13. Как компютрите (не) работят

13. Как компютрите (не) работят

13. Как компютрите (не) работят

20 април 2016

Въпрос 1

Какво са built-in функциите в Питон?

Въпрос 2

Какво може да бъде модул в Питон?

Въпрос 3

Какво са .pyd файловете в Windows? Каква е разликата с DLL?

Въпрос 4

Какво са *.dll/*.so файловете?

Въпрос 5

Какво са .h файловете?

Въпрос 6

Какви проблеми решава Python/C API-то?

Но аз не знам/разбирам/харесвам C?

Алтернативи на C API

Cyton

Cyton (2)

SWIG

SWIG (2)

 • SWIG поддържа още много езици и среди
 • Python, Ruby, Perl, PHP, Lua, Guile
 • Java, .NET, D, Go
 • ... още много
 • SWIG (3)

  • Не е част от стандартния Питон
   Няма да го разглеждаме в детайли
 • SWIG / Cython

  Ctypes

  Ctypes позволява да викаме C функции директно от Python без да ни се налага да пишем и капка C код.

  Ctypes основни моменти

  Забележка: Unix vs. Windows

  Зареждане на библиотеки

  >>> from ctypes import *
  >>>
  >>> libc = cdll.LoadLibrary('msvcrt.dll')
  >>> libc
  <CDLL 'msvcrt.dll', handle 7ffc69b80000 at 6ffffe18ed0>
  >>>
  

  Calling conventions

  Извикване на функции

  >>> libc.time(None)
  1243423125
  

  Good morning world

  libc.printf(b'good morning world'
        b', the time is %d\n', libc.time(None))
  
  good morning world, the time is 1243423807
  

  Операционни системи

  Парчета код, които управляват хардуера

  Позволяват изпълнението на потребителски програми

  Има ги разни (Windows/Linux/OS X)

  Kernel

  Ядрото (duh) на операционната система

  Има пряк достъп до всичко в компютъра ви

  Грижи се за потребителските програми

  Драйвъри

  Парчета код в ядрото, които управляват конкретен хардуер

  Могат да се слагат отделно от ОС-а

  Userland

  "GNU" частта от "GNU/Linux"

  Полезните програмки, без които една ОС е безполезна

  Текстови редактори, web browser-и, терминали, графични среди, etc

  User space / Kernel space

  Userland частта вървят в първото

  Kernel-a върви във второто

  Това е грубо казано, демек е омешано, но така е в общия случай

  Няма общо с root (Linux)/Administrator (Windows)

  Защо е това разделение?

  Сигурност: между отделните процеси, както и между тях и ядрото

  ... а какво всъщност са процеси?

  Това са потребителските програми

  Всеки е разделен от всички останали

  Всеки има свое виждане за паметта

  ... а какво всъщност е виртуална памет?

  Паметта, до която имат достъп процесите

  Те НЯМАТ достъп до истинските адреси във физическата памет

  Всеки процес има собствена като те не се застъпват

  Всеки процес има право да достъпи пълното адресно пространство

  Виртуалната памет може да не е във физическата (swap file, memory mapped files, etc)

  Как User space достъпва kernel space

  През така наречените System Calls

  Това са обикновени функции, които можем да викаме

  Намират се в стандартната С блиотека, която върви с всяка ОС

  Те вътрешно ще направят магията

  Магията се нарича interrupt-и

  ... а какво всъщност са interrupt-и?

  Начин да кажем на ядрото, че искаме нещо да се случи (sys call)

  Както и начин на процесора да каже на ядрото, че нещо е станало (timer interrupt)

  Как изглежда един процес във виртуалната памет?

  Всеки процес, очевидно, има изпълним код

  Stacks, heeps, read-only segments

  Отделно има и mapped files, etc

  Въпроси?