timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Body Mass Index

Краен срок
04.03.2016 20:00

Срокът за предаване на решения е отминал

Тъй като лятото наближава и все повече хора се замислят за физическата форма, в която се намират, искаме от вас да напишете едно калкулаторче за Body Mass Index.

Напишете функция def body_mass_index(weight, height), която по зададено тегло (в килограми) и височина (в метри) връща BMI коефицент.

Напишете също така функция def shape_of(weight, height), която по зададено тегло (в килограми) и височина (в метри) връща:

 • 'тежко недохранване' при BMI <= 15
 • 'средно недохранване' при >15 и <=16
 • 'леко недохранване' при >16 и <= 18.5
 • 'нормално тегло' при >18.5 и <=25
 • 'наднормено тегло' при >25 и <=30
 • 'затлъстяване I степен' при >30 и <=35
 • 'затлъстяване II степен' при >35 и <=40
 • 'затлъстяване III степен' при >40

Формулата е:

$$ BMI = \frac{mass_{kg}}{height_m^2} $$

Решения

Николай Лазаров
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Лазаров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height**2)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)

  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  elif bmi > 40:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Теодор Тошков
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Теодор Тошков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2

def shape_of(weight, height):
  BMI = body_mass_index(weight, height)
  if BMI <= 15: print('тежко недохранване')
  elif BMI <= 16: print('средно недохранване')
  elif BMI <= 18.5: print('леко недохранване')
  elif BMI <= 25: print('нормално тегло')
  elif BMI <= 30: print('наднормено тегло')
  elif BMI <= 35: print('затлъстяване I степен')
  elif BMI <= 40: print('затлъстяване II степен')
  else: print('затлъстяване III степен') 
.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.086s

FAILED (failures=9)
Александра Матева
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Александра Матева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height ** 2)


def shape_of(weight, height):
  stoynosti = {15: 'тежко недохранване',
         16: 'средно недохранване',
         18.5: 'леко недохранване',
         25: 'нормално тегло',
         30: 'наднормено тегло',
         35: 'затлъстяване I степен',
         40: 'затлъстяване II степен'}
  BMI = body_mass_index(weight, height)
  for stoynost in sorted(stoynosti):
    if BMI <= stoynost:
      return stoynosti[stoynost]
  return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Виктор Маринов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Виктор Маринов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
  bmi = weight / height**2
  return bmi

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight,height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  elif bmi > 40:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Денис Михайлов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Денис Михайлов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height * height)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.080s

OK
Десислава Цветкова
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Десислава Цветкова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CATEGORIES = {(0, 15): 'тежко недохранване',
       (15, 16): 'средно недохранване',
       (16, 18.5): 'леко недохранване',
       (18.5, 25): 'нормално тегло',
       (25, 30): 'наднормено тегло',
       (30, 35): 'затлъстяване I степен',
       (35, 40): 'затлъстяване II степен',
       (40, 10 ** 20): 'затлъстяване III степен'}


def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2


def checkRange(bmi):
  for bmis, status in CATEGORIES.items():
    if bmis[0] < bmi and bmi <= bmis[1]:
      return status


def shape_of(weight, height):
  return checkRange(body_mass_index(weight, height))
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.080s

OK
Веселин Иванов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Веселин Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight/(height ** 2), 3)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return "тежко недохранване"
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return "средно недохранване"
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return "леко недохранване"
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return "нормално тегло"
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return "наднормено тегло"
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return "затлъстяване I степен"
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return "затлъстяване II степен"
  else:
    return "затлъстяване III степен"
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Емил Илиев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Емил Илиев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight / height ** 2, 1)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return "тежко недохранване"
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return "средно недохранване"
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return "леко недохранване"
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return "нормално тегло"
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return "наднормено тегло"
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return "затлъстяване I степен"
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return "затлъстяване II степен"
  else:
    return "затлъстяване III степен"
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.266s

OK
Георги Данков
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Данков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight/(height ** 2), 3)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return'затлъстяване II степен'
  elif bmi > 40:
    return'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Николай Желязков
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Желязков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2
def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Алекс Николов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Алекс Николов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height ** 2)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)

  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Тина Накова
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тина Накова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
def body_mass_index(weight, height):
  return weight/(height ** 2)

def shape_of(weight, height):
  shapes = [ ("затлъстяване III степен", 40),
        ("затлъстяване II степен", 35),
        ("затлъстяване I степен", 30),
        ("наднормено тегло", 25),
        ("нормално тегло", 18.5),
        ("леко недохранване", 16),
        ("средно недохранване", 15),
        ("тежко недохранване", 0) ]

  BMI = body_mass_index(weight, height)

  for shape in shapes:
    if BMI > shape[1]:
      return shape[0]

  return -1
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Илия Жечев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Илия Жечев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
def body_mass_index(weight, height):
  if height == 0:
    return 0
  return weight / (height * height)
  
def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.090s

OK
Евгени Кунев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Евгени Кунев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
values = {
  'тежко недохранване': (float('-inf'), 15),
  'средно недохранване': (15, 16),
  'леко недохранване': (16, 18.5),
  'нормално тегло': (18.5, 25),
  'наднормено тегло': (25, 30),
  'затлъстяване I степен': (30, 35),
  'затлъстяване II степен': (35, 40),
  'затлъстяване III степен': (40, float('inf')),
}


def is_between(value, minimum, maximum):
  return minimum < value <= maximum


def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)

  for shape, boundaries in values.items():
    if is_between(bmi, *boundaries):
      return shape
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.081s

OK
Кузман Белев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кузман Белев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Христо Ралев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Христо Ралев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
def body_mass_index(weight, height):
    return weight / (height * height)

def shape_of(weight, height):
    bmi = body_mass_index(weight, height)
    #print ("Вашият индекс е: ", bmi)
    bmis = {(0, 15)  : 'тежко недохранване',
        (15, 16)  : 'средно недохранване',
        (16, 18.5) : 'леко недохранване',
        (18.5, 25) : 'нормално тегло',
        (25, 30)  : 'наднормено тегло',
        (30, 35)  : 'затлъстяване I степен',
        (35, 40)  : 'затлъстяване II степен',
        (40, 1000) : 'затлъстяване III степен'
        }
    for (frm,to), info in bmis.items():
        if bmi > frm and bmi <= to:
            return info
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Атанас Василев
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Атанас Василев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
    return weight/(height * height)

def shape_of(weight, height):
    bmi = body_mass_index(weight, height)

    if bmi <= 15:
        print("тежко недохранване")
    elif (bmi > 15 and bmi <= 16):
        print("средно недохранване")
    elif (bmi > 16 and bmi <= 18.5):
        print("леко недохранване")
    elif (bmi > 18.5 and bmi <= 25):
        print("нормално тегло")
    elif (bmi > 25 and bmi <= 30):
        print("наднормено тегло")
    elif (bmi > 30 and bmi <= 35):
        print("затлъстяване I степен")
    elif (bmi > 35 and bmi <= 40):
        print("затлъстяване II степен")
    else:
        print("затлъстяване III степен")
.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.079s

FAILED (failures=9)
Николай Мантаров
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Николай Мантаров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
import math

def body_mass_index(weight, height):
  BMI=weight / (height ** 2)
  return math.ceil(BMI*100)/100

def shape_of(weight, height):
  BMI=body_mass_index(weight,height)
  if BMI<=15:
    print('тежко недохранване')
  elif BMI<=16:
    print('средно недохранване')
  elif BMI<=18.5:
    print('леко недохранване') 
  elif BMI<=25:
    print('нормално тегло')
  elif BMI<=30:
    print('наднормено тегло')
  elif BMI<=35:
    print('затлъстяване I степен')
  elif BMI<=40:
    print('затлъстяване II степен')
  else:
    print('затлъстяване III степен')
.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.080s

FAILED (failures=9)
Ивета Чампоева
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Ивета Чампоева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def body_mass_index (weight, height) :
  return weight/height**2
    
def shape_of(weight, height) : 
  mass = body_mass_index(weight, height)
  if mass <= 15 : print("тежко недохранване")
  elif mass <= 16 : print("средно недохранване")
  elif mass <= 18.5 : print("леко недохранване")
  elif mass <= 25 : print("нормално тегло")
  elif mass <= 30 : print("наднормено тегло")
  elif mass <= 35 : print("затлъстяване I степен")
  elif mass <= 40 : print("затлъстяване II степен")
  else : print("затлъстяване III степен")
  return
.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.080s

FAILED (failures=9)
Тодор Димов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тодор Димов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2

def shape_of(weight, height):
  if body_mass_index(weight, height) <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif body_mass_index(weight, height) <=16:
    return 'средно недохранване'
  elif body_mass_index(weight, height) <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif body_mass_index(weight, height) <=25:
    return 'нормално тегло'
  elif body_mass_index(weight, height) <=30:
    return 'наднормено тегло'
  elif body_mass_index(weight, height) <=35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif body_mass_index(weight, height) <=40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Борис Алтънов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Борис Алтънов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight / height ** 2, 1)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  elif bmi > 40:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Марио Даскалов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Марио Даскалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2


def shape_of(weight, height):
  shape_states = (
    ('тежко недохранване', -1, 15),
    ('средно недохранване', 15, 16),
    ('леко недохранване', 16, 18.5),
    ('нормално тегло', 18.5, 25),
    ('наднормено тегло', 25, 30),
    ('затлъстяване I степен', 30, 35),
    ('затлъстяване II степен', 35, 40),
    ('затлъстяване III степен', 40, float('inf')),
  )

  mass_index = body_mass_index(weight, height)

  for message, lower_limit, upper_limit in shape_states:
    if mass_index > lower_limit and mass_index <= upper_limit:
      return message
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Александрина Ламбова
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Александрина Ламбова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
def body_mass_index(weight,height):
   return weight/(height*height)

 
def shape_of(weight,height):
   BMI=body_mass_index(weight,height)
   if BMI<=15: print("тежко недохранване")
   elif BMI>15 and BMI<=16: print("средно недохранване")
   elif BMI>16 and BMI<=18.5: print("леко недохранване")
   elif BMI>18.5 and BMI<=25: print("нормално тегло")
   elif BMI>25 and BMI<=30: print("наднормено тегло")
   elif BMI>30 and BMI<=35: print("затлъстяване | степен")
   elif BMI>35 and BMI<=40: print("затлъстяване || степен")
   elif BMI>40: print("затлъстяване ||| степен")
 

.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.079s

FAILED (failures=9)
Емануил Антонов
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Емануил Антонов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, hight):
  return weight / hight ** 2


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)

  if bmi <= 15:
    print("тежко недохранване")
  elif bmi <= 16:
    print("средно недохранване")
  elif bmi <= 18.5:
    print("леко недохранване")
  elif bmi <= 25:
    print("нормално тегло")
  elif bmi <= 30:
    print("затлъстяване I степен")
  elif bmi <= 35:
    print("затлъстяване II степен")
  elif bmi <= 40:
    print("затлъстяване III степен")
.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.080s

FAILED (failures=9)
Стилиян Стоянов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Стилиян Стоянов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height * height)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  min = 0
  index_boundaries = [40, 35, 30, 25, 18.5, 16, 15, min]
  diagnoses = {min: 'тежко недохранване',
         15: 'средно недохранване',
         16: 'леко недохранване',
         18.5: 'нормално тегло',
         25: 'наднормено тегло',
         30: 'затлъстяване I степен',
         35: 'затлъстяване II степен',
         40: 'затлъстяване III степен'}
  for index in index_boundaries:
    if bmi > index:
      return diagnoses[index]
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Георги Иванов
 • Некоректно
 • 9 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Георги Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
    return round(weight/(height**2), 2)

def shape_of(weight, height):
    bmi = body_mass_index(weight,height)
    
    if bmi <= 15:
        return "тежко недохранване"
    elif bmi > 15 and bmi <= 16:
        return "средно недохранване"
    elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
        return "леко недохранване"
    elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
        return "нормално тегло"
    elif bmi > 25 and bmi <= 30:
        return "наднормено тегло"
    elif bmi > 30 and bmi <= 35:
        return "затлъстяване I степен"
    elif bmi > 35 and bmi <= 40:
        return "затлъстяване II степен"
    elif bmi > 40:
        return "затлъстяване II степен"
.....F....
======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != 'затлъстяване II степен'
- затлъстяване III степен
?        -
+ затлъстяване II степен


----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.078s

FAILED (failures=1)
Александър Наджарян
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Александър Наджарян
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BMI_SHAPE = (
  (40, 'затлъстяване III степен'),
  (35, 'затлъстяване II степен'),
  (30, 'затлъстяване I степен'),
  (25, 'наднормено тегло'),
  (18.5, 'нормално тегло'),
  (16, 'леко недохранване'),
  (15, 'средно недохранване'),
  (0, 'тежко недохранване'),
)


def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight / height ** 2, 1)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  for body_type in BMI_SHAPE:
    if bmi > body_type[0]:
      return body_type[1]
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.077s

OK
Даниел Шушков
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Даниел Шушков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight / height**2,2)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight , height)
  if bmi <= 15 : return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16 : return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5 : return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25 : return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30 : return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35 : return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40 : return 'затлъстяване II степен'
  else : return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.077s

OK
Иван Камбуров
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Иван Камбуров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height ** 2)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  elif bmi > 40:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.078s

OK
Мартин Терзийски
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Мартин Терзийски
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
def body_mass_index(weight,height):
  x = round(weight/(height**2),2)
  return x

def shape_of(weight,height):
  x = body_mass_index(weight,height)
  if(x<=15):
    print("тежко недохранване")
  elif(x<=16):
    print("средно недохранване")
  elif(x<=18.5):
    print("леко недохранване")
  elif(x<=25):
    print("нормално тегло")
  elif(x<=30):
    print("наднормено тегло")
  elif(x<=35):
    print("затлъстяване I степен")
  elif(x<=40):
    print("затлъстяване II степен")
  else:
    print("затлъстяване III степен")

.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.082s

FAILED (failures=9)
Данислав Киров
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Данислав Киров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height ** 2)

def shape_of(weight, height):
  bmi = round(body_mass_index(weight, height), 1)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'

weight = float(input("Enter weight (in kg): "))
height = float(input("Enter height (in m): "))

print(shape_of(weight, height))
Enter weight (in kg): EOF when reading a line
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 114, in main
  loaded_test = imp.load_source('test', test_module)
 File "/usr/local/lib/python3.5/imp.py", line 172, in load_source
  module = _load(spec)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 693, in _load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 662, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
 File "/tmp/d20160307-25958-pwlhos/test.py", line 3, in <module>
  import solution
 File "/tmp/d20160307-25958-pwlhos/solution.py", line 23, in <module>
  weight = float(input("Enter weight (in kg): "))
Андрей Иванов
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Андрей Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
def body_mass_index(weight,height):
  return round(weight/(height**2),2)
def shape_of(weight,height):
  bmi = body_mass_index(weight,height)
  if bmi<=15: 
    print("тежко недохранване")
  elif bmi>15 and bmi<=16:
    print("средно недохранване")
  elif bmi>16 and bmi<=18.5:
    print("леко недохранване")
  elif bmi>18.5 and bmi<=25:
    print("нормално тегло")
  elif bmi>25 and bmi<=30:
    print("наднормено тегло")
  elif bmi>30 and bmi<=35:
    print("затлъстяване I степен")
  elif bmi>35 and bmi<=40:
    print("затлъстяване II степен")         
  else:
    print("затлъстяване III степен")        
.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.080s

FAILED (failures=9)
Даниел Делчев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Даниел Делчев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
def body_mass_index(weight, height):
  if weight <= 0 or height <= 0:
    print("Invalid input!")
    return None
  else:
    return round(weight / (height * height), 1)


def shape_of(weight, height):
  if weight <= 0 or height <= 0:
    return "Invalid input!"
  else:
    index = body_mass_index(weight, height)
    if index <= 15:
      return "тежко недохранване"
    elif 15 < index <= 16:
      return "средно недохранване"
    elif 16 < index <= 18.5:
      return "леко недохранване"
    elif 18.5 < index <= 25:
      return "нормално тегло"
    elif 25 < index <= 30:
      return "наднормено тегло"
    elif 30 < index <= 35:
      return "затлъстяване I степен"
    elif 35 < index <= 40:
      return "затлъстяване II степен"
    elif index > 40:
      return "затлъстяване III степен"
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Иван Вичев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Иван Вичев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SHAPES = ["тежко недохранване", "средно недохранване", "леко недохранване",
     "нормално тегло", "наднормено тегло", "затлъстяване I степен",
     "затлъстяване II степен", "затлъстяване III степен"]


def body_mass_index(weight, height):
  return weight/pow(height,2)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight,height)
  if(bmi <= 15):
    return SHAPES[0]
  elif(bmi > 15 and bmi <= 16):
    return SHAPES[1]
  elif(bmi > 16 and bmi <= 18.5):
    return SHAPES[2]
  elif(bmi > 18.5 and bmi <= 25):
    return SHAPES[3]
  elif(bmi > 25 and bmi <= 30):
    return SHAPES[4]
  elif(bmi > 30 and bmi <= 35):
    return SHAPES[5]
  elif(bmi > 35 and bmi <= 40):
    return SHAPES[6]
  else:
    return SHAPES[7]
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Кристофър Митов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристофър Митов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
    return round(weight / (height**2), 2)
    
def shape_of(weight, height):
    BMI = body_mass_index(weight, height)
    if BMI <= 15:
        return('тежко недохранване')
    elif BMI > 15 and BMI <=16:
        return('средно недохранване')
    elif BMI > 16 and BMI <= 18.5:
        return('леко недохранване')
    elif BMI > 18.5 and BMI <= 25:
        return('нормално тегло')
    elif BMI > 25 and BMI <= 30:
        return('наднормено тегло')
    elif BMI > 30 and BMI <= 35:
        return('затлъстяване I степен')
    elif BMI > 35 and BMI <= 40:
        return('затлъстяване II степен')
    else:
        return('затлъстяване III степен')

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Кристина Христакиева
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристина Христакиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height**2

def shape_of(weight, height):
  bmi = round(body_mass_index(weight, height), 1)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else: 
    return 'затлъстяване III степен'


    


..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Светомир Стоименов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Светомир Стоименов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return weight/height**2
  
def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5: 
    return'леко недохранване'
  elif bmi <= 25: 
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30: 
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.077s

OK
Ерол Хаджи
 • Некоректно
 • 9 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Ерол Хаджи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#!/usr/bin/env python3.5

def body_mass_index(weight, height):
  return weight/(height**2)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight,height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5: 
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    'затлъстяване III степен'
.....F....
======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.077s

FAILED (failures=1)
Яница Велевска
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Яница Велевска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return "very severely underweight"
  if bmi > 15 and bmi <= 16:
    return "severely underweight"
  if bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return "underweight"
  if bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return "normall weight"
  if bmi > 25 and bmi <= 30 :
    return "overweight"
  if bmi > 30 and bmi <= 35 :
    return "obese class one"
  if bmi > 35 and bmi <= 40 :
    return "obese class two"
  if bmi > 40:
    return "obese class three"

.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != 'obese class two'
- затлъстяване II степен
+ obese class two


======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != 'normall weight'
- нормално тегло
+ normall weight


======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != 'obese class one'
- затлъстяване I степен
+ obese class one


======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != 'obese class two'
- затлъстяване II степен
+ obese class two


======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != 'obese class three'
- затлъстяване III степен
+ obese class three


======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != 'overweight'
- наднормено тегло
+ overweight


======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != 'severely underweight'
- средно недохранване
+ severely underweight


======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != 'underweight'
- леко недохранване
+ underweight


======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != 'very severely underweight'
- тежко недохранване
+ very severely underweight


----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.085s

FAILED (failures=9)
Деница Петрова
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Деница Петрова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
def body_mass_index(weight, height):
  return weight/(height**2)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  strings = ["тежко недохранване", "средно недохранване",
        "леко недохранване", "нормално тегло",
        "наднормено тегло", "затлъстяване I степен",
        "затлъстяване II степен", "затлъстяване III степен"]
  numbers = [15, 16, 18.5, 25, 30, 35, 40]
  for index, value in enumerate(numbers):
    if(bmi <= value):
      return strings[index]
  return strings[-1]
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Деян Боиклиев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Деян Боиклиев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height * height)
  
def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване' 
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
    
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Марина Георгиева
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Марина Георгиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
def body_mass_index(weight, height):
  bmi = weight / height ** 2
  return round(bmi, 1)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.077s

OK
Димо Дрънгов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Димо Дрънгов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
def body_mass_index(weight, height):
  return weight/(height ** 2)

def shape_of(weight, height):
  if weight <= 0 or height <= 0:
    print('Невалидни аргументи')
    return
  bmi = body_mass_index(weight,height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi <= 35:
    return'затлъстяване I степен'
  elif bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Николай Бабулков
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Бабулков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / height ** 2

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  bodyWeight = []

  if bmi <= 15:
    bodyWeight = 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    bodyWeight = 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    bodyWeight = 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    bodyWeight = 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    bodyWeight = 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    bodyWeight = 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    bodyWeight = 'затлъстяване II степен'
  elif bmi > 40:
    bodyWeight = 'затлъстяване III степен'

  return bodyWeight
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.082s

OK
Илиан Стаменов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Илиан Стаменов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height * height)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  indexes = [(15, "тежко недохранване"), (16, "средно недохранване"),
        (18.5, "леко недохранване"), (25, "нормално тегло"),
        (30, "наднормено тегло"), (35, "затлъстяване I степен"),
        (40, "затлъстяване II степен")]
  for index in indexes:
    if bmi <= index[0]:
      return index[1]
  return "затлъстяване III степен"
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Любослава Димитрова
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Любослава Димитрова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
shapes_dict = {
  (0, 15): 'тежко недохранване',
  (15, 16): 'средно недохранване',
  (16, 18.5): 'леко недохранване',
  (18.5, 25): 'нормално тегло',
  (25, 30): 'наднормено тегло',
  (30, 35): 'затлъстяване I степен',
  (35, 40): 'затлъстяване II степен',
  (40, 100): 'затлъстяване III степен',
}


def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height ** 2)


def find_range(bmi):
  for key in shapes_dict.keys():
    if bmi > key[0] and bmi <= key[1]:
      return key
    elif bmi > 100:
      return (40, 100)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  return shapes_dict[find_range(bmi)]
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.085s

OK
Петър Иванов
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Петър Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BMI_PRECISSION = 1


def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight / height ** 2, BMI_PRECISSION)


def shape_of(weight, height):
  BMI = body_mass_index(weight, height)
  if BMI <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif BMI > 15 and BMI <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif BMI > 16 and BMI <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif BMI > 18.5 and BMI <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif BMI > 25 and BMI <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif BMI > 30 and BMI <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif BMI > 35 and BMI <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Славена Теодосиева
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)
Славена Теодосиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def body_mass_index(weight, height):
  return weight / (height * height)

def shape_of(weight, height):
  mass_index = body_mass_index(weight, height)
  if mass_index <= 15:
    print("tezko nedohranvane")
  elif mass_index <= 16:
    print("sredno nedohranvane")
  elif mass_index <= 18.5:
    print("leko nedohranvane")
  elif mass_index <= 25:
    print("normalno teglo")
  elif mass_index <= 30:
    print("nadnormeno teglo")
  elif mass_index <= 35:
    print("zatlystqvane I stepen")
  elif mass_index <= 40:
    print("zatlystqvane II stepen")
  else:
    print("zatlystqvane III stepen")
.FFFFFFFFF
======================================================================
FAIL: test_edge_case (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_normal_weight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'нормално тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_I (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване I степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_II (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване II степен' != None

======================================================================
FAIL: test_obese_class_III (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'затлъстяване III степен' != None

======================================================================
FAIL: test_overweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'наднормено тегло' != None

======================================================================
FAIL: test_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'средно недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'леко недохранване' != None

======================================================================
FAIL: test_very_severely_underweight (test.TestBodyMassIndex)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 'тежко недохранване' != None

----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.096s

FAILED (failures=9)
Йоан Динков
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Йоан Динков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight / (height ** 2), 1)

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)

  if bmi <= 15: return 'тежко недохранване'
  if bmi <= 16: return 'средно недохранване'
  if bmi <= 18.5: return 'леко недохранване'
  if bmi <= 25: return 'нормално тегло'
  if bmi <= 30: return 'наднормено тегло'
  if bmi <= 35: return 'затлъстяване I степен'
  if bmi <= 40: return 'затлъстяване II степен'
  return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.097s

OK
Христо Владев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Христо Владев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CATEGORIES = {
  'тежко недохранване': (float('-inf'), 15),
  'средно недохранване': (15, 16),
  'леко недохранване': (16, 18.5),
  'нормално тегло': (18.5, 25),
  'наднормено тегло': (25, 30),
  'затлъстяване I степен': (30, 35),
  'затлъстяване II степен': (35, 40),
  'затлъстяване III степен': (40, float('inf')),
}

def body_mass_index(weight, height):
  return round(weight / height**2, 1)

def shape_of(weight, height):
  for category, interval in CATEGORIES.items():
    if interval[0] < body_mass_index(weight, height) <= interval[1]:
      return category
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Симеон Ролев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Симеон Ролев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
def body_mass_index(weight, height):
  return weight/height**2

def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване' 
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  elif bmi > 40:
    return 'затлъстяване III степен'

if __name__ == '__main__':
  my_bmi = body_mass_index(64,1.75)
  print(my_bmi)
  print(shape_of(64,1.75))
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.075s

OK
Хризантема Станчева
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Хризантема Станчева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
  return weight/(height**2)


def shape_of(weight, height):
  bmi = body_mass_index(weight, height)
  if bmi <= 15:
    return 'тежко недохранване'
  elif bmi > 15 and bmi <= 16:
    return 'средно недохранване'
  elif bmi > 16 and bmi <= 18.5:
    return 'леко недохранване'
  elif bmi > 18.5 and bmi <= 25:
    return 'нормално тегло'
  elif bmi > 25 and bmi <= 30:
    return 'наднормено тегло'
  elif bmi > 30 and bmi <= 35:
    return 'затлъстяване I степен'
  elif bmi > 35 and bmi <= 40:
    return 'затлъстяване II степен'
  else:
    return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.076s

OK
Пламен Начев
 • Коректно
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Пламен Начев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def body_mass_index(weight, height):
    return weight/(height*height)

def shape_of(weight, height):
    BMI = body_mass_index(weight, height)

    if BMI <= 15:
        return 'тежко недохранване'
    elif BMI > 15 and BMI <= 16:
        return 'средно недохранване'
    elif BMI > 16 and BMI <= 18.5:
        return 'леко недохранване'
    elif BMI > 18.5 and BMI <= 25:
        return 'нормално тегло'
    elif BMI > 25 and BMI <= 30:
        return 'наднормено тегло'
    elif BMI > 30 and BMI <= 35:
        return 'затлъстяване I степен'
    elif BMI > 35 and BMI <= 40:
        return 'затлъстяване II степен'
    else:
        return 'затлъстяване III степен'
..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.081s

OK