timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Черно и бяло

Краен срок
23.03.2016 13:00

Срокът за предаване на решения е отминал

Черно и бяло

За целта на това предизвикателство ще трябва да се поразровите малко и да откриете начин да обърнем нормална картинка до черно-бяла такава (grayscale). Ще очакваме да напишете декоратор grayscale, за функциите rotate_left, rotate_right, invert, darken и lighten от първа задача.

Пример:

Написали сме си rotate_left от първа задача (ако не сте, можете да използвате някое решение на ваш колега, тъй като са вече публични) и изглежда така:

def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]

Ще използваме отново снимка на една малка панда:

Панда

И ако я подадем на rotate_left използвайки render.py:

python render.py panda.jpg rotate_left

получаваме:

Завъртяна на ляво панда

Ако обаче декорираме rotate_left с @grayscale:

@grayscale
def rotate_left(image):
  return list(zip(*image))[::-1]

резултатът ще бъде:

Завъртяна на ляво черно-бяла панда

Решения

Теодор Тошков
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Теодор Тошков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def graypixel(pixel):
  gray = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
  return (gray, gray, gray)


def grayimage(image):
  return [[graypixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def grayscale(function):
  def grayscale_inner(*args):
    return grayimage(function(*args))
  return grayscale_inner
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Кристина Христакиева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристина Христакиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

def grey(pixel): return ((int(sum(pixel) / 3)),) * 3


def grayscale(func):
  def wrapper_func(image, *args):
    new_image = [[grey(pixel) for pixel in row] for row in image]
    return func(new_image, *args)
  return wrapper_func
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.055s

OK
Николай Желязков
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Желязков
1
2
3
4
5
6
7
8
def grayscale(func):
  def get_grayscale(rgb):
    return (int(0.299 * rgb[0] + 0.587 * rgb[1] + 0.114 * rgb[2]), ) * 3

  def grayscaled(*args):
    image = func(*args)
    return [list(map(get_grayscale, row)) for row in image]
  return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Петър Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Петър Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
from functools import wraps

def grayscale(func):
  @wraps(func)
  def helper(image, *args):
    rows, cols = len(image), len(image[0])
    for i in range(rows):
      for j in range(cols):
        gray = int(sum([x for x in image[i][j]]) / 3)
        image[i][j] = tuple([gray for x in range(3)])
    if len(args) != 0:
      return func(image, args[0])
    return func(image)
  return helper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.066s

OK
Тодор Димов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тодор Димов
1
2
3
4
5
6
7
8
def grayscale(function):
  def execution(*args):
    def gray(pixel):
      red, green, blue = pixel
      gray = int(0.2989 * red + 0.5870 * green + 0.1140 * blue)
      return (gray, gray, gray)
    return [[gray(pixel) for pixel in row] for row in function(*args)]
  return execution
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Георги Данков
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Георги Данков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def grey_out_pixel(pixel):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]

  grey = int(red * 0.2126 + green * 0.7152 + blue * 0.0722)
  return (grey, grey, grey)


def greyscale(func):
  def to_greyscale(*arguments):
    picture = arguments[0]
    greyed_out_picture = [[grey_out_pixel(pixel) for pixel in row]
               for row in picture]

    if len(arguments) == 1:
      return func(greyed_out_picture)
    else:
      coef = arguments[1]
      return func(greyed_out_picture, coef)

  return to_greyscale
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Данислав Киров
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Данислав Киров
1
2
3
4
5
6
7
8
def grayscale(func):
  def gray(pixel):
    return (int(0.2126*pixel[0] + 0.7152*pixel[1] + 0.0722*pixel[2]), ) * 3

  def make_gray(image, *args):
    return func([[gray(pixel) for pixel in row] for row in image], *args)

  return make_gray
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Мартин Терзийски
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Мартин Терзийски
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def grayscale(func):
  def mk_gray_pix(pixel):
    r, g, b = pixel
    val = int((r + g + b)/3)
    return (val, val, val)

  def mk_gray_img(*args):
    return [[mk_gray_pix(pixel) for pixel in xs] for xs in func(*args)]
  return mk_gray_img
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Илия Жечев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Илия Жечев
1
2
3
def grayscale(func):
  return lambda *args: [[(round(sum(p) / 3),) * 3 for p in row]
             for row in func(*args)]
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Борис Алтънов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Борис Алтънов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
def gray_pixel(pixel):
  gray_pixel = int(0.299 * pixel[0] + 0.587 * pixel[1] + 0.114 * pixel[2])
  pixel = (gray_pixel, gray_pixel, gray_pixel)
  return pixel


def grayscale(func):
  def gray_image(*args):
    gray_image = [[gray_pixel((args[0][row][col]))
            for col in range(len((args[0][0])))]
           for row in range(len((args[0])))]
    if len(args) == 1:
      return func(gray_image)
    else:
      return func(gray_image, args[1])
  return gray_image
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Тина Накова
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тина Накова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def grayscale(func):
  def create_grayscale_image(image, *args):
    width = range(len(image[0]))
    grayscale_image = [[tuple(3*(int((row[col][0] +
                     row[col][1] +
                     row[col][2])/3),))
              for col in width] for row in image]

    return func(grayscale_image, *args)
  return create_grayscale_image
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Ивета Чампоева
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Ивета Чампоева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def grayscale(func):
  def make_grayscale(image, *args):
    def made_grayscale(image):
      def get_level(r, g, b):
        return int(r*0.21 + g*0.71 + b*0.07)
      return [[(get_level(x, y, z), get_level(x, y, z),
           get_level(x, y, x)) for x, y, z in row] for row in image]
    return func(made_grayscale(image), *args)
  return make_grayscale
FFFF
======================================================================
FAIL: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 8 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 238 != 255

======================================================================
FAIL: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 136 != 127

======================================================================
FAIL: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 17 != 0

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.056s

FAILED (failures=4)
Алекс Николов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Алекс Николов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def grayscale_pixel(pixel):
  average = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
  return (average, average, average)


def grayscale(func):
  def grayscaled(*args):
    altered_image = func(*args)
    height = len(altered_image)
    width = len(altered_image[0])
    return [[grayscale_pixel(altered_image[row][col])
        for col in range(width)] for row in range(height)]
  return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.059s

OK
Бисер Кръстев
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Бисер Кръстев
1
2
3
4
5
6
7
8
def grayscale():
  def pixel(r, g, b):
    return (r*0.2126 + g*0.7152 + b*0.0722,)*3

  def result_function(image):
    return [[pixel(r, g, b) for (r, g, b) in row] for row in image]

  return result_function
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale() takes 0 positional arguments but 1 was given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=4)
Десислава Цветкова
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Десислава Цветкова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
# The commented is anoter solution - another 'type' of gray
# VALS = [0.2126, 0.7152, 0.0722]


def grayscale(func):
  def decorated_func(*args):
    return make_gray(func(*args))
  return decorated_func


def make_gray_pixel(pix):
  c_lin = int(sum(pix) / 3)
  # c_lin = int(sum([a * b for a, b in zip(VALS, pix)]))
  return (c_lin, c_lin, c_lin)


def make_gray(image):
  return [[make_gray_pixel(image[i][j]) for j
       in range(len(image[0]))] for i in range(len(image))]
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Кристофър Митов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристофър Митов
1
2
3
4
5
6
7
8
def grayscale(function):
  def map_function(pixel):
    grayed_color = sum(pixel)//3
    return (grayed_color, grayed_color, grayed_color)

  def inner(*args):
    return [list(map(map_function, row)) for row in function(*args)]
  return inner
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Даниел Делчев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Даниел Делчев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
def grayscale(func):
  def negative_pixel(pixel):
    red = pixel[0]
    green = pixel[1]
    blue = pixel[2]
    intensity = (red + green + blue) / 3
    return int(intensity), int(intensity), int(intensity)

  def negative_line(matrix_line):
    length = len(matrix_line)
    return [negative_pixel(matrix_line[x]) for x in range(0, length)]

  def negative_matrix(matrix):
    length = len(matrix)
    return [negative_line(matrix[x]) for x in range(0, length)]

  def grayscaled(*args, **kwargs):
    return negative_matrix(func(*args, **kwargs))

  return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Николай Бабулков
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Николай Бабулков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
def pixel_gray(pixel):
  color = int(0.21*pixel[0] + 0.72*pixel[1] + 0.07*pixel[2])
  return (color,)*3


def greyscale(function):
  def greyscaled(*args):
    image = [[pixel_gray(pixel) for pixel in row] for row in args[0]]
    func_args = (image,) + args[1:]
    return function(*func_args)
  return greyscaled
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Йоан Динков
 • Некоректно
 • 3 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Йоан Динков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
def grayscale(f):
  def grayed(*args, **kwargs):
    return gray_convertion(f(*args, **kwargs))
  return grayed


def gray_convertion(image):
  result = [row[:] for row in image]

  for row in range(len(result)):
    if result[row]:
      for column in range(len(result[row])):
        gray = int(sum((image[row][column])) / 3)

        result[row][column] = (gray, gray, gray)

  return result
...E
======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=1)
Денис Михайлов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Денис Михайлов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def grayscale(function):
  def grayscale_pixel(pixel):
    red = int(0.299 * pixel[0])
    green = int(0.587 * pixel[1])
    blue = int(0.114 * pixel[2])
    gray = red + green + blue
    return (gray, gray, gray)

  def decorator(picture):
    new_picture = function(picture)
    return [list(map(grayscale_pixel, row)) for row in new_picture]

  return decorator
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: decorator() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: decorator() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=2)
Андрей Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Андрей Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def to_gray(pixel):
  average = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2])/3)
  return (average, average, average)


def grayscale(function):
  def f(image, *number):
    grayscale_image = [[to_gray(pixel) for pixel in row] for row in image]
    return function(grayscale_image, *number)
  return f
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Александрина Ламбова
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Александрина Ламбова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def grayscale(function):
  def make_grey_pixel(R, G, B):
    new_color = round(0.21 * R + 0.72 * G + 0.07 * B, 3)
    return (new_color, new_color, new_color)

  def make_grey(image_row):
    return [make_grey_pixel(R, G, B) for R, G, B in image_row]

  return (lambda x: list(map(make_grey, function(x))))
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: <lambda>() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: <lambda>() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.059s

FAILED (errors=2)
Георги Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def grayscale_pixel(pixel):
  average = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
  return (average, average, average)


def grayscale(func):
  def wrapper(*args):
    grayscaled = [[grayscale_pixel(pixel)
            for pixel in row] for row in args[0]]
    if len(args) == 2:
      return func(grayscaled, args[1])
    return func(grayscaled)
  return wrapper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Николай Лазаров
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Лазаров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
def transform(pixel):
  # grayscale_value = int((pixel[0]+pixel[1]+pixel[2])/3)
  grayscale_value = int(
    0.2989*pixel[0] + 0.5870*pixel[1] + 0.1140*pixel[2]
  )
  return (grayscale_value, grayscale_value, grayscale_value)


def grayscale(func):
  def inner(*args):
    new_args = (
      [[transform(pixel) for pixel in row] for row in args[0]],
      *args[1:]
    )
    return func(*new_args)

  return inner
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Славена Теодосиева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Славена Теодосиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
def grayscale(image_functions):
  def turn_into_grayscale(image, *args):
    new_image = list(list((int((image[row][column][0] +
                  image[row][column][1] +
                  image[row][column][2]) / 3),
                int((image[row][column][0] +
                  image[row][column][1] +
                  image[row][column][2]) / 3),
                int((image[row][column][0] +
                  image[row][column][1] +
                  image[row][column][2]) / 3))
          for column in range(len(image[0])))
        for row in range(len(image)))
    return image_functions(new_image, *args)
  return turn_into_grayscale
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Виктор Маринов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Виктор Маринов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def grayscaled_pixel(pixel):
  r, g, b = pixel
  avg = int((r + g + b) / 3)
  return (avg, avg, avg)


def grayscaled_image(image):
  return [[grayscaled_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def grayscale(func):
  def wrapper(*args):
    return func(grayscaled_image(args[0]), *args[1:])
  return wrapper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Веселин Иванов
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Веселин Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def grayscale(func):
  def grayscale_pixel(pixel):
    gray = int(0.2989 * pixel[0] + 0.5870 * pixel[1] + 0.1140 * pixel[2])
    return (gray, gray, gray)

  def grayscale_image(image, *args):
    return func([[grayscale_pixel(pixel) for pixel in row]
          for row in image], *args)

  return grayscale_image
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Николай Мантаров
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Мантаров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def grayscale(func):
  def convert(pixel):
    gray_color = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
    return (gray_color, gray_color, gray_color)

  def grayscaled(image, *scale):
    result = func(image, *scale)
    new_image = [[convert(pixel) for pixel in row] for row in result]
    return new_image
  return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Емануил Антонов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Емануил Антонов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
from collections import Counter

def grayscale(f):
  def helper(image):
    self=f(image)
    return [list(map(lambda x: (int((x[0]+x[1]+x[2])/3), 
                  int((x[0]+x[1]+x[2])/3), 
                  int((x[0]+x[1]+x[2])/3)), row))
                  for row in self]
  return helper
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: helper() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: helper() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=2)
Марина Георгиева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Марина Георгиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
def grayscale(function):
  def grayscaled(*args):
    image = args[0]
    for row in range(len(image)):
      for col in range(len(image[row])):
        pixel = list(image[row][col])
        grey = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
        for i in range(len(image[row][col])):
          pixel[i] = grey
        image[row][col] = tuple(pixel)
    return function(*args)
  return grayscaled
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Емил Илиев
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Емил Илиев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def gray_pixel(pixel):
  pix = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3)
  return (pix, pix, pix)


def grayscale(function):
  def convert_grayscale(image):
    new_img = [[gray_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]
    return function(new_img)
  return convert_grayscale
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert_grayscale() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert_grayscale() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=2)
Даниел Шушков
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Даниел Шушков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def grayscale(function):
  def grayscale_func(*args):
    return [list(map(
      lambda x:
      (int(0.2989 * x[0] + 0.5870 * x[1] + 0.1140 * x[2]),
       int(0.2989 * x[0] + 0.5870 * x[1] + 0.1140 * x[2]),
       int(0.2989 * x[0] + 0.5870 * x[1] + 0.1140 * x[2])), row))
      for row in function(*args)]
  return grayscale_func
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Хризантема Станчева
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Хризантема Станчева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def grayscale_pixel(pixel):
  tmp = int(0.2126 * pixel[0] + 0.7152 * pixel[1] + 0.0722 * pixel[2])
  return (tmp, tmp, tmp)


def grayscale_image(image):
  return [[grayscale_pixel(pixel) for pixel in row] for row in image]


def grayscale(function):
  def decorator(*args, **kwargs):
    current_image = function(*args, **kwargs)
    return grayscale_image(current_image)
  return decorator
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Божидар Карааргиров
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Божидар Карааргиров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
def grayscale(function):
  def make_grayscale_image(*args, **kwargs):
    def apply_grayscale(pixel):
      intensity = round(0.2989 * pixel[0] +
               0.5870 * pixel[1] +
               0.1140 * pixel[2])
      return intensity, intensity, intensity

    new_args = []
    for index in range(0, len(args)):
      if index is 0:[list(map(apply_grayscale, row))
                 for row in args[0]]
      else:
        new_args.append(args[index])

    return function(*new_args, **kwargs)
  return make_grayscale_image
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: darken() missing 1 required positional argument: 'percent'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: invert() missing 1 required positional argument: 'image'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: lighten() missing 1 required positional argument: 'percent'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: rotate_left() missing 1 required positional argument: 'image'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=4)
Яница Велевска
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Яница Велевска
1
2
3
4
5
6
7
def gray_scale_pixel(pixel):
  i = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2])/3)
  return (i,i,i)
def gray_scale(funk):
  def inner_funk(img):
    return funk([[gray_scale_pixel(pixel) for pixel in row] for row in img])
  return inner_funk
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.677s

FAILED (errors=4)
Димо Дрънгов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Димо Дрънгов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
from collections import defaultdict


def column(matrix, n):
  return [l[n] for l in matrix]


def rev(l):
  return [l[i] for i in range(len(l) - 1, -1, -1)]


def greyscale_pixel(pixel):
  average = (int)((pixel[0]+pixel[1]+pixel[2])/3)
  return (average, average, average)


def greyscale_img(img):
  return [[greyscale_pixel(img[i][j]) for j in range(len(img[0]))]
      for i in range(len(img))]


def greyscale(func):
  def gr_sc(img, *a):
    image = func(img, *a)
    return greyscale_img(image)
  return gr_sc


@greyscale
def rotate_left(img):
  return [column(img, i) for i in range(len(img[0]) - 1, -1, -1)]


@greyscale
def rotate_right(img):
  return[rev(column(img, i)) for i in range(0, len(img[0]))]


def invert_color(col):
  return (int)(255-col)


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(invert_color(pixel[i]) for i in range(len(pixel)))


@greyscale
def invert(img):
  return [[invert_pixel(img[i][j])
       for j in range(len(img[0]))] for i in range(len(img))]


def proc_pixel(func):
  def process(pixel, coef):
    return tuple(func(pixel[i], coef) for i in range(len(pixel)))
  return process


def proc_img(func):
  def image(img, coef):
    return [[func(img[i][j], coef) for j in range(len(img[0]))]
        for i in range(len(img))]
  return image


@greyscale
@proc_img
@proc_pixel
def lighten(col, coef):
  return (int)(col + coef*(255-col))


@greyscale
@proc_img
@proc_pixel
def darken(col, coef):
  return (int)(col - coef*(col - 0))


def create_histogram(img):
  result = {'red': defaultdict(int),
       'green': defaultdict(int),
       'blue': defaultdict(int)}
  h = len(img)
  w = len(img[0])
  for i in range(h):
    for j in range(w):
      result['red'][img[i][j][0]] += 1
      result['green'][img[i][j][1]] += 1
      result['blue'][img[i][j][2]] += 1
  return result
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Светомир Стоименов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Светомир Стоименов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def grey_pixel(pixel):
  return (int(pixel[0] * 0.3 + pixel[1] * 0.59 + pixel[2] * 0.11),) * 3


def greyscale(func):
  def greyscaled(image, *args):
    new_image = func(image, *args)
    return [[grey_pixel(pixel) for pixel in row] for row in new_image]
  return greyscaled
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Галин Ангелов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Галин Ангелов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
from itertools import chain
from collections import Counter

# Used Alexander Nadjarian implementations


def grayscale(func):
  def inner(*args, **kwargs):
    image = func(*args, **kwargs)
    newImage = []
    for row in range(0, len(image)):
      line = []
      for col in range(0, len(image[row])):
        grey = (col[0]+col[1]+col[2])/3
        pixel = (grey, grey, grey)
        line.append(pixel)
      newImage.append(line)
    return newImage
  return inner


@grayscale
def rotate_left(image):
  iteration = range(len(image[0])-1, -1, -1)
  return [[row[column] for row in image] for column in iteration]


@grayscale
def rotate_right(image):
  iteration = range(len(image[0]))
  return [[row[column] for row in image[::-1]] for column in iteration]


@grayscale
def invert(image):
  return [[(255-r, 255-g, 255-b) for r, g, b in row] for row in image]


def lighten_(pixel, alpha):
  return tuple(map(lambda x: int(x + alpha*(255 - x)), pixel))


@grayscale
def lighten(image, alpha):
  return [[lighten_(pixel, alpha) for pixel in row] for row in image]


def darken_(pixel, alpha):
  return tuple(map(lambda x: int(x - alpha*x), pixel))


@grayscale
def darken(image, alpha):
  return [[darken_(pixel, alpha) for pixel in row] for row in image]
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'int' object is not subscriptable

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=4)
Марианна Владимирова
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Марианна Владимирова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
def greyscale(func):
  def greyscaled(*args):
    row_length = len(args[0])
    for row in args[0]:
      for index in range(row_length):
        row[index] = weightedAverage(row[index])
    return func(*args)
  return greyscaled


def weightedAverage(pixel):
  red, green, blue = pixel
  luminance = int(red * 0.299) + int(green * 0.587) + int(blue * 0.114)
  pixel = luminance, luminance, luminance
  return pixel
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Стилиян Стоянов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Стилиян Стоянов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def grayscale(func):
  def rgb_to_gray(pixel):
    grayscaled = int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2])/3)
    return tuple((grayscaled, grayscaled, grayscaled))

  def grayscaled_image(*args):
    image, new_image = func(*args), []
    [[rgb_to_gray(pixel) for pixel in row] for row in image]
    return new_image
  return grayscaled_image
FFFF
======================================================================
FAIL: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

======================================================================
FAIL: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 0

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.054s

FAILED (failures=4)
Ивелин Тодоров
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Ивелин Тодоров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
from functools import wraps


def greyscale(func):
  @wraps(func)
  def wrapper(matrix):
    res = func(matrix)
    for row in res:
      for ind, pix in enumerate(row):
        greysc = sum(pix) / len(pix)
        new_pix = tuple([int(greysc) for i in range(len(pix))])
        row[ind] = new_pix
    return res
  return wrapper
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'grayscale'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.060s

FAILED (errors=4)
Симеон Ролев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Симеон Ролев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def grayscale(func):
  def insideFunc(image, *args):
    new_image = []
    for row in image:
      new_row = []
      for pixel in row:
        new_pixel = (
          int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3),
          int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3),
          int((pixel[0] + pixel[1] + pixel[2]) / 3))
        new_row.append(new_pixel)
      new_image.append(new_row)
    return func(new_image, *args)
  return insideFunc
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Марио Даскалов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Марио Даскалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def grayscale(function):
  def grayscale_rgb(pixel):
    luminosity = int(0.21 * pixel[0] + 0.72 * pixel[1] + 0.07 * pixel[2])
    return (luminosity, luminosity, luminosity)

  def grayscale_transformation(picture):
    transformed_picture = function(picture)
    return [list(map(grayscale_rgb, row)) for row in transformed_picture]

  return grayscale_transformation
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_transformation() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_transformation() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.061s

FAILED (errors=2)
Александър Наджарян
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Александър Наджарян
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def to_gray(red, green, blue):
  gray = int(0.3*red) + int(0.59*green) + int(0.11*blue)
  return (gray, gray, gray)


def grayscale(f):
  def decorate(*args, **kwargs):
    image = f(*args, **kwargs)
    return [[to_gray(*pixel) for pixel in row] for row in image]
  return decorate
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

OK
Любослава Димитрова
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Любослава Димитрова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
def grayscale(func):
  def convert(image):
    converted = func(image)
    result = []
    for row in converted:
      new_row = []
      for pixel in row:
        average = int(sum(pixel)/3)
        new_row.append((average, average, average))
      result.append(new_row)
    return result
  return convert
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: convert() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.060s

FAILED (errors=2)
Христо Ралев
 • Коректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Христо Ралев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
def grayscale_formula(r,g,b):
    return int(r * 0.2126 + g * 0.7152 + b * 0.0722)

def grayscale(func):
  def wrapper(image, *n):
    return [[(grayscale_formula(r,g,b),
         grayscale_formula(r,g,b),
         grayscale_formula(r,g,b))
     for (r, g, b) in row] for row in func(image, *n)]
  return wrapper
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.065s

OK
Димитър Керезов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Димитър Керезов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def grayscale(func):
  def grey_out(rgb):
    grey = (int)((rgb[0] + rgb[1] + rgb[2])/3)
    return grey, grey, grey


  def grey_out_line(line):
    return list(map(grey_out, line))


  def grayscale_wrapper(image):
    return func(list(map(grey_out_line, image)))
  return grayscale_wrapper
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: grayscale_wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.053s

FAILED (errors=2)
Христо Владев
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)
Христо Владев
1
2
3
4
def grayscale(image):
  return [
    [(0.21 * r + 0.72 * g + 0.07 * b) for r, g, b in row] for row in image
  ]
EEEE
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_invert (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

======================================================================
ERROR: test_grayscale_rotate_left (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'function' object is not iterable

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=4)
Явор Михайлов
 • Некоректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Явор Михайлов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
def transponse_image(image):
   return ([list(x) for x in zip(*image)])

def grayscale(some_function):
    def wrapper(image):
        grayscale_image = []

        for row in image:
          grayscale_image.append([
            (
              (x + y + z / 3),
              (x + y + z / 3),
              (x + y + z / 3),
            ) for x, y, z in row
          ])

        return grayscale_image

    return wrapper@grayscale
def rotate_left(image):
  image = transponse_image(image)

  return image[::-1]
E.E.
======================================================================
ERROR: test_grayscale_darken (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

======================================================================
ERROR: test_grayscale_lighten (test.TestImages)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: wrapper() takes 1 positional argument but 2 were given

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.052s

FAILED (errors=2)