Решения на Статичен анализ на python код

Към задачата

45 решения

Име Точки Изпълнение
Тодор Димов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 154 Коментари: 1
Николай Желязков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 141 Коментари: 0
Димитър Керезов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 125 Коментари: 0
Георги Данков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 187 Коментари: 0
Десислава Цветкова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 167 Коментари: 0
Даниел Делчев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 293 Коментари: 0
Борис Алтънов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 148 Коментари: 0
Александра Матева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 143 Коментари: 0
Теодор Тошков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 3 Редове: 77 Коментари: 0
Яница Велевска Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 3 Редове: 177 Коментари: 0
Христо Ралев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 126 Коментари: 1
Николай Лазаров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 243 Коментари: 0
Виктор Маринов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 3 Редове: 179 Коментари: 0
Александрина Ламбова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 108 Коментари: 0
Кристина Христакиева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 178 Коментари: 0
Тина Накова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 221 Коментари: 1
Николай Мантаров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 92 Коментари: 0
Ивелина Христова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 53 Коментари: 0
Данаил Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 6 Редове: 212 Коментари: 0
Хризантема Станчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 74 Коментари: 0
Илия Жечев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 163 Коментари: 0
Емил Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 136 Коментари: 0
Светомир Стоименов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 179 Коментари: 0
Алекс Николов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 235 Коментари: 0
Кристофър Митов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 253 Коментари: 0
Галин Ангелов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 160 Коментари: 0
Мартин Стоев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 181 Коментари: 0
Денис Михайлов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 3 Редове: 120 Коментари: 0
Славена Теодосиева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 61 Коментари: 0
Ивета Чампоева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 3 Редове: 167 Коментари: 0
Димо Дрънгов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 163 Коментари: 0
Андрей Иванов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 167 Коментари: 0
Иван Камбуров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 5 Коментари: 0
Симеон Ролев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 94 Коментари: 0
Даниел Шушков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 116 Коментари: 0
Ивелин Тодоров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 96 Коментари: 0
Георги Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 76 Коментари: 0
Виктор Драганов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 56 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 104 Коментари: 0
Николай Бабулков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 161 Коментари: 0
Данислав Киров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 87 Коментари: 0
Вера Бойчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 124 Коментари: 0
Марина Георгиева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 134 Коментари: 0
Веселин Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 109 Коментари: 0