timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Деян Боиклиев

Обратно към всички решения

Към профила на Деян Боиклиев

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
from collections import defaultdict


def rotate_left(picture):
  rotated_picture = list(zip(*picture))[::-1]
  return rotated_picture


def rotate_right(picture):
  rotated_picture = list(zip(*picture[::-1]))
  return rotated_picture


def invert(picture):
  def invert_pixel(pixel):
    return 255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2]

  inverted_picture = [[invert_pixel(pixel) for pixel in row]
            for row in picture]
  return inverted_picture


def lighten(picture, level):
  def lighten_color(color):
    return int(color + level * (255 - color))

  def lighten_pixel(pixel):
    return (lighten_color(pixel[0]),
        lighten_color(pixel[1]),
        lighten_color(pixel[2]))

  lightened_picture = [[lighten_pixel(pixel)
             for pixel in row]
             for row in picture]
  return lightened_picture


def darken(picture, level):
  def darken_color(color):
    return int(color - color * level)

  def darken_pixel(pixel):
    return (darken_color(pixel[0]),
        darken_color(pixel[1]),
        darken_color(pixel[2]))

  darkened_picture = [[darken_pixel(pixel)
            for pixel in row]
            for row in picture]
  return darkened_picture


def create_histogram(picture):
  histogram = {}
  red_levels = defaultdict(lambda: 0)
  green_levels = defaultdict(lambda: 0)
  blue_levels = defaultdict(lambda: 0)
  histogram['red'] = red_levels
  histogram['green'] = green_levels
  histogram['blue'] = blue_levels
  for row in picture:
    for pixel in row:
      red_levels[pixel[0]] += 1
      green_levels[pixel[1]] += 1
      blue_levels[pixel[2]] += 1
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.110s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Деян обнови решението на 13.03.2016 22:26 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
from collections import defaultdict


def rotate_left(picture):
  rotated_picture = list(zip(*picture))[::-1]
  return rotated_picture


def rotate_right(picture):
  rotated_picture = list(zip(*picture[::-1]))
  return rotated_picture


def invert(picture):
  def invert_pixel(pixel):
    return 255 - pixel[0], 255 - pixel[1], 255 - pixel[2]

  inverted_picture = [[invert_pixel(pixel) for pixel in row]
            for row in picture]
  return inverted_picture


def lighten(picture, level):
  def lighten_color(color):
    return int(color + level * (255 - color))

  def lighten_pixel(pixel):
    return (lighten_color(pixel[0]),
        lighten_color(pixel[1]),
        lighten_color(pixel[2]))

  lightened_picture = [[lighten_pixel(pixel)
             for pixel in row]
             for row in picture]
  return lightened_picture


def darken(picture, level):
  def darken_color(color):
    return int(color - color * level)

  def darken_pixel(pixel):
    return (darken_color(pixel[0]),
        darken_color(pixel[1]),
        darken_color(pixel[2]))

  darkened_picture = [[darken_pixel(pixel)
            for pixel in row]
            for row in picture]
  return darkened_picture


def create_histogram(picture):
  histogram = {}
  red_levels = defaultdict(lambda: 0)
  green_levels = defaultdict(lambda: 0)
  blue_levels = defaultdict(lambda: 0)
  histogram['red'] = red_levels
  histogram['green'] = green_levels
  histogram['blue'] = blue_levels
  for row in picture:
    for pixel in row:
      red_levels[pixel[0]] += 1
      green_levels[pixel[1]] += 1
      blue_levels[pixel[2]] += 1
  return histogram