Статичен анализ на python код

Предадени решения

Краен срок:
18.05.2016 17:00
Точки:
10

Срокът за предаване на решения е отминал

Няма нищо по-досадно от зле написан код. От друга страна хората сме крайно несъвършени същества, в следствие на което и кода, който пишем е крайно несъвършен.

Като програмисти обаче, ние знаем че всеки проблем може да бъде поне частично решен с добър инструмент, който да автоматизира досадните части от задачите ни. Сега ще си напишем малък инструмент, с който да хващаме някои по-очевидни недомислици, които всички често допускаме в кода си.

Напишете функция critic(code, **rules), където code е текстов низ, който представлява код на python, а rules са различни правила, на които искаме да отговаря въпросния код. Резултатът от извикването на функцията трябва да е речник, в който са описани откритите в кода проблеми.

Правила

Правилата, които трябва да проверява функцията и съответните им стойности по подразбиране са следните:

 • line_length=79 - максимална допустима дължина на ред. Всеки ред от подадения код трябва да е не по-дълъг от определения брой символи.
 • forbid_semicolons=True - да се отчита ли като грешка когато няколко логически реда да са написани на един, разделени с ;.
 • max_nesting=None - максималното ниво на влагане
 • indentation_size=4 - брой <Space> символи, с които трябва да са индентирани блоковете код
 • methods_per_class=None - максимален брой методи в клас.
 • max_arity=None - максимален брой аргументи на функции/методи.
 • forbid_trailing_whitespace=True - да се отчитат ли като грешка whitespace символи в края на реда.
 • max_lines_per_function=None - максимален брой логически редове в тялото на функция/метод.

Резултат

Върнатия речник трябва да има за ключове номерата на редовете, на които са открити проблеми. Стойността за всеки от тези ключове трябва да е итеруемо с текстови низове, описващи проблемите на този ред.

Съобщения за грешка

Съобщенията за всеки вид грешка трябва да са съответно:

 • твърде дълъг ред: 'line too long (<<actual>> > <<allowed>>)'
 • редове с точка и запетая: 'multiple expressions on the same line'
 • твърде много влагания: 'nesting too deep (<<actual>> > <<allowed>>)'
 • неправилна индентация: 'indentation is <<actual>> instead of <<size>>'
 • твърде много методи в клас: 'too many methods in class(<<actual>> > <<allowed>>)
 • твърде много аргументи на функция/метод: 'too many arguments(<<actual>> > <<allowed>>)'
 • при оставени празни символи: 'trailing whitespace'
 • при функции с твърде много редове: 'method with too many lines (<<actual>> > <<allowed>>)' (трябва да се отнася за реда, на който е def-а на функцията)

Примери

>>> critic('''def ugly(indent):
   return indent
''')
{2: {'indentation is 5 instead of 4'}}
>>> critic('a = 5; b = 6')
{1: ('multiple expressions on the same line')}
>>> solution.critic('''def some_func():
  a_variable = 'some text'; another_variable = 'some more text'; even_moar_variables = 'just for to pass the time'
''')
{2: ('line too long (116 > 79)', 'multiple expressions on the same line')}
>>> solution.critic('''def some_func():
  a_variable = 'some text'; another_variable = 'some more text'; even_moar_variables = 'just for to pass the time'
  for char in a_variable:
    if char != 'a':
      for _ in range(10):
        print('SOOOO MUUUCH INDENTATION')
''', max_nesting=3)
{2: ('line too long (116 > 79)', 'multiple expressions on the same line'),
 6: {'nesting too deep (4 > 3)')}

Отговори на очаквани въпроси

 • Няма значение от какъв тип точно е итеруемото с грешките.
 • Ако изберете тип с подредба, няма значение каква е подредбата на грешките, стига да са всичките за този ред.
 • Съобщенията трябва да са изписани по абсолютно същия начин, защото автоматизирани тестове.
 • Максималното ниво на влагане, което се среща в следния код е 1: python def f return { 'name': 'Foo', 'friends': [ 'bar', 'baz', ], }

Полезности