {}
  histogram['red'] = {}
  histogram['green'] = {}
  histogram['blue'] = {}
  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel[0], pixel[1], pixel[2]
      if r in histogram['red']:
        histogram['red'][r] = histogram['red'][r] + 1
      else:
        histogram['red'][r] = 1

      if g in histogram['green']:
        histogram['green'][g] = histogram['green'][g] + 1
      else:
        histogram['green'][g] = 1
      if b in histogram['blue']:
        histogram['blue'][b] = histogram['blue'][b] + 1
      else:
        histogram['blue'][b] = 1
  return histogram

Стилиян обнови решението на 14.03.2016 16:58 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
def rotate_right(image):                                                                                                           
  new_image = []
  [new_image.append(row[::-1]) for row in zip(*image)]
  return new_image


def negate(pixel):
  return(tuple(255 - value for value in pixel))


def rotate_left(image):
  new_image = []
  [new_image.append(row) for row in zip(*image)]
  return(new_image[::-1])


def invert(image):
  return [[negate(pixel) for pixel in row] for row in image]


def lighten(image, coeff):
  return [[lighter_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def lighter_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color + coeff * (255 - color)) for color in pixel)


def darken(image, coeff):
  return[[darken_pixel(pixel, coeff) for pixel in row] for row in image]


def darken_pixel(pixel, coeff):
  return tuple(int(color - coeff * color) for color in pixel)


def create_histogram(image):
  histogram = {}
  histogram['red'] = {}
  histogram['green'] = {}
  histogram['blue'] = {}
  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel[0], pixel[1], pixel[2]
      if r in histogram['red']:
        histogram['red'][r] = histogram['red'][r] + 1 
      else:
        histogram['red'][r] = 1 
      if g in histogram['green']:
        histogram['green'][g] = histogram['green'][g] + 1 
      else:
        histogram['green'][g] = 1 
      if b in histogram['blue']:
        histogram['blue'][b] = histogram['blue'][b] + 1 
      else:
        histogram['blue'][b] = 1 
  return histogram

Изтрих импорт-а за последното качено решение, но при копирането по някакъв начин са се получили trailing whitespace: solution.py:1:25: W291 trailing whitespace solution.py:46:62: W291 trailing whitespace solution.py:48:40: W291 trailing whitespace solution.py:50:66: W291 trailing whitespace solution.py:52:42: W291 trailing whitespace solution.py:54:64: W291 trailing whitespace solution.py:56:41: W291 trailing whitespace

Предпоследното качено няма този проблем...