Пета задача

 1. Може да се насладите на великолепното условие на пета задача. Срокът да ни смаете с решенията си е 18.05 17:00.

  Кратък примерен тест можете да намерите в GitHub хранилището.

  Добра идея е покрай всяко домашно да си припомняте отново как (не) се предават задачи.

 2. def identation_error():
    if true:
      eight spaces here
     six spaces here
  

  В този случай при добавяне на грешка за индентация на ред 4, трябва да върнем:

   'indentation is 6 instead of 4' 
  

  или:

   'indentation is 6 instead of 8'  
  

  Като цяло в такива ситуации трябва да връщаме правилната индентация или базовата дадена ни от rules?

 3. Трябва ли да очакваме хората писали кода, който ще проверява нашата функция, да са постоянни
  в грешките си при индентацията? Например може ли да има такъв случай:

  def ast_parse_fail(indent=unconsistent): 
    indent = 4
     indent = 5
    indent = 4
  

  Тъй като, ако това може да се случва то няма как да използваме AST, тъй като
  ast.parse(...) гърми...

 4. max_nesting=None - максималното ниво на влагане

  На кой/кои ред/редове трябва да слагаме грешката? Например в следния код с max_nesting=3:

  def some_func(val):
    for char in val:
      if char != 'a':
        for _ in range(10):
          print('SOOOO MUUUCH INDENTATION')
          print('more stuff')
          if char != 'b':
            print('Even more nesting')
  

  indentation_size=4 - брой <Space> символи, с които трябва да са индентирани блоковете код

  Има ли случаи, в които вместо спейсове са ползвани табове и каква грешка да дадем ако има?

  max_arity=None - максимален брой аргументи на функции/методи.

  Ламбда функциите броят ли се? *args и **kwargs като аргументи ли да ги броим?

  max_lines_per_function=None - максимален брой логически редове в тялото на функция/метод.

  Колко са логическите редове в този код:

  def example(val):
    """Some example docstring
  
      test
    """
    if val:
      return True
    else:
      return False
  

  Реда с def-а брои ли се?

 5. За max_nesting класовете броят ли се за +1 или гледаме само функциите?

  В условието пише, че следният код има 4 нива на влагания:

  def some_func():
    a_variable = 'some text'; another_variable = 'some more text'; even_moar_variables = 'just for to pass the time'
    for char in a_variable:
      if char != 'a':
        for _ in range(10):
          print('SOOOO MUUUCH INDENTATION')
  

  Тогава

  class A:
    def some_func():
        a_variable = 'some text'; another_variable = 'some more text'; even_moar_variables = 'just for to pass the time'
        for char in a_variable:
          if char != 'a':
            for _ in range(10):
              print('SOOOO MUUUCH INDENTATION')
  

  5 или 4 нива на влагания ще има?

  Също така може ли да има вложени функции в други функции? И ако да - и те тогава ще се броят за +1 влагане, нали? (а за methods_per_class вложените броят ли се?)

  too many methods in class
  

  За тази грешка кой ред трябва да сложим в речника?

 6. @Георги, според мен е доста логично класовете и вложените функции да увеличават индентацията.

  def identation_error():
     if True: # 6 spaces
      return False # 6 + 2 spaces
  

  Реда на if-а трябва да е с грешна индентация при indentation_size=4. Ами реда на return? Вложен е два пъти и тогава би трябвало да е 8, което е правилно, но спрямо if-а е вложен само с 2 интервала. Това трябва ли да се брои за грешка?

 7. Вчера Евгени каза, че вложението се смята локално за всяка функция, а не глобално в целия файл, което означава, че класовете би трябвало да не допринасят към вложението. Ами тогава какво става в този пример:

  def master():
    def some_func():
      a_variable = 'some text'
      for char in a_variable:
        if char != 'a':
          for _ in range(10):
            print('SOOOO MUUUCH INDENTATION')
  

  За some_func нивата са 4, но за master - 5. Тогава при максимално влагане 3 какво трябва да има в речника за ред 7? 4, 5, или и двете? Трябва ли за ред 6 да има 4?

 8. Аз доколкото разбрах телата на вложените функции не се броят при влагането на външната функция. Тоест в случая най-голямото влагане на master е 1, на първия ред (def some_func()), а на some_func() - 4.

  Не гарантирам обаче.

 9. Малко е късно, но в задачата едните примери са: ' ({} > {})' другите '({} > {})' т.е. без whitespace. В момента съм копирала "шаблоните" 1:1 от задачката. Надявам се после да няма изненади.

  ПП. никой не отговори как се броят редовете на функция (вкл. с def или не)

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.