timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Бисер Кръстев

Обратно към всички решения

Към профила на Бисер Кръстев

Резултати

 • 8 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 8 точки общо
 • 9 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
from collections import defaultdict

def dup(image):
  rows = len(image)
  cols = len(image[0])
  #couldn't import copy for some reason ?!
  copy = [ [ image[x][y] for y in range(cols) ] for x in range(rows) ]
  return rows, cols, copy

def process_pixel(p, f, args):
  return int(f(p[0], args)), int(f(p[1], args)), int(f(p[2], args))

def process_image(image, f, *args):
  rows, cols, copy = dup(image)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      copy[i][j] = process_pixel(image[i][j], f, args)
  return copy

###########################################################

def rotate_left(image):
  rows, cols, copy = dup(image)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      copy[j][i] = image[i][j]
  return copy

def rotate_right(image):
  rows, cols, copy = dup(image)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      copy[j][cols - i - 1] = image[i][j]
  return copy

def invert(image):
  def invert_comp(p, x):
    return 255 - p
  return process_image(image, invert_comp)

def lighten(image, x):
  def lighten_comp(p, x):
    return p + x[0]*(255 - p)
  return process_image(image, lighten_comp, x)

def darken(image, x):
  def lighten_comp(p, x):
    return p - x[0]*(p - 0)
  return process_image(image, lighten_comp, x)

def create_histogram(image):
  reds = defaultdict(lambda: 0)
  greens = defaultdict(lambda: 0)
  blues = defaultdict(lambda: 0)

  #we don't need a copy this time (:
  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      pixel = image[i][j]
      reds [pixel[0]] += 1
      greens[pixel[1]] += 1
      blues [pixel[2]] += 1

  return { "red": reds, "green": greens, "blue": blues }

Лог от изпълнението

........FE.E
======================================================================
ERROR: test_rotate_left_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

======================================================================
ERROR: test_rotate_right_rectangle (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
IndexError: list index out of range

======================================================================
FAIL: test_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: Tuples differ: (0, 255, 0) != (255, 0, 0)

First differing element 0:
0
255

- (0, 255, 0)
+ (255, 0, 0)

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.086s

FAILED (failures=1, errors=2)

История (1 версия и 1 коментар)

Бисер обнови решението на 12.03.2016 09:43 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
from collections import defaultdict

def dup(image):
  rows = len(image)
  cols = len(image[0])
  #couldn't import copy for some reason ?!
  copy = [ [ image[x][y] for y in range(cols) ] for x in range(rows) ]
  return rows, cols, copy

def process_pixel(p, f, args):
  return int(f(p[0], args)), int(f(p[1], args)), int(f(p[2], args))

def process_image(image, f, *args):
  rows, cols, copy = dup(image)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      copy[i][j] = process_pixel(image[i][j], f, args)
  return copy

###########################################################

def rotate_left(image):
  rows, cols, copy = dup(image)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      copy[j][i] = image[i][j]
  return copy

def rotate_right(image):
  rows, cols, copy = dup(image)
  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      copy[j][cols - i - 1] = image[i][j]
  return copy

def invert(image):
  def invert_comp(p, x):
    return 255 - p
  return process_image(image, invert_comp)

def lighten(image, x):
  def lighten_comp(p, x):
    return p + x[0]*(255 - p)
  return process_image(image, lighten_comp, x)

def darken(image, x):
  def lighten_comp(p, x):
    return p - x[0]*(p - 0)
  return process_image(image, lighten_comp, x)

def create_histogram(image):
  reds = defaultdict(lambda: 0)
  greens = defaultdict(lambda: 0)
  blues = defaultdict(lambda: 0)

  #we don't need a copy this time (:
  rows = len(image)
  cols = len(image[0])

  for i in range(rows):
    for j in range(cols):
      pixel = image[i][j]
      reds [pixel[0]] += 1
      greens[pixel[1]] += 1
      blues [pixel[2]] += 1

  return { "red": reds, "green": greens, "blue": blues }
 • Как се опита да импортнеш copy?
 • Има функция, която може да ти спести тези два for-а в rotate_* и ще ти помогне да намериш грешката в едната от двете функции :)
 • В create_histogram дефинираш rows и cols, а ги ползваш само на едно място
 • Допуснал си стилистични грешки. Мини пак през PEP8