timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Петър Иванов

Обратно към всички решения

Към профила на Петър Иванов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
from collections import defaultdict


COLORS = ['red', 'green', 'blue']


def get_number_rows_cols(image):
  return len(image), len(image[0])


def create_new_image_matrix(rows, cols):
  new_image = [
    [() for x in range(cols)] for y in range(rows)
  ]
  return new_image


def invert_pixel(pixel):
  return [255 - x for x in pixel]


def light_pixel(pixel, number):
  return [int(x + (255 - x) * number) for x in pixel]


def dark_pixel(pixel, number):
  return [int(x - (x - 0) * number) for x in pixel]


def generate_histogram_numbers(pixel, histogram):
  for i in range(len(COLORS)):
    histogram[COLORS[i]][pixel[i]] += 1
  return histogram


def rotate_left(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[j][- (i - cols + 1)]
  return rotated_image


def rotate_right(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[- (j - rows + 1)][i]
  return rotated_image


def invert(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  inverted_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      inverted_image[i][j] = tuple(invert_pixel(image[i][j]))
  return inverted_image


def lighten(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  lighten_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      lighten_image[i][j] = tuple(light_pixel(image[i][j], number))
  return lighten_image


def darken(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  darken_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      darken_image[i][j] = tuple(dark_pixel(image[i][j], number))
  return darken_image


def create_histogram(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  histogram = {
    key: defaultdict(int) for key in COLORS
  }
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      pixel = image[i][j]
      generate_histogram_numbers(pixel, histogram)
  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.092s

OK

История (3 версии и 0 коментара)

Петър обнови решението на 13.03.2016 18:04 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
COLORS = ['red', 'green', 'blue']


def get_number_rows_cols(image):
  return len(image), len(image[0])


def create_new_image_matrix(rows, cols):
  new_image = [
    [() for x in range(cols)] for y in range(rows)
  ]
  return new_image


def invert_pixel(pixel):
  return [255 - x for x in pixel]


def light_pixel(pixel, number):
  return [int(x + (255 - x) * number) for x in pixel]


def dark_pixel(pixel, number):
  return [int(x - (x - 0) * number) for x in pixel]


def get_histogram_with_new_number(color, number, histogram):
  if number not in histogram[color]:
    histogram[color][number] = 1
  else:
    histogram[color][number] += 1
  return histogram


def generate_histogram_numbers(pixel, histogram):
  for i in range(len(COLORS)):
    get_histogram_with_new_number(COLORS[i], pixel[i], histogram)
  return histogram


def rotate_left(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[j][- (i - cols + 1)]
  return rotated_image


def rotate_right(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[- (j - rows + 1)][i]
  return rotated_image


def invert(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  inverted_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      inverted_image[i][j] = tuple(invert_pixel(image[i][j]))
  return inverted_image


def lighten(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  lighten_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      lighten_image[i][j] = tuple(light_pixel(image[i][j], number))
  return lighten_image


def darken(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  darken_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      darken_image[i][j] = tuple(dark_pixel(image[i][j], number))
  return darken_image


def create_histogram(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  histogram = {
    'red': {},
    'green': {},
    'blue': {},
  }
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      pixel = image[i][j]
      generate_histogram_numbers(pixel, histogram)
  return histogram

Петър обнови решението на 13.03.2016 18:06 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
COLORS = ['red', 'green', 'blue']


def get_number_rows_cols(image):
  return len(image), len(image[0])


def create_new_image_matrix(rows, cols):
  new_image = [
    [() for x in range(cols)] for y in range(rows)
  ]
  return new_image


def invert_pixel(pixel):
  return [255 - x for x in pixel]


def light_pixel(pixel, number):
  return [int(x + (255 - x) * number) for x in pixel]


def dark_pixel(pixel, number):
  return [int(x - (x - 0) * number) for x in pixel]


def get_histogram_with_new_number(color, number, histogram):
  if number not in histogram[color]:
    histogram[color][number] = 1
  else:
    histogram[color][number] += 1
  return histogram


def generate_histogram_numbers(pixel, histogram):
  for i in range(len(COLORS)):
    get_histogram_with_new_number(COLORS[i], pixel[i], histogram)
  return histogram


def rotate_left(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[j][- (i - cols + 1)]
  return rotated_image


def rotate_right(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[- (j - rows + 1)][i]
  return rotated_image


def invert(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  inverted_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      inverted_image[i][j] = tuple(invert_pixel(image[i][j]))
  return inverted_image


def lighten(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  lighten_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      lighten_image[i][j] = tuple(light_pixel(image[i][j], number))
  return lighten_image


def darken(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  darken_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      darken_image[i][j] = tuple(dark_pixel(image[i][j], number))
  return darken_image


def create_histogram(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  histogram = {
    key: {} for key in COLORS
  }
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      pixel = image[i][j]
      generate_histogram_numbers(pixel, histogram)
  return histogram

Петър обнови решението на 13.03.2016 18:27 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
from collections import defaultdict


COLORS = ['red', 'green', 'blue']


def get_number_rows_cols(image):
  return len(image), len(image[0])


def create_new_image_matrix(rows, cols):
  new_image = [
    [() for x in range(cols)] for y in range(rows)
  ]
  return new_image


def invert_pixel(pixel):
  return [255 - x for x in pixel]


def light_pixel(pixel, number):
  return [int(x + (255 - x) * number) for x in pixel]


def dark_pixel(pixel, number):
  return [int(x - (x - 0) * number) for x in pixel]


def generate_histogram_numbers(pixel, histogram):
  for i in range(len(COLORS)):
    histogram[COLORS[i]][pixel[i]] += 1
  return histogram


def rotate_left(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[j][- (i - cols + 1)]
  return rotated_image


def rotate_right(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  rotated_image = create_new_image_matrix(cols, rows)
  for i in range(cols):
    for j in range(rows):
      rotated_image[i][j] = image[- (j - rows + 1)][i]
  return rotated_image


def invert(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  inverted_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      inverted_image[i][j] = tuple(invert_pixel(image[i][j]))
  return inverted_image


def lighten(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  lighten_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      lighten_image[i][j] = tuple(light_pixel(image[i][j], number))
  return lighten_image


def darken(image, number):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  darken_image = create_new_image_matrix(rows, cols)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      darken_image[i][j] = tuple(dark_pixel(image[i][j], number))
  return darken_image


def create_histogram(image):
  rows, cols = get_number_rows_cols(image)
  histogram = {
    key: defaultdict(int) for key in COLORS
  }
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      pixel = image[i][j]
      generate_histogram_numbers(pixel, histogram)
  return histogram