timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решения на Milestone 1

Към задачата

50 решения

Име Точки Изпълнение
Данислав Киров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Георги Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Димитър Керезов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Деница Петрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Илия Жечев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Николай Лазаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Алекс Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Тодор Димов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Денис Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Кристофър Митов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Виктор Маринов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Даниел Делчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Светомир Стоименов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Александър Чешмеджиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Димо Дрънгов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Ивелина Христова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Николай Желязков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Емил Илиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Марина Георгиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Георги Данков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Ивелин Тодоров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Кристина Христакиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Борис Алтънов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Тина Накова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Десислава Цветкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Николай Бабулков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Веселин Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Николай Мантаров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Теодор Тошков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Андрей Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Ивета Чампоева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Галин Ангелов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Хризантема Станчева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Славена Теодосиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Александрина Ламбова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Александър Наджарян Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Симеон Ролев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Вера Бойчева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Александра Матева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Данаил Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Иван Вичев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Христо Ралев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Атанас Василев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Яница Велевска Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Иван Камбуров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0