timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Марианна Владимирова

Обратно към всички решения

Към профила на Марианна Владимирова

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
def rotate_left(image):
  row_length = len(image[0])
  new_matrix = [[row[index] for row in image] for index in range(row_length)]
  rotated_left = new_matrix[::-1]
  return rotated_left


def rotate_right(image):
  length = len(image[0])
  new_matrix = [[row[index] for row in image][::-1]
         for index in range(length)]
  return new_matrix


def invert(image):
  row_length = len(image[0])
  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      red = 255 - red
      green = 255 - green
      blue = 255 - blue
      row[index] = red, green, blue
  return image


def lighten(image, light_coefficient):
  row_length = len(image[0])
  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      red = calculate_lighter_colour(red, light_coefficient)
      green = calculate_lighter_colour(green, light_coefficient)
      blue = calculate_lighter_colour(blue, light_coefficient)
      row[index] = red, green, blue
  return image


def darken(image, dark_coefficient):
  row_length = len(image)
  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      red = calculate_darker_colour(red, dark_coefficient)
      green = calculate_darker_colour(green, dark_coefficient)
      blue = calculate_darker_colour(blue, dark_coefficient)
      row[index] = red, green, blue
  return image


def calculate_lighter_colour(colour, coefficient):
  lighter_colour = int((colour + coefficient * (255 - colour)))
  return lighter_colour


def calculate_darker_colour(colour, coefficient):
  darker_colour = int((colour - coefficient * (colour - 0)))
  return darker_colour


def create_histogram(image):
  row_length = len(image)
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}

  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      if red in histogram['red']:
        histogram['red'][red] += 1
      else:
        histogram['red'][red] = 1
      if green in histogram['green']:
        histogram['green'][green] += 1
      else:
        histogram['green'][green] = 1
      if blue in histogram['blue']:
        histogram['blue'][blue] += 1
      else:
        histogram['blue'][blue] = 1

  return histogram

Лог от изпълнението

.F.F........
======================================================================
FAIL: test_create_histogram_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: {'blue': {0: 4, 1: 1, 4: 1, 255: 3}, 'green': {0: 3, 4[61 chars]: 2}} != {'blue': {0: 5, 1: 2, 4: 1, 255: 4}, 'green': {0: 4, 5[81 chars]: 3}}
- {'blue': {0: 4, 1: 1, 4: 1, 255: 3},
?       ^    ------   ^

+ {'blue': {0: 5, 1: 2, 4: 1, 255: 4},
?       ^   ++++++    ^

- 'green': {0: 3, 12: 1, 42: 1, 54: 1, 255: 3},
?        ^              ^

+ 'green': {0: 4, 12: 1, 42: 1, 54: 1, 60: 1, 255: 4},
?        ^           +++++++   ^

- 'red': {0: 5, 72: 1, 100: 1, 255: 2}}
?                  ^

+ 'red': {0: 5, 1: 1, 72: 1, 90: 1, 100: 1, 255: 3}}
?        ++++++    +++++++       ^


======================================================================
FAIL: test_darken_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 45 not less than or equal to 1

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.091s

FAILED (failures=2)

История (1 версия и 1 коментар)

Марианна обнови решението на 12.03.2016 18:50 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
def rotate_left(image):
  row_length = len(image[0])
  new_matrix = [[row[index] for row in image] for index in range(row_length)]
  rotated_left = new_matrix[::-1]
  return rotated_left


def rotate_right(image):
  length = len(image[0])
  new_matrix = [[row[index] for row in image][::-1]
         for index in range(length)]
  return new_matrix


def invert(image):
  row_length = len(image[0])
  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      red = 255 - red
      green = 255 - green
      blue = 255 - blue
      row[index] = red, green, blue
  return image


def lighten(image, light_coefficient):
  row_length = len(image[0])
  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      red = calculate_lighter_colour(red, light_coefficient)
      green = calculate_lighter_colour(green, light_coefficient)
      blue = calculate_lighter_colour(blue, light_coefficient)
      row[index] = red, green, blue
  return image


def darken(image, dark_coefficient):
  row_length = len(image)
  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      red = calculate_darker_colour(red, dark_coefficient)
      green = calculate_darker_colour(green, dark_coefficient)
      blue = calculate_darker_colour(blue, dark_coefficient)
      row[index] = red, green, blue
  return image


def calculate_lighter_colour(colour, coefficient):
  lighter_colour = int((colour + coefficient * (255 - colour)))
  return lighter_colour


def calculate_darker_colour(colour, coefficient):
  darker_colour = int((colour - coefficient * (colour - 0)))
  return darker_colour


def create_histogram(image):
  row_length = len(image)
  histogram = {'red': {}, 'green': {}, 'blue': {}}

  for row in image:
    for index in range(row_length):
      red, green, blue = row[index]
      if red in histogram['red']:
        histogram['red'][red] += 1
      else:
        histogram['red'][red] = 1
      if green in histogram['green']:
        histogram['green'][green] += 1
      else:
        histogram['green'][green] = 1
      if blue in histogram['blue']:
        histogram['blue'][blue] += 1
      else:
        histogram['blue'][blue] = 1

  return histogram