timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Ирина Христова

Обратно към всички решения

Към профила на Ирина Христова

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
def rotate_left(image):
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  rotated = []

  for col in range(columns)[::-1]:
    temp = []
    for row in range(rows):
      temp.append(image[row][col])
    rotated.append(temp)

  return rotated


def rotate_right(image):
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  rotated = []

  for col in range(columns):
    temp = []
    for row in range(rows)[::-1]:
      temp.append(image[row][col])
    rotated.append(temp)

  return rotated


def invert(image):
  rows = len(image)
  inv = []

  for row in range(rows):
    temp_row = []
    for pixel in image[row]:
      temp_rgb = ()
      for rgb in pixel:
        temp_rgb = temp_rgb + (255 - rgb,)
      temp_row.append(temp_rgb)
    inv.append(temp_row)

  return inv


def lighten(image, n):
  rows = len(image)
  light = []

  for row in range(rows):
    temp_row = []
    for pixel in image[row]:
      temp_rgb = ()
      for rgb in pixel:
        temp_rgb = temp_rgb + (rgb + int(n * (255 - rgb)),)
      temp_row.append(temp_rgb)
    light.append(temp_row)

  return light


def darken(image, n):
  rows = len(image)
  dark = []

  for row in range(rows):
    temp_row = []
    for pixel in image[row]:
      temp_rgb = ()
      for rgb in pixel:
        temp_rgb = temp_rgb + (rgb - int(n * rgb),)
      temp_row.append(temp_rgb)
    dark.append(temp_row)

  return dark


def create_histogram(image):
  hist = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  colors = {0: 'red', 1: 'green', 2: 'blue'}

  for row in range(len(image)):
    for pixel in image[row]:
      for i in range(3):
        if pixel[i] in hist[colors[i]]:
          hist[colors[i]][pixel[i]] += 1
        else:
          hist[colors[i]][pixel[i]] = 1

  return hist

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.101s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Ирина обнови решението на 14.03.2016 11:44 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
def rotate_left(image):
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  rotated = []

  for col in range(columns)[::-1]:
    temp = []
    for row in range(rows):
      temp.append(image[row][col])
    rotated.append(temp)

  return rotated


def rotate_right(image):
  rows = len(image)
  columns = len(image[0])
  rotated = []

  for col in range(columns):
    temp = []
    for row in range(rows)[::-1]:
      temp.append(image[row][col])
    rotated.append(temp)

  return rotated


def invert(image):
  rows = len(image)
  inv = []

  for row in range(rows):
    temp_row = []
    for pixel in image[row]:
      temp_rgb = ()
      for rgb in pixel:
        temp_rgb = temp_rgb + (255 - rgb,)
      temp_row.append(temp_rgb)
    inv.append(temp_row)

  return inv


def lighten(image, n):
  rows = len(image)
  light = []

  for row in range(rows):
    temp_row = []
    for pixel in image[row]:
      temp_rgb = ()
      for rgb in pixel:
        temp_rgb = temp_rgb + (rgb + int(n * (255 - rgb)),)
      temp_row.append(temp_rgb)
    light.append(temp_row)

  return light


def darken(image, n):
  rows = len(image)
  dark = []

  for row in range(rows):
    temp_row = []
    for pixel in image[row]:
      temp_rgb = ()
      for rgb in pixel:
        temp_rgb = temp_rgb + (rgb - int(n * rgb),)
      temp_row.append(temp_rgb)
    dark.append(temp_row)

  return dark


def create_histogram(image):
  hist = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}
  colors = {0: 'red', 1: 'green', 2: 'blue'}

  for row in range(len(image)):
    for pixel in image[row]:
      for i in range(3):
        if pixel[i] in hist[colors[i]]:
          hist[colors[i]][pixel[i]] += 1
        else:
          hist[colors[i]][pixel[i]] = 1

  return hist